Plemená psov

Moskovský strážny pes – 7 dôležitých informácií

Moskovský strážny pes - 7 dôležitých informácií

Moskovský strážny pes, známy tiež ako Moskovský strážca, je mohutné a impozantné plemeno, ktoré kombinuje sily, odvahu a lojalitu. Toto plemeno, navrhnuté pre ochranu a stráženie, vyniká svojou robustnou stavbou a silným ochranným inštinktom. Jeho dominantný vzhľad a odhodlaná povaha z neho robia nielen vynikajúceho strážneho psa, ale aj verného spoločníka.

Pôvod a vývoj plemena

Moskovský strážny pes vznikol v bývalom Sovietskom zväze okolo štyridsiatych rokov 20. storočia ako časť programu, ktorý mal za cieľ vyvinúť plemeno, ktoré by slúžilo pre vojenské a strážne účely v drsných podmienkach. Toto plemeno je výsledkom kríženia niekoľkých plemien, najmä Kavkazského ovčiaka, Nemeckého ovčiaka a ďalších pracovných psov. Hlavným cieľom bolo vytvoriť psa s vynikajúcimi strážnymi schopnosťami, dobrou adaptabilitou na chladné klímy a schopnosťou efektívnej práce na rozľahlých územiach.

Rýchlo si získal popularitu nielen v Rusku, ale aj v ďalších krajinách vďaka svojej vytrvalosti, sile a schopnosti byť skvelým ochrancom. Aj keď je v západnom svete stále pomerne neznáme, záujem o toto plemeno postupne rastie. Jeho výchova a tréning vyžadujú skúseného majiteľa, ktorý dokáže zvládnuť psa s takýmto silným charakterom a veľkou potrebou fyzickej aktivity.

Prečítajte si tiež: Ázijský ovčiak – 6 dôležitých informácií

Historické pozadie

Vznik plemena v bývalom Sovietskom zväze

Moskovský strážny pes bol vyvinutý v bývalom Sovietskom zväze počas druhej polovice 20. storočia ako súčasť širšieho programu na vývoj plemien, ktoré by vyhovovali špecifickým potrebám sovietskej armády a polície. Vývoj tohto plemena bol motivovaný potrebou robustného, odolného psa schopného slúžiť ako strážca v extrémnych klimatických podmienkach Ruska. Plemeno je výsledkom kríženia Kavkazského ovčiaka, Nemeckého ovčiaka a niekoľkých ďalších plemien, ako sú Bernský salašnícky pes a ďalšie ťažké plemena.

Úloha a využitie plemena v minulosti

Moskovský strážny pes bol pôvodne navrhnutý predovšetkým na ochranu a stráženie vojenských zariadení a ďalších strategických objektov. Vďaka svojim impozantným rozmerom a silnému ochrannému inštinktu bol ideálny pre prácu v náročných podmienkach, kde bolo potrebné zabezpečiť vysoký stupeň bezpečnosti. Jeho úlohy zahŕňali stráženie hraníc, vojenských základní a zariadení, ako aj pomoc pri vyhľadávaní a záchranných operáciách.

Významné body vo vývoji plemena

 1. Štandardizácia plemena: V 80. rokoch 20. storočia došlo k oficiálnej štandardizácii plemena, ktorá pomohla upevniť jeho charakteristiky a funkcie. Tento krok bol dôležitý pre uznávanie plemena na medzinárodnej úrovni.
 2. Rozšírenie mimo Sovietskeho zväzu: Po rozpade Sovietskeho zväzu sa moskovský strážny pes začal postupne šíriť aj mimo svojho pôvodného územia, najmä do krajín Východnej Európy a neskôr do Severnej Ameriky a iných častí sveta.
 3. Moderné využitie: Aj keď pôvodné vojenské a strážne úlohy postupne ustúpili, moskovský strážny pes sa naďalej využíva ako rodinný strážca a spoločník, ako aj na prácu v policajných a záchranných jednotkách po celom svete.

Tieto kľúčové momenty vo vývoji moskovského strážneho psa odzrkadľujú jeho adaptabilitu a trvalú hodnotu ako pracovného a spoločenského psa v rôznych prostrediach a podmienkach.

Moskovský strážny pes bol vyvinutý v bývalom Sovietskom zväze počas druhej polovice 20. storočia ako súčasť širšieho programu na vývoj plemien, ktoré by vyhovovali špecifickým potrebám sovietskej armády a polície.
Moskovský strážny pes bol vyvinutý v bývalom Sovietskom zväze počas druhej polovice 20. storočia ako súčasť širšieho programu na vývoj plemien, ktoré by vyhovovali špecifickým potrebám sovietskej armády a polície.


Charakteristiky plemena

Fyzický popis (veľkosť, farba, typ srsti)

Moskovský strážny pes je veľké a mohutné plemeno, ktorého samci dosahujú v kohútiku výšku 68 až 78 cm a váhu okolo 45 až 68 kg, zatiaľ čo samice sú o niečo menšie. Jeho robustné telo, masívna hlava a silné končatiny sú charakteristické pre plemeno určené k ochrane a stráženiu.

Srsť moskovského strážneho psa je dlhá a hustá s hrubou podsadou, ktorá ho chráni v chladných podmienkach. Typické farby sústavy zahŕňajú kombinácie sivej, pieskovej, červenej a čiernej, často s bielymi značkami na hrudi a končatinách.

Temperament a osobnostné rysy

Toto plemeno je známe svojím odvážnym a lojálnym charakterom. Moskovský strážny pes má silný ochranný inštinkt, čo ho robí vynikajúcim strážcom. Je to plemeno, ktoré sa veľmi viaže na svoju rodinu a je ostražité voči cudzincom, čo si vyžaduje skorú a dôkladnú socializáciu, aby sa predišlo nežiadúcemu agresívnemu správaniu.

Napriek svojej impozantnej veľkosti, moskovský strážny pes môže byť jemný a hravý s členmi rodiny, vrátane detí, ak boli správne socializovaní. Sú to inteligentné a prispôsobivé zvieratá, ktoré však vyžadujú dôsledný a rozhodný prístup k výcviku.

Zdravotné predispozície a očakávaná dĺžka života

Moskovský strážny pes má relatívne dobré zdravie pre svoju veľkosť, ale ako u všetkých veľkých plemien, aj tu existuje predispozícia k určitým zdravotným problémom. Najbežnejšie zdravotné problémy zahŕňajú dyspláziu bedrového kĺbu, problémy so srdcom a náchylnosť k obezite, ktorá môže viesť k ďalším komplikáciám, ako je cukrovka alebo problémy s kĺbmi.

Očakávaná dĺžka života moskovského strážneho psa je približne 9 až 11 rokov, čo je štandardné pre plemená jeho veľkosti. Pravidelná veterinárna starostlivosť a správna výživa sú nevyhnutné pre udržanie jeho zdravia a vitality počas celého života.

Prečítajte si tiež: Amstaff – 7 dôležitých informácií

Výcvik a výchova

Dôležitosť skorého socializačného procesu

Pre moskovského strážneho psa je kľúčová skorá socializácia. Toto obdobie umožňuje šteniatku zvyknúť si na rôzne ľudí, zvieratá a situácie, čím sa znižuje pravdepodobnosť vzniku agresívneho alebo bázlivého správania v dospelosti. Skorá socializácia tiež pomáha vytvoriť základ pre učenie a poslušnosť, ktoré sú nevyhnutné pre harmonický vzťah medzi psom a jeho majiteľom. Bez dostatočnej socializácie môže byť moskovský strážny pes dominantný a ochranný, čo môže viesť k problémovému správaniu, najmä voči cudzincom a iným domácim zvieratám.

Metódy výcviku odporúčané pre toto plemeno

Výcvik moskovského strážneho psa by mal byť dôsledný, trpezlivý a pozitívne orientovaný. Toto plemeno je inteligentné, ale môže byť aj tvrdohlavé, čo si vyžaduje pevnú, ale spravodlivú ruku. Odporúča sa používať pozitívne posilňovanie, ako sú pochvaly, pamlsek a hra, na odmeňovanie dobrého správania. Metódy, ktoré zahŕňajú tresty alebo prísne fyzické zásahy, môžu byť kontraproduktívne a môžu vyvolať odpor alebo agresívne správanie.

Výcvik by mal zahŕňať základné poslušnostné cvičenia, ako sú “sedni”, “ľahni”, “poď” a “zostaň”, ako aj cvičenia na ovládanie na vodítku, pretože tento pes môže byť silný a ťažko ovládateľný. Výcvik by mal začať už vo veľmi mladom veku a pokračovať aj počas celého života psa, aby sa udržal mentálne stimulovaný a spoločensky prispôsobivý.

Výzvy spojené s výchovou moskovského strážneho psa

Hlavné výzvy pri výchove tohto plemena zahŕňajú jeho veľkosť, silu a ochranné inštinkty, ktoré si vyžadujú majiteľa so skúsenosťami s veľkými plemenami. Ďalšou výzvou môže byť ich sklon k dominancii, ktorý vyžaduje pevné a konzistentné vedenie, aby sa predišlo vzniku nekontrolovateľného správania. Moskovský strážny pes tiež potrebuje veľa fyzickej aktivity a duševnej stimulácie, aby bol zdravý a spokojný. Majitelia by mali byť pripravení venovať čas a energiu na zabezpečenie, že ich pes je dobre vyvážený a šťastný.

Efektívna výchova tohto plemena si vyžaduje čas, trpezlivosť a záväzok, ale odmenou môže byť lojálny, odvážny a ochotný spoločník.

Pre moskovského strážneho psa je kľúčová skorá socializácia.
Pre moskovského strážneho psa je kľúčová skorá socializácia.

Starostlivosť a životné podmienky

Denná rutina a stravovacie návyky

Moskovský strážny pes, ako veľké plemeno, vyžaduje kvalitnú a vyváženú stravu bohatú na proteíny a s primeraným množstvom tukov a sacharidov. Denné kŕmne dávky by mali byť rozdelené do dvoch jedál, aby sa predišlo problémom ako je napríklad nadúvanie, ktoré môže byť pre veľké plemená nebezpečné. Je dôležité monitorovať celkový príjem kalórií, pretože tento pes má sklon k priberaniu, čo môže viesť k zdravotným problémom, ako je obezita.

Denná rutina by mala zahŕňať pravidelné fyzické cvičenia, ako sú dlhé prechádzky alebo hry vo voľnom priestore, ktoré sú nevyhnutné na udržanie dobrého zdravia a správnej kondície psa. Vzhľadom na ich veľkosť a energetickú úroveň je tiež dôležité, aby mal pes dostatok priestoru na to, aby sa mohol voľne pohybovať a vybíjať svoju energiu.

Fyzické a mentálne stimulačné aktivity

Moskovský strážny pes potrebuje nielen fyzickú, ale aj mentálnu stimuláciu, aby bol spokojný. Inteligenčné hračky, tréningové kurzy poslušnosti a úlohy, ktoré vyžadujú myslenie a problémové riešenie, sú vynikajúcimi spôsobmi, ako ich zapájať. Schopnosti tohto plemena sa dajú využiť aj v pokročilých výcvikových disciplínach, ako sú agility, sledovanie alebo vyhľadávanie a záchrana, čo môže byť pre nich výborným duševným a fyzickým cvičením.

Odporúčania pre bývanie (byt/dom so záhradou)

Moskovský strážny pes je vhodnejší pre bývanie v dome so záhradou, kde má dostatok priestoru na pohyb. Bytové podmienky nie sú pre toto plemeno ideálne, pretože môžu viesť k frustrácii a vývoju deštruktívneho správania v dôsledku nedostatku fyzickej aktivity. Záhrada by mala byť dobre oplotená, aby sa predišlo útekom psa, a mal by mať prístup dovnútra domu, kde môže byť spoločensky integrovaný s rodinou.

Pravidelná starostlivosť, zahŕňajúca starostlivosť o srst, nechty a zuby, je tiež nevyhnutná, aby bol pes v dobrej kondícii a zdravý. Moskovský strážny pes je náročný na starostlivosť, ale odmenou je verný a ochotný spoločník schopný ochrániť a milovať svoju rodinu.

Pozrite si tiež: Staronemecký ovčiak – 10 dôležitých informácií

Zdravie a prevencia chorôb

Bežné zdravotné problémy a ako ich predchádzať

Moskovský strážny pes, ako každé veľké plemeno, môže byť náchylný k určitým zdravotným komplikáciám. Medzi najčastejšie patrí dysplázia bedrového a lakťového kĺbu, ktorá je spôsobená genetickými faktormi a môže byť zhoršená rýchlym rastom a nadváhou. Preventívne opatrenia zahŕňajú udržiavanie zdravej hmotnosti prostredníctvom správnej výživy a pravidelnej fyzickej aktivity. Tiež je dôležité vyberať šteňa od zodpovedného chovateľa, ktorý testuje svoje plemená na genetické choroby.

Srdcové problémy môžu byť tiež obavou, najmä v staršom veku. Pravidelné veterinárne kontroly, ktoré zahŕňajú posluchové vyšetrenia srdca, sú kľúčové. Prevencia tiež zahŕňa udržiavanie aktívneho životného štýlu a vyhýbanie sa extrémnej záťaži.

Odporúčané veterinárne prehliadky a vakcinácie

Pravidelné veterinárne prehliadky sú nevyhnutné pre udržanie zdravia moskovského strážneho psa. Odporúča sa ročné zdravotné prehliadky, ktoré by mali zahŕňať komplexné klinické vyšetrenie, odbery krvi a kontroly moču, aby sa zistili skryté problémy. Vakcinácie sú dôležité na ochranu pred bežnými chorobami, a mali by byť podľa odporúčania veterinára pravidelne aktualizované.

Starostlivosť o srst a hygienické návyky

Srsť moskovského strážneho psa vyžaduje pravidelnú údržbu, najmä počas obdobia, keď pes intenzívne líná. Odporúča sa pravidelné česanie minimálne dvakrát do týždňa, aby sa predišlo zamotaniu srsti a odstránili odumreté vlasy. Kúpanie by malo byť obmedzené iba na potrebné prípady, pretože časté umývanie môže narušiť prirodzené oleje v srsti.

Hygienické návyky by mali zahŕňať aj pravidelné čistenie zubov, aby sa predišlo zubnému kazu a chorobám ďasien, ktoré môžu viesť k ďalším zdravotným problémom. Starostlivosť o pazúriky a uši je tiež dôležitá, čo zahŕňa pravidelné strihanie pazúrov a kontrolu uší na prítomnosť parazitov alebo infekcií.

Dodržiavaním týchto odporúčaní na starostlivosť a preventívne opatrenia môžete pomôcť zabezpečiť, že váš moskovský strážny pes bude žiť dlhý a zdravý život.

Moskovský strážny pes môže byť výborným spoločníkom pre deti, ak je správne socializovaný a vycvičený.

Moskovský strážny pes v rodine

Interakcia s deťmi a inými zvieratami

Moskovský strážny pes môže byť výborným spoločníkom pre deti, ak je správne socializovaný a vycvičený. Jeho ochranné inštinkty a lojálna povaha ho robia prirodzeným strážcom pre mladších členov rodiny. Avšak, kvôli jeho veľkosti a sile je dôležité dohliadať na interakcie s menšími deťmi, aby sa predišlo náhodnému zraneniu. Je tiež nevyhnutné učiť deti, ako bezpečne interagovať so psom, vrátane toho, aby ho nerušili počas jedla alebo odpočinku.

Pri interakcii s inými domácimi zvieratami môže byť moskovský strážny pes priateľský, ak bol zvyknutý na ich prítomnosť od šteňaťa. Avšak, môže prejaviť dominantné správanie voči iným psom rovnakého pohlavia alebo voči zvieratám, ktoré považuje za plen. Preto je dôležité, aby socializácia s inými zvieratami prebiehala postupne a pod dohľadom.

Ako člen rodiny a spoločník

Moskovský strážny pes je hlboko oddaný svojej rodine a môže byť veľmi náklonný a citlivý voči potrebám svojich ľudských spoločníkov. Je známy svojou schopnosťou cítiť náladu domácnosti a prispôsobiť sa jej. Ako aktívne plemeno potrebuje dostatok pohybu a mentálnej stimulácie, aby zostal šťastný a vyrovnaný. V rodinnom prostredí, kde sú tieto potreby splnené, sa moskovský strážny pes môže stať neoceniteľným členom rodiny, poskytujúcim ochranu, spoločnosť a lásku.

Prípadové štúdie alebo príbehy vlastníkov

Mnohí majitelia moskovských strážnych psov hovoria o ich neuveriteľnej lojalite a schopnosti byť viac ako len domáce zvieratá – stávajú sa skutočnými členmi rodiny. Príbeh jedného majiteľa opisuje, ako jeho moskovský strážny pes intuitívne chránil jeho malé dieťa pred blížiacim sa neznámym psom, čím dokázal svoje silné ochranné inštinkty a zmysel pre rodinu. Iný majiteľ zase rozpráva o tom, ako jeho pes dokáže rozpoznať jeho smutok a príde ho utešiť, čím preukazuje neobyčajnú empatiu, ktorá je pre toto plemeno charakteristická.

Tieto príbehy a skúsenosti majiteľov ukazujú, že moskovský strážny pes nie je len vynikajúci strážca, ale aj citlivý a náklonný spoločník, ktorý môže priniesť veľa radosti a bezpečia do života svojich majiteľov.

Zhrnutie a záverečné myšlienky

Prehľad hlavných dôvodov, prečo si vybrať moskovského strážneho psa

Moskovský strážny pes ponúka niekoľko jedinečných vlastností, ktoré ho robia ideálnym plemenom pre správneho majiteľa. Medzi hlavné dôvody, prečo zvoliť toto plemeno, patrí:

 1. Ochranné inštinkty: Moskovský strážny pes je prirodzený strážca, ktorý ochráni svoju rodinu pred hrozbami. Jeho silný ochranný inštinkt a impozantná postava odradia neželaných návštevníkov.
 2. Lojalita a oddanosť: Toto plemeno je mimoriadne lojálne a tvorí silné väzby so svojimi majiteľmi. Sú známe svojou oddanosťou a snahou byť súčasťou rodinného života.
 3. Adaptabilita: Napriek svojej veľkosti a silných strážnych schopnostiach, moskovský strážny pes môže byť dobre prispôsobivý na život v rodinnom dome, pokiaľ sú splnené jeho potreby pre fyzickú aktivitu a mentálnu stimuláciu.
 4. Inteligencia a trénovateľnosť: Toto plemeno je inteligentné a pomerne dobre reaguje na konzistentný a spravodlivý výcvik, čo uľahčuje jeho začlenenie do domácnosti a spoločnosti.

Zváženie, či je moskovský strážny pes správnou voľbou pre potenciálnych majiteľov

Aj keď moskovský strážny pes môže priniesť mnoho radosti a ochrany do domácnosti, nie je to plemeno vhodné pre každého. Potenciálni majitelia by mali zvážiť nasledovné faktory:

 • Záväzok: Vzhľadom na veľkosť, silu a energetické požiadavky tohto plemena je potrebný záväzok k pravidelnému výcviku, socializácii a fyzickej aktivite.
 • Skúsenosti s psami: Moskovský strážny pes je vhodnejší pre skúsených majiteľov, ktorí vedia ako riadiť a vychovávať veľké plemená.
 • Priestor: Toto plemeno potrebuje dostatok priestoru na pohyb. Dom s veľkou záhradou je ideálny, bytové podmienky nie sú odporúčané.
 • Finančná zodpovednosť: Starostlivosť o takéto veľké plemeno môže byť nákladná, vrátane nákladov na kvalitné krmivo, veterinárne služby, a potreby pre výcvik a starostlivosť.

Výber moskovského strážneho psa by mal byť dobre premyslený s ohľadom na životný štýl, bývanie a schopnosť venovať čas a zdroje, ktoré toto plemeno vyžaduje. Pre správneho majiteľa môže byť moskovský strážny pes výnimočným spoločníkom a ochrancom.

Zdroje a ďalšie čítanie

Moscow Watch Dog – Brit

Moscow Watchdog and his strong protective instinct

Moscow Watchdog breed: its existence was a military secret in the Soviet Union

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *