Mačky

Prečo mačka prenáša mačiatka – 6 základných faktov

Prečo mačka prenáša mačiatka - 6 základných faktov

Prečo mačka prenáša mačiatka – 6 základných faktov.Mačky sú známe svojím tajomným a nezávislým správaním, ktoré často fascinuje a mätie ich majiteľov. Jedným z najzaujímavejších a najroztomilejších aspektov ich správania je, ako matka prenáša svoje mačiatka z jedného miesta na iné. Toto správanie, ktoré je tak typické pre tieto elegantné šelmy, nesie hlbokejší význam a dôvod, ktorý môže byť založený na inštinktoch prežitia, ochrane a sociálnej väzbe.

Prenos mačiatok je viac ako len nutnosťou; odhaľuje pohľad do komplexného materského inštinktu, ktorý mačky zdieľajú s mnohými inými druhmi. Hoci sa zdá byť jednoduchým činom, je v ňom zakódovaná hlboká biologická a psychologická zložitosť. Pre materskú mačku je prenášanie jej potomstva zásadnou súčasťou starostlivosti o nich, a hoci sa to môže zdať riskantné alebo stresujúce z ľudského pohľadu, je to pre ňu prirodzený a nevyhnutný akt.

V tomto článku sa ponoríme do dôvodov, prečo matky mačky prenášajú svoje mačiatka. Budeme skúmať vedecký pohľad na tento jav, pocity bezpečia a bezpečnosti, ktoré matka poskytuje svojim mačiatkam, a tiež to, ako tento proces pomáha utvárať vzťah medzi matkou a jej potomstvom. Okrem toho sa pozrieme na to, ako by sa majitelia mačiek mali správať, keď svedčia tomuto správaniu, a či existujú situácie, keď by mohlo byť prenášanie mačiatok znakom problému.

Prenášanie mačiatok – Inštinktívne správanie

Materský inštinkt u mačiek je silná prirodzená tendencia, ktorá zabezpečuje, že sa mačacia mama stará o svoje potomstvo a chráni ho pred hrozbami vonkajšieho sveta. Tento inštinkt nie je len o prenášaní mačiatok z miesta na miesto, ale aj o celkovom starostlivom správaní, ktoré zahrňuje kŕmenie, čistenie a učenie mačiatok, ako sa stať samostatnými.

Materský inštinkt u mačiek

Keď sa mačiatka narodia, sú bezbranné a plne závislé od svojej matky. Materský inštinkt sa začína objavovať takmer okamžite po pôrode. Mačka instinktívne prenáša svoje mačiatka do bezpečného a skrytého miesta, čo je pohľad, ktorý je svedkom ochranného inštinktu, zatiaľ čo sa mačiatka dozrievajú a stávajú sa menej zraniteľnými.

Vývojové a biologické faktory

Vývojové faktory hrajú kľúčovú úlohu v správaní materských mačiek. Evolučný proces vybavil mačky schopnosťou rozpoznávať, keď ich potomstvo potrebuje ochranu a starostlivosť. V prírode sa mačiatka často rodia v prostredí plnom potenciálnych hrozieb, ako sú predátorské zvieratá alebo nepriaznivé poveternostné podmienky, a preto prenášanie zabezpečuje, že mačiatka sú schované a v bezpečí.

Hormonálne zmeny v tele mačky tiež podporujú správanie starostlivosti o potomstvo. Po pôrode je úroveň niektorých hormónov, ako je oxytocín, ktorý sa niekedy nazýva “hormón lásky”, zvýšená, čo stimuluje materské správanie, vrátane prenášania a lízania mačiatok, čím sa upevňuje vzťah medzi matkou a jej potomstvom.

Materské správanie je tiež ovplyvnené senzorickými stimulmi ako je dotyk, zvuk a pach mačiatok, ktoré spúšťajú a udržujú prenášanie a iné starostlivé aktivity. Mačiatka prirodzene vydávajú zvuky a pachy, ktoré signalizujú svojej matke ich potreby a umiestnenie, a mačka na tieto signály reaguje.

Význam prenášania sa tiež môže týkať samotného prežitia druhu. Mačky, ktoré efektívne prenášali a ochraňovali svoje mačiatka, mali väčšiu pravdepodobnosť, že ich potomstvo prežije a bude schopné prenášať tieto inštinkty ďalej.

Prenášanie mačiatok je teda súčasťou širšieho obrázku materského správania a prežitia, a jeho pochopenie môže pomôcť majiteľom mačiek lepšie rozumieť a reagovať na potreby svojich chlpatých rodinných príslušníkov.

Dôvody prenášania mačiatok

Mačky, ako veľmi obozretné a ochranné matky, prejavujú svoj inštinkt starostlivosti o mačiatka mnohými spôsobmi, vrátane ich prenášania z miesta na miesto. Prenášanie mačiatok je komplexným správaním, ktoré slúži viacerým účelom:

Hľadanie bezpečného a čistého prostredia

 • Bezpečie: Mačka sa prirodzene snaží nájsť pre svoje potomstvo najbezpečnejšie prostredie. Toto môže zahŕňať premiestňovanie mačiatok do skrytých alebo ťažko prístupných miest, kde hrozí menšie riziko, že ich nájdu dravé zvieratá alebo iné potenciálne nebezpečenstvá.
 • Čistota: Instinktívne sa tiež snažia udržiavať svoje hniezdo čisté, aby sa zabránilo prítomnosti parazitov a chorôb, ktoré by mohli mačiatka ohroziť.

Ochrana pred predátormi a inými hrozbami

 • Ochrana: V divočine sú mačiatka vystavené hrozbám od predátorov. Prenášaním mačiatok matka znižuje pravdepodobnosť, že ich predátori objavia a napadnú.
 • Skrývanie pachu: Prenášanie pomáha tiež zakrývať pach mačiatok, čo je ďalší spôsob, ako matka znižuje riziko detekcie potenciálnymi hrozbami.

Sociálne signály – komunikácia s mačiatkami

 • Vytváranie väzby: Prostredníctvom prenášania matka komunikuje so svojimi mačiatkami a vytvára so svojím potomstvom pevnú sociálnu väzbu.
 • Učenie sa: Prenášanie tiež slúži ako spôsob, ako mačiatka učiť o bezpečnom prostredí a ako sa pohybovať vo svojom teritóriu.

Reakcia na stres alebo nebezpečenstvo

 • Stres: Ak sa matka mačka cíti stresovaná alebo je vyrušená, môže sa rozhodnúť premiestniť mačiatka na iné miesto, aby znížila svoju úzkosť.
 • Adaptácia na zmeny: Keď sú mačky konfrontované s nečakanými zmenami vo svojom okolí, môžu reagovať prenášaním mačiatok do nového prostredia, ktoré vnímajú ako bezpečnejšie.

Toto správanie dokazuje, že prenášanie mačiatok je zložitým a viacúčelovým správaním, ktoré je zásadné pre prežitie a pohodu mačiatok. Pre majiteľov mačiek je dôležité rešpektovať tento inštinkt a zabezpečiť, aby matka a mačiatka mali dostatok priestoru a bezpečia počas týchto zásadných prvých týždňov po narodení.

Spôsoby, akými mačky bezpečne držia mačiatka ústami

Keď mačky prenášajú svoje mačiatka, robia to veľmi opatrne a účelne. Používajú techniku známu ako “škrupinový chvat”, pri ktorej mačka opatrne zovrie kútikmi úst škrupinu krku mačiatka. Tento chvat neškodí mačiatku, pretože matka instinktívne aplikuje len veľmi jemný tlak. Mäkká koža v tejto oblasti obsahuje nervové zakončenia, ktoré pri stimulácii zpôsobujú, že mačiatko znehybní a umožní mačke, aby ho bezpečne prenášala.

Dôležitosť jemnosti a inštinktívneho chovania pri prenášaní

Je zásadné, že matka mačka zachádza s mačiatkami jemne. Ich tela sú krehké a vyžadujú opatrné zaobchádzanie. Instinktívne chovanie matky zabezpečuje, že aj keď drží mačiatko pevne, nikdy naň nevyvinie priveľa sily, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Ako sa správať, keď mačka prenáša mačiatka

Majitelia mačiek by mali byť pri svedectve tohto správania veľmi opatrní. Tu je niekoľko odporúčaní:

 • Zasahovať len v nevyhnutných prípadoch: Ak nie je matka alebo mačiatka v bezprostrednom nebezpečenstve, je najlepšie nezasahovať. Prenášanie je prirodzený proces, a matka mačka vie najlepšie, čo je pre jej mačiatka potrebné.
 • Zachovajte pokoj: Zabezpečte, aby prostredie bolo tiché a bez stresu, aby sa matka mačka necítila ohrozená alebo zneistená.
 • Poskytnite bezpečný úkryt: Vytvorte bezpečný a pohodlný priestor pre matku a mačiatka, aby mohla slobodne prenášať svoje mačiatka bez obáv z vonkajších hrozieb.

Zabezpečenie bezpečného prostredia pre matku a mačiatka

Poskytnutie vhodného miesta pre matku a mačiatka je základnou úlohou majiteľa. Tu sú kroky, ktoré by sa mali zvážiť:

 • Bezpečné a teplé miesto: Umiestnite pohodlný mačací dom alebo hniezdo v tichej časti domu, kde nebudú rušené.
 • Prístup k potrave a vode: Matka bude potrebovať ľahký prístup k potrave a vode, aby mohla zostať hydratovaná a dobre živená, čo je dôležité pre produkciu mlieka.
 • Hygiena: Udržujte hniezdo čisté a vymeňujte lôžkoviny pravidelne, aby sa predišlo akumulácii odpadov a zápachu.

Všeobecne platí, že najlepšie, čo majiteľ môže pre svoje mačky urobiť, je poskytnúť im lásku, podporu a správne prostredie, ktoré im umožní prirodzene sa starať o svoje potomstvo bez zásahov, ktoré by mohli narušiť tento dôležitý proces.

Kedy môže byť prenášanie problémom

Aj keď je prenášanie mačiatok mačkami bežnou a zvyčajne neškodnou praxou, existujú okolnosti, kedy môže toto správanie naznačovať problém alebo vyžadovať zásah:

Rozpoznanie nezvyčajného alebo kompulzívneho správania

 • Neustále prenášanie: Ak mačka prenáša svoje mačiatka neustále a zdanlivo bez dôvodu, môže to byť znakom úzkosti alebo stresu.
 • Agresívne alebo nešetrné správanie: Ak mačka drží mačiatka príliš silno, nebezpečne ich pokladá alebo sa zdá byť k nim agresívna, môže to byť známka stresu alebo zdravotného problému.

Možné zdravotné problémy spojené s prenášaním

 • Poranenie mačiatok: Ak sú mačiatka kvílením alebo iným spôsobom dávajú najavo bolesť pri prenášaní, môže to byť známka poranenia.
 • Poranenie matky: Ak mačka má problémy s chôdzou, držaním alebo prenášaním mačiatok, mohla by trpieť bolesťou alebo iným zdravotným problémom, ktorý by mal byť vyšetrený.

Kedy vyhľadať veterinárnu pomoc

 • Zmena v správaní: Ak sa správanie matky alebo mačiatok zmení a vyvoláva obavy, je najlepšie obrátiť sa na veterinára.
 • Príznaky choroby: Keď matka alebo mačiatka vykazujú príznaky choroby, ako sú letargia, odmietanie jedla, zjavná bolesť, alebo zmeny vo výkaloch alebo močení, mali by byť ihneď vyšetrené veterinárom.
 • Poranenia alebo odmietanie starostlivosti: Ak matka odmieta starostlivosť o mačiatka alebo ak sú mačiatka zranené, je potrebné hneď získať odbornú pomoc.
 • Materská úzkosť: Ak je mačka mimoriadne úzkostná alebo zdá sa byť v strese počas prenášania, veterinár môže pomôcť určiť príčinu a odporučiť riešenie.

Je dôležité, aby majitelia mačiek boli oboznámení so správaním svojej mačky a vedeli, kedy je prenášanie súčasťou normálneho materského inštinktu a kedy môže signalizovať problém. Vždy je lepšie byť v prípade pochybností opatrný a konzultovať správanie mačky s veterinárnym lekárom.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Ako dlho budú mačky prenášať svoje mačiatka? Mačky zvyčajne prenášajú mačiatka, kým nie sú dostatočne staré a schopné samostatne sa pohybovať, čo môže byť od niekoľkých týždňov do prvých mesiacov života mačiatka.

2. Je normálne, ak mačka často mení miesto mačiatok? Áno, je to časté a normálne správanie, najmä ak si matka nie je istá, že je súčasné hniezdo dostatočne bezpečné, alebo ak cíti hrozbu.

3. Prečo moja mačka nechce prenášať svoje mačiatka? Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa mačka môže rozhodnúť neprenášať mačiatka – môže to byť kvôli chorobe, stresu, nebezpečenstvu v okolí, alebo jednoducho preto, že cíti, že jej mačiatka sú v bezpečí, kde sú.

4. Môže prenášanie mačiatok mačke spôsobiť bolesť? Prirodzené prenášanie by nemalo spôsobiť mačke bolesť. Ak sa zdá, že prenášanie je pre mačku bolestivé, mohlo by to byť znakom zdravotného problému a mala by byť vyšetrená veterinárom.

5. Čo mám robiť, ak mačka neustále prenáša mačiatko a zdá sa, že je nervózna? Poskytnite mačke tiché, izolované miesto s dostatkom súkromia. Ak správanie pretrváva alebo ak máte iné obavy, poraďte sa s veterinárom.

6. Ako môžem pomôcť mačke nájsť najlepšie miesto na hniezdo? Vyberte tichú a menej frekventovanú oblasť vášho domu a vytvorte pohodlný priestor s lôžkovinou, kde sa mačka bude cítiť bezpečne. Môžete použiť kartónovú krabicu alebo špeciálnu mačaciu postieľku.

7. Je v poriadku manipulovať s mačiatkami, ktoré matka prenáša? Vo všeobecnosti by sa mačiatka nemali zbytočne rušiť, najmä ak sú veľmi mladé. Ak musíte mačiatka presunúť, urobte tak opatrne a rýchlo vráťte do hniezda, aby sa matka mohla starať o ne.

8. Ako mám vedieť, či je prenášanie mačiatok znakom stresu? Ak matka prejavuje iné príznaky úzkosti alebo stresu, ako sú piskanie, nadmerné lízanie alebo ignorovanie mačiatok, mohlo by to byť známka stresu. V takom prípade poskytnite mačke pohodlie a poraďte sa s veterinárnym lekárom.

Tieto odpovede by mali pomôcť majiteľom mačiek lepšie rozumieť a reagovať na správanie svojich mačiek súvisiace s prenášaním mačiatok. Vždy je však najlepšie konzultovať konkrétne situácie a obavy s odborníkom, najmä ak ide o zdravie a pohodu mačiek.

Záver

Prenášanie mačiatok matkami je inštinktívne správanie, ktoré slúži viacerým dôležitým funkciám, od ochrany pred predátormi až po hľadanie bezpečného prostredia pre mladé. Táto starostlivosť je dôkazom silného materského inštinktu, ktorý je hlavným rysovom správania mačiek a ktorý sa prejavuje od prvých chvíľ života mačiatok.

Je dôležité, aby majitelia mačiek rozumeli a podporovali toto prirodzené správanie, poskytovali mačkám bezpečný priestor na hniezdenie a zasahovali len vtedy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zdravotných alebo bezpečnostných obáv. Ako pri každom aspekte starostlivosti o zvieratá, je dobré vždy mať na pamäti pohodu zvieraťa.

Pri vzniknutí otázok alebo obáv ohľadom prenášania mačiatok je vždy najlepším krokom vyhľadať radu alebo ošetrenie od kvalifikovaného veterinára, ktorý môže poskytnúť špecifické usmernenia a pomoc založenú na zdravotnom stave a správaní konkrétnej mačky.

Referencie

Murmeo

Hepper

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *