Jaštery

Terárium pre agamu – 6 dôležitých informácií

Terárium pre agamu - 6 dôležitých informácií

Terárium pre agamu – 6 dôležitých informácií. Agamy, fascinujúce a farebné jašterice, sú obľúbenými domácimi miláčikmi pre mnohých milovníkov plazov. Tieto zvieratá, pochádzajúce z rôznych častí sveta, ako sú Afrika, Ázia a Austrália, sú známe svojou jedinečnou vzhľadom a rôznorodým správaním. Medzi najznámejšie druhy agám patria agama bradatá, agama modrá alebo agama ušatá, každá s vlastnými osobitými požiadavkami na starostlivosť a prostredie.

Správne terárium je nevyhnutné pre udržanie zdravia a pohody agamy. Terárium by malo nielen poskytovať dostatočný priestor pre pohyb, ale tiež by malo napodobňovať prírodné podmienky, ktoré agamy potrebujú pre svoj optimálny rast a vývoj. To zahŕňa adekvátne osvetlenie, teplotu, vlhkosť a prostredie, ktoré podporuje ich prirodzené správanie a potreby. Tento článok poskytne komplexný prehľad o tom, ako vytvoriť a udržiavať ideálne prostredie pre agamu, aby bola zdravá, aktívna a šťastná.

TIP – Agama bradatá – všetko o chove

Výber správneho terária

Kritériá pre výber veľkosti a typu terária:

 1. Veľkosť: Veľkosť terária by mala byť primeraná druhu agamy, ktorú chováte. Agamy sú aktívne zvieratá, ktoré potrebujú dostatok priestoru na pohyb. Pre dospelé jedince sa odporúča terárium s minimálnymi rozmermi 120 cm na dĺžku, 60 cm na šírku a 60 cm na výšku.
 2. Typ: Zvážte, či agama potrebuje vertikálne alebo horizontálne orientované terárium. Niektoré druhy, ako napríklad agamy ušaté, preferujú viac vertikálneho priestoru na šplhanie, zatiaľ čo iné, ako agama bradatá, potrebujú viac horizontálneho priestoru.

Materiály a konštrukcia terária vhodného pre agamy:

 1. Materiály: Sklo je populárny materiál pre teráriá, pretože dobre udržiava teplotu a umožňuje ľahký vizuálny prístup. Akryl je ľahší a bezpečnejší, ale môže byť náchylný na škrabance. Sieťované teráriá sú vhodné pre druhy vyžadujúce viac ventilácie.
 2. Konštrukcia: Terárium by malo mať bezpečné kryty alebo dvere, aby sa zabránilo úniku agamy. Dôležité sú tiež otvory pre adekvátnu ventiláciu.
 3. Zabezpečenie teploty a svetla: Terárium by malo umožňovať inštaláciu rôznych svetelných a teplotných zdrojov, ako sú UVB žiarovky a vyhrievacie lampy.
 4. Ľahká údržba: Materiály by mali byť ľahko čistiteľné a odolné voči poškodeniu.

Pri výbere terária je dôležité zohľadniť konkrétne potreby druhu agamy, ktorú chcete chovať, a zabezpečiť, aby jej domov poskytoval všetko potrebné pre jej zdravie a pohodu.

Agamy sú aktívne zvieratá, ktoré potrebujú dostatok priestoru na pohyb.

Vytvorenie vhodného prostredia

Dôležitosť simulácie prírodného prostredia:

 • Napodobnenie prirodzeného habitatu: Pre agamy je kľúčové, aby ich terárium čo najviac pripomínalo ich prirodzené prostredie. To znamená vytvorenie podmienok, ktoré simulujú teplotu, vlhkosť, osvetlenie a úkryty, aké by našli v divočine. Táto simulácia pomáha podporovať prirodzené správanie, ako je šplhanie, skrývanie sa a lovenie.
 • Zdravotné a behaviorálne výhody: Správne prostredie nielenže zlepšuje fyzické zdravie agamy, ale tiež prispieva k jej psychickej pohode, umožňuje normálne správanie a znižuje stres.

Typy substrátov a dekorácií vhodných pre agamy:

 1. Substrát: Voľba substrátu závisí od konkrétneho druhu agamy. Napríklad pre agamu bradatú sú vhodné substráty ako jemný piesok, kôrové čipy alebo komerčne dostupné substráty špeciálne určené pre púštnych plazov. Dôležité je vyhnúť sa materiálom, ktoré by mohli spôsobiť zácpu v prípade ich prehltnutia.
 2. Dekorácie: Dekorácie ako skalné útvary, korene, vetvy a umelé rastliny nie len zvyšujú estetický vzhľad terária, ale poskytujú aj dôležité úkryty a šplhacie príležitosti pre agamy.
 3. Vytváranie gradientu teploty: V teráriu by mal byť vytvorený teplotný gradient, čo znamená, že jedna strana bude teplejšia (s vyhrievacími lampami) a druhá chladnejšia, aby agama mohla regulovať svoju telesnú teplotu.
 4. Bezpečnosť: Všetky dekorácie a príslušenstvo by mali byť bezpečné, stabilné a bez ostrých hrán, aby sa predišlo zraneniu zvierat.

Správne vytvorené terárium, ktoré napodobňuje prírodné prostredie agamy, je základom pre jej zdravie a šťastie. Je dôležité venovať pozornosť detailom a pravidelne hodnotiť a prispôsobovať prostredie, aby ste zaistili, že vyhovuje potrebám vášho plazieho miláčika.

TIP – Hrubosrstý jazvečík

Osvetlenie a teplota

Potreba UVB svetla pre agamy:

 • Syntéza vitamínu D: UVB svetlo je nevyhnutné pre agamy, aby si mohli vytvárať vitamín D3, ktorý je kľúčový pre správnu absorpciu vápnika a celkové zdravie kostí. Bez dostatočného UVB osvetlenia môžu agamy trpieť metabolickými kostnými chorobami, ktoré môžu mať vážne zdravotné dôsledky.
 • Imitácia prírodného slnečného svitu: UVB svetlá v teráriu napodobňujú prírodné slnečné svetlo, ktoré agamy prirodzene dostávajú vo svojom prirodzenom prostredí. Toto svetlo podporuje ich prirodzené biologické procesy a správanie.

Nastavenie správnej teploty a osvetlenia v teráriu:

 1. Teplotný gradient: V teráriu by mal byť vytvorený teplotný gradient, ktorý agamám umožňuje termoreguláciu. Toto zahŕňa teplú zónu s teplotami okolo 32-35 °C a chladnejšiu zónu s teplotami okolo 24-27 °C.
 2. Vyhrievacie zdroje: Používajte vyhrievacie lampy alebo podložky na vytvorenie teplej zóny. Dôležité je mať teplomer na monitorovanie teploty.
 3. UVB osvetlenie: Inštalujte UVB žiarovky v teráriu a uistite sa, že sú pravidelne menené (zvyčajne každých 6-12 mesiacov), pretože ich účinnosť postupne klesá. Pozícia a vzdialenosť žiarovky by mali byť nastavené podľa odporúčaní výrobcu.
 4. Osvetlenie cyklu: Nastavte osvetlenie tak, aby napodobňovalo prírodný denný cyklus, s približne 12 hodinami svetla a 12 hodinami tmy.
 5. Monitorovanie a úpravy: Pravidelne monitorujte a prispôsobujte osvetlenie a teplotu, aby ste zaistili, že podmienky v teráriu sú optimálne pre vašu agamu.

Správne nastavenie osvetlenia a teploty v teráriu je kľúčové pre zdravie a pohodu agamy. Tieto faktory majú priamy vplyv na ich metabolizmus, aktivitu, trávenie a celkové správanie.

UVB svetlo je nevyhnutné pre agamy, aby si mohli vytvárať vitamín D3, ktorý je kľúčový pre správnu absorpciu vápnika a celkové zdravie kostí.
UVB svetlo je nevyhnutné pre agamy, aby si mohli vytvárať vitamín D3, ktorý je kľúčový pre správnu absorpciu vápnika a celkové zdravie kostí.

Vlhkosť a ventilácia

Udržiavanie optimálnej vlhkosti pre agamy:

 • Vlhkosť podľa druhu agamy: Ideálna úroveň vlhkosti v teráriu závisí od konkrétneho druhu agamy. Napríklad agamy bradaté, ktoré pochádzajú z suchších púští, vyžadujú nižšiu vlhkosť okolo 30-40%, zatiaľ čo agamy z tropických oblastí potrebujú vyššiu vlhkosť, často okolo 70-80%.
 • Monitorovanie vlhkosti: Použitie hygrometra na monitorovanie úrovne vlhkosti v teráriu je nevyhnutné. Pravidelné merania umožňujú udržiavať vlhkosť na optimálnej úrovni.
 • Regulácia vlhkosti: Vlhkosť možno regulovať prostredníctvom pravidelného postrekovania terária vodou, použitím zvlhčovačov vzduchu alebo umiestnením vodných nádob v teráriu. Dôležité je zabezpečiť, aby terárium nebolo príliš vlhké, čo by mohlo viesť k rastu plesní a baktérií.

Význam správnej ventilácie terária:

 • Prevencia hromadenia vlhkosti: Dobrá ventilácia zabraňuje nadmernému hromadeniu vlhkosti a zabraňuje vzniku plesní a baktérií, ktoré môžu škodiť zdraviu agamy.
 • Cirkulácia vzduchu: Správna ventilácia zabezpečuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu, čo je dôležité pre výmenu plynov a udržanie čerstvého vzduchu v teráriu.
 • Typ terária: Terária s čiastočnými alebo úplnými sieťovanými stranami sú často odporúčané pre zabezpečenie dostatočnej ventilácie, najmä v prípade druhov pochádzajúcich z suchších oblastí.

Pri nastavovaní a udržiavaní terária je kľúčové venovať pozornosť vlhkosti a ventilácii, aby sa zabezpečilo zdravé a bezpečné prostredie pre agamu. Tieto faktory hrajú dôležitú úlohu v prevencii zdravotných problémov a zabezpečujú, že terárium je čo najbližšie k prirodzenému prostrediu agamy.

TIP – Poľovnícke psy

Starostlivosť a údržba terária

Pravidelné čistenie a údržba terária:

 1. Denné úlohy: Zahrňujú odstránenie zvyškov jedla a výkalov, kontrolu a doplňanie vody, ako aj monitorovanie teploty a vlhkosti.
 2. Týždenné čistenie: Každý týždeň je dôležité vyčistiť všetky dekorácie a príslušenstvo v teráriu, ako aj vyčistiť sklenené povrchy a odstrániť akýkoľvek odpad.
 3. Hĺbkové čistenie: Raz za mesiac alebo podľa potreby je vhodné vykonať hĺbkové čistenie, ktoré zahŕňa výmenu substrátu a dôkladné umytie a dezinfekciu celého terária.

Kontrola a prevencia možných problémov v teráriu:

 1. Kontrola zdravotného stavu agamy: Pravidelne pozorujte agamu na príznaky chorôb alebo stresu, ako sú zmeny v správaní, stravovaní alebo vzhľade kože.
 2. Prevencia parazitov a plesní: Udržiavanie čistoty terária je kľúčové pre prevenciu rastu plesní a výskytu parazitov. Dôkladná hygiena a pravidelné čistenie pomáhajú eliminovať tieto riziká.
 3. Kontrola vybavenia: Pravidelne kontrolujte vyhrievacie a osvetľovacie zariadenia, aby ste sa uistili, že fungujú správne a bezpečne.
 4. Prevencia úniku: Skontrolujte, či sú všetky vchody a kryty terária bezpečne uzatvorené, aby ste zabránili úniku agamy.

Udržiavanie čistoty a bezpečného prostredia v teráriu je nevyhnutné pre zdravie a pohodu vašej agamy. Pravidelná a dôsledná údržba zabezpečí, že vaše zviera bude žiť v zdravom a šťastnom prostredí.

Pravidelne pozorujte agamu na príznaky chorôb alebo stresu, ako sú zmeny v správaní, stravovaní alebo vzhľade kože.
Pravidelne pozorujte agamu na príznaky chorôb alebo stresu, ako sú zmeny v správaní, stravovaní alebo vzhľade kože.

Kŕmenie a voda

Informácie o vhodnej strave pre agamy:

 1. Druhovo špecifická strava: Rôzne druhy agám majú rôzne stravovacie potreby. Napríklad agamy bradaté sú všežravce, ktoré konzumujú zmes zeleniny, ovocia a hmyzu. Iné druhy môžu byť viac orientované na rastlinnú alebo na živočíšnu stravu.
 2. Vyvážená strava: Dôležité je zabezpečiť vyvážený pomer bielkovín, tukov a sacharidov. Pre mnohé agamy je vhodné kombinovať listovú zeleninu, ako je špenát či rukola, s hmyzom ako sú cvrčky, mealwormy alebo superwormy.
 3. Suplementácia: Agamy často vyžadujú doplnky vápnika a vitamínu D3, najmä ak nie sú vystavené dostatočnému množstvu UVB svetla. Suplementy sa môžu pridávať priamo do jedla.
 4. Rozmanitosť: Je dôležité poskytovať agamám rozmanitú stravu, aby sa zabezpečil príjem všetkých potrebných živín.

Zabezpečenie prístupu k čistej vode:

 1. Dostupnosť vody: Aj keď mnohé agamy nepijú veľa vody, je dôležité mať v teráriu vždy dostupnú čistú vodu.
 2. Misky na vodu: Používajte plytké misky na vodu, ktoré sú ľahko prístupné a neohrozujú agamy utopením.
 3. Pravidelná výmena vody: Vodu v miske treba pravidelne meniť, aby bola vždy čistá a čerstvá.
 4. Zvlhčovanie: Niektoré druhy agám môžu preferovať zvlhčovanie alebo pravidelné postrekovanie, čo im umožňuje piť kvapôčky vody z listov alebo dekorácií v teráriu.

Správne kŕmenie a zabezpečenie prístupu k vode sú kriticky dôležité pre udržanie zdravia agamy. Je dôležité prispôsobiť stravu konkrétnemu druhu agamy, ktorú máte, a pravidelne sledovať jej stravovacie návyky a celkový zdravotný stav.

TIP – Mačka do bytu

Bezpečnostné opatrenia

Prevencia úniku a ochrana agamy pred domácimi zvieratami a inými nebezpečenstvami:

 1. Zabezpečené terárium: Uistite sa, že všetky dvere a otvory v teráriu sú bezpečne zatvorené a uzamknuté, aby sa predišlo úniku agamy.
 2. Umiestnenie terária: Terárium by malo byť umiestnené na mieste, kde nie je priamy prístup pre domáce zvieratá, ako sú psy alebo mačky, ktoré by mohli agamu ohroziť.
 3. Ochrana pred nebezpečnými predmetmi: Uistite sa, že v okolí terária nie sú žiadne nebezpečné predmety alebo látky, ktoré by mohli agame ublížiť.

Zdravotné aspekty a prvé pomoc pri problémoch:

 1. Pozorovanie príznakov chorôb: Pravidelne sledujte agamu na príznaky chorôb, ako sú zmeny v správaní, stravovaní, vzhľade kože alebo výkaloch.
 2. Včasná konzultácia s veterinárom: Pri prvých známkach zdravotných problémov je dôležité čo najskôr navštíviť veterinára špecializujúceho sa na plazy.
 3. Základné znalosti prvej pomoci: Je dobré mať základné znalosti o tom, ako poskytnúť prvu pomoc agame v prípade potreby, napríklad ako správne zaobchádzať s menšími zraneniami alebo ako postupovať pri podozrení na prehĺtanie cudzieho predmetu.
 4. Dostupnosť kontaktných informácií na veterinára: Máte vždy po ruke kontaktné informácie na dôveryhodného veterinára alebo veterinárnu kliniku, ktorá sa špecializuje na liečbu plazov.

Bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia pre agamu. Je dôležité byť vždy pripravený na riešenie možných zdravotných problémov a udržiavať prostredie, ktoré minimalizuje riziká a hrozby pre vašu agamu.

Pravidelné čistenie a údržba terária sú nevyhnutné na udržanie zdravého a bezpečného prostredia pre agamu.
Pravidelné čistenie a údržba terária sú nevyhnutné na udržanie zdravého a bezpečného prostredia pre agamu.

Terárium pre agamu – záver

V tomto článku sme sa venovali dôležitým aspektom starostlivosti o agamu, so zameraním na vytvorenie a udržiavanie ideálneho terária. Kľúčové body, ktoré je potrebné mať na pamäti, zahŕňajú:

 1. Výber a nastavenie terária: Správny výber veľkosti a typu terária je základom pre zdravé prostredie pre agamu. Je dôležité, aby terárium napodobňovalo prírodné podmienky agamy, vrátane dostatočného priestoru pre pohyb a úkrytov.
 2. Osvetlenie a teplota: Poskytnutie správnej teploty a UVB svetla je nevyhnutné pre zdravie a pohodu agamy, najmä pre správnu syntézu vitamínu D3 a metabolizmus vápnika.
 3. Vlhkosť a ventilácia: Udržiavanie optimálnej vlhkosti a zabezpečenie primeranej ventilácie sú kľúčové pre zabránenie respiračných problémov a iných zdravotných komplikácií.
 4. Starostlivosť a údržba: Pravidelné čistenie a údržba terária sú nevyhnutné na udržanie zdravého a bezpečného prostredia pre agamu.
 5. Kŕmenie a voda: Poskytnutie vyváženej stravy a prístupu k čistej vode je základom pre udržanie dobrej kondície a zdravia agamy.
 6. Bezpečnostné opatrenia: Včasná identifikácia a riešenie zdravotných problémov, ako aj prevencia únikov a iných rizík, sú nevyhnutné pre bezpečnú starostlivosť o agamu.

Na záver, zodpovedná starostlivosť o agamu zahŕňa nielen vytvorenie vhodného terária, ale aj neustále monitorovanie a úpravy jeho prostredia, ako aj pozornosť voči potrebám a zdraviu agamy. S odbornými radami a záväzkom k zodpovednej starostlivosti môžete zaistiť, že vaša agama bude mať dlhý, zdravý a šťastný život.

Referencie

How to Care for Your Peter’s Rock Agama

Agama Lizard: Care Guide and Species Profile

Painted Agama Care Sheet

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *