Pes

Háranie feny – 6 dôležitých informácií

Háranie feny - 6 dôležitých informácií

Háranie feny – 6 dôležitých informácií. Háranie, alebo hárací cyklus samice psa, je prirodzený a dôležitý proces v živote každej nesterilizovanej fenky. Tento cyklus, ktorý fena zažíva pravidelne, je základným aspektom reprodukcie a má hlboký vplyv na jej zdravie a správanie. Pre majiteľov psov je dôležité mať o tejto téme podrobné vedomosti, aby mohli poskytnúť svojej fenke správnu starostlivosť a zvládnuť s ňou súvisiace výzvy.

Porozumenie hárania nie je len o rozpoznaní príznakov, ktoré signalizujú začiatok tohto obdobia. Je to tiež o zrozumiteľnom pochopení fáz cyklu, možných zdravotných rizikách, a dôležitosti riadnej starostlivosti a prevencie. Pre majiteľov psov je zásadné vedieť, ako sa o svoju fenku postarať počas rôznych štádií hárania, ako aj ako efektívne predchádzať nechcenému rozmnožovaniu a potenciálnym zdravotným problémom.

V tomto článku sa budeme podrobne venovať týmto témam, aby sme poskytli majiteľom psov ucelený pohľad na to, ako sa starať o svoje fenky počas hárania a ako zabezpečiť ich zdravie a pohodu.

TIP – Čo robiť, keď sa pes hára?

Čo je háranie feny

Háranie, známe aj ako estrálny cyklus alebo tepelný cyklus, je pravidelný fyziologický proces, ktorý sa vyskytuje u nesterilizovaných samíc psov. Tento cyklus umožňuje fene stať sa plodnou a je porovnateľný s menštruačným cyklom u ľudí, hoci má niekoľko odlišných charakteristík.

Fázy hárania:

 1. Proestrus: Táto fáza trvá približne 9 až 10 dní. Počas proestrusu začína fena krvácať. Môžete tiež pozorovať zväčšenie vulvy a zvýšený záujem samcov, hoci fena obvykle ešte neprijíma námluvy. V tejto fáze sa vytvárajú folikuly vaječníkov.
 2. Estrus: Estrus je fáza, v ktorej je fena plodná a trvá zhruba 5 až 10 dní. Krvácanie sa zmení na svetlejšie farby a konzistencie, a fena je ochotná páriť sa. V tejto fáze dochádza k uvoľneniu vajíčka z vaječníkov.
 3. Diestrus: Po estruse nasleduje diestrus, ktorý trvá približne 60 až 90 dní. Počas tejto fázy sa fena vracia do neplodného stavu. Ak dôjde k oplodneniu, diestrus je fázou, počas ktorej sa vyvíja gravidita.
 4. Anestrus: Posledná fáza je obdobie sexuálneho odpočinku a trvá asi 4 až 5 mesiacov. Počas tohto obdobia fena nie je sexuálne aktívna a jej reprodukčný systém sa odpočíva a pripravuje na ďalší cyklus.

Celý estrálny cyklus trvá priemerne šesť mesiacov, aj keď to môže byť rôzne v závislosti od plemena a individuálneho psa. Niektoré feny môžu mať cyklus dlhší, iné kratší, a u niektorých sa môže vyskytovať len raz ročne.

Porozumenie týchto fáz je dôležité pre správne riadenie a starostlivosť o fenku počas jej hárania, najmä ak sa snažíme predchádzať nechcenému rozmnožovaniu. Pre majiteľov psov je dôležité byť oboznámený s týmito cyklami a byť pripravený na zmeny, ktoré môžu vo fenke nastávať.

Príznaky hárania

Rozpoznanie príznakov hárania u fen je dôležité pre každého majiteľa psa. Tieto príznaky môžu byť rozdelené do dvoch kategórií: fyzické a behaviorálne.

Fyzické príznaky:

 1. Krvácanie: Jedným z prvých viditeľných príznakov hárania je vaginálne krvácanie. Množstvo a trvanie môžu byť rôzne v závislosti od jednotlivých psov.
 2. Zmeny vulvy: Vulva feny sa zväčší alebo napučí na začiatku proestrusu, čo je predzvesťou hárania.
 3. Zmeny vo výrobe moču: Feny často značkujú svoje územie častejšie a v menších množstvách počas hárania, aby prilákali samcov.

Behaviorálne príznaky:

 1. Zvýšený záujem samcov: Jedným z najzreteľnejších znakov je zvýšený záujem zo strany samcov.
 2. Zmeny v správaní: Fena môže byť buď menej aktívna a viac odpočívať, alebo naopak môže byť nezvyčajne energická a hravá.
 3. Flirtovanie s samcami: Počas estrusu feny často výraznejšie flirtovali so samcami, vrátane typického držania zadnej časti tela nabok, keď je samiec prítomný.
 4. Agresívne alebo ochranné správanie: Niektoré feny môžu prejaviť agresívne alebo ochranné správanie voči iným psom alebo dokonca voči ľuďom.

Rozpoznanie začiatku a konca hárania:

 • Začiatok hárania: Začína sa objavovať, keď si všimnete prvé krvácanie a zmeny v správaní vašej fenky. Vulva začína opuchnúť, a fena môže začať značkovať územie.
 • Koniec hárania: Háranie končí, keď krvácanie ustane a vulva sa vráti do normálneho stavu. Fenka stráca záujem o samcov a jej správanie sa vracia do bežného režimu.

Je dôležité poznamenať, že aj keď fena prestane krvácať, môže byť stále plodná po určitú dobu. Majiteľ by mal byť opatrný a stále zabrániť neželanému páreniu až do úplného konca cyklu. Pre presné informácie a poradenstvo je vždy najlepšie obrátiť sa na veterinárneho lekára.

Starostlivosť o fenku počas hárania

Správna starostlivosť o fenku počas hárania je kľúčová pre jej zdravie a pohodu. Tu sú niektoré praktické rady, ktoré pokrývajú hygienu, stravovanie a cvičenie počas rôznych fáz hárania.

Hygiena:

 1. Udržiavanie čistoty: Počas hárania je dôležité udržiavať oblasť okolo vulvy čistú. Pravidelné utieranie s mäkkou, vlhkou handričkou môže pomôcť.
 2. Použitie plienok pre psy: Ak je krvácanie výrazné, môžete zvážiť použitie špeciálnych psovských plienok, aby ste udržali váš dom čistý.
 3. Časté kontroly na infekcie: Sledujte príznaky infekcie alebo podráždenia a v prípade potreby navštívte veterinára.

Stravovanie:

 1. Vyvážená strava: Udržujte vyváženú stravu bohatú na živiny, ktorá podporuje celkové zdravie a vitalitu vašej fenky.
 2. Dostatočná hydratácia: Uistite sa, že má vaša fena vždy prístup k čistej, čerstvej vode.
 3. Monitorovanie chuti do jedla: Niektoré feny môžu počas hárania meniť svoje stravovacie návyky. Buďte ostražití a pri zmene apetítu konzultujte s veterinárom.

Cvičenie:

 1. Pravidelná aktivita: Udržujte pravidelný cvičebný režim, ale buďte opatrní na známky únavy alebo stresu.
 2. Bezpečné prostredie: Počas hárania udržujte fenku na vodítku a v bezpečí, aby ste zabránili neželanému páreniu.
 3. Obmedzenie interakcie s inými psami: Zvlášť s nepoznanými alebo nekastrovanými samcami. Toto pomôže predchádzať konfliktom a neželanému rozmnožovaniu.

Psychická pohoda:

 1. Zabezpečenie pokojného prostredia: Háranie môže byť pre fenu stresujúce, takže je dôležité poskytnúť jej pokojné a pohodlné prostredie.
 2. Pozornosť a starostlivosť: Venujte svojej fenke extra pozornosť a starostlivosť počas tohto obdobia. Láskavé a upokojujúce správanie môže pomôcť zmierniť jej stres.

Pamätajte, že každá fena je jedinečná a môže reagovať na háranie inak. Pri akýchkoľvek znepokojivých zmenách alebo otázkach týkajúcich sa zdravia vašej fenky je najlepšie obrátiť sa na veterinárneho lekára.

Riziká spojené s háraním

Háranie u fen prináša niekoľko zdravotných rizík, ktorým je potrebné venovať pozornosť, aby sa zabezpečilo ich zdravie a pohoda. Tu sú kľúčové riziká spojené s háraním:

 1. Nechcené párenie a tehotenstvo:
  • Jedným z najvýznamnejších rizík počas hárania je možnosť nechceného párenia, čo môže viesť k neplánovanému tehotenstvu. Toto môže byť obzvlášť problematické u mladých fen, ktoré sú fyzicky alebo emocionálne ešte neprípravené na rozmnožovanie.
  • Neplánované tehotenstvo môže tiež priniesť dodatočné zdravotné riziká a komplikácie.
 2. Infekcie a zápalové stavy:
  • Počas hárania je zvýšené riziko vzniku infekcií, najmä infekcií močových ciest a vaginálnych infekcií.
  • Zvýšené riziko predstavuje tiež pyometra, ktorá je vážnym zápalom maternice. Pyometra môže byť život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitú veterinárnu starostlivosť.
 3. Transmisívne choroby:
  • Nechcené párenie môže tiež viesť k prenosu pohlavne prenosných chorôb medzi psami, čo môže mať vážne zdravotné dôsledky.
 4. Hormonálne zmeny a správanie:
  • Háranie môže spôsobiť značné hormonálne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť správanie a celkovú pohodu fenky.
  • U niektorých fen sa môže vyskytnúť falošné tehotenstvo, kde fena prejavuje tehotenské správanie a príznaky, napriek tomu, že nie je tehotná.
 5. Dlhodobé zdravotné účinky:
  • Opakované háranie bez tehotenstva môže v dlhodobom horizonte zvýšiť riziko určitých typov rakoviny, najmä rakoviny mliečnych žliaz u starších fen.

Prevencia týchto rizík zahŕňa dohľad nad fenkou počas hárania, aby sa predišlo nechcenému páreniu, a zváženie možnosti sterilizácie, ktorá môže eliminovať mnohé z vyššie uvedených rizík. Je dôležité konzultovať s veterinárnym lekárom o najlepšom prístupe k zvládaniu hárania a o zdravotnej starostlivosti pre vašu fenku.

Možnosti manažmentu

Správny manažment hárania je kľúčový pre zabezpečenie zdravia a pohody fenky, ako aj pre predchádzanie nechcenému rozmnožovaniu a súvisiacim zdravotným problémom. Tu sú niektoré z možností manažmentu, ktoré môžu byť užitočné:

 1. Použitie Psovských Plienok:
  • Počas hárania môžu byť užitočné psovské plienky, najmä ak fena žije vnútri domu. Tieto plienky pomáhajú udržiavať čistotu a minimalizujú neporiadok spojený s krvácaním.
  • Je dôležité zvoliť správnu veľkosť a pravidelne meniť plienky, aby sa predišlo podráždeniu kože.
 2. Izolácia Fenky od Samcov:
  • Počas hárania je dôležité udržiavať fenu oddelenú od samcov, najmä ak neplánujete párenie.
  • Môže to zahŕňať izoláciu vo vnútorných priestoroch, bezpečné oplotenie vonkajších priestorov alebo obmedzenie prístupu k iným psom počas prechádzok.
 3. Starostlivosť o Hygienu:
  • Udržiavanie oblasti okolo vulvy čistou a suchou pomáha predchádzať infekciám.
  • Pravidelné kontrolné návštevy u veterinára sú dôležité, najmä ak máte obavy o zdravotný stav vašej fenky.
 4. Sterilizácia (Kastrácia):
  • Sterilizácia, teda chirurgické odstránenie vaječníkov (a niekedy aj maternice), je trvalý spôsob, ako zastaviť háranie.
  • Sterilizácia má množstvo zdravotných výhod vrátane zníženia rizika určitých typov rakoviny, eliminácie rizika pyometry a falošného tehotenstva, a zabraňuje nechcenému rozmnožovaniu.
  • Časovanie sterilizácie by malo byť starostlivo zvážené v konzultácii s veterinárnym lekárom, pretože vek a zdravotný stav fenky môžu ovplyvniť rozhodnutie.

Každá fena je jedinečná a môže vyžadovať individuálny prístup k manažmentu hárania. Je dôležité konzultovať s veterinárnym lekárom, ktorý môže poskytnúť odporúčania a usmernenia šité na mieru potrebám vašej fenky a vašim preferenciám ako majiteľa.

Časté otázky a mýty

Pri téme hárania existuje množstvo otázok a mýtov, ktoré môžu spôsobiť zmätok a nesprávne predstavy. Tu sú niektoré z najčastejších otázok a mýtov s ich objasnením:

Otázky a odpovede:

 1. Kedy začína fena prvýkrát hárať?
  • Odpoveď: Fenky obvykle začínajú hárať vo veku približne 6 až 24 mesiacov, v závislosti od plemena a individuálnej feny.
 2. Ako často feny hárajú?
  • Odpoveď: Väčšina fen hára približne raz za šesť mesiacov, ale to môže byť rôzne v závislosti od plemena a jednotlivca. Niektoré feny môžu hárať raz ročne.
 3. Je možné, aby fena hárala, aj keď je tehotná?
  • Odpoveď: Nie, fena nemôže hárať, keď je tehotná. Tepelný cyklus sa zastaví počas tehotenstva.

Mýty a vyvrátenie:

 1. Mýtus: Fenky, ktoré nebyli nikdy párené, potrebujú mať aspoň jeden vrh šteniat pre zdravie.
  • Vyvrátenie: Neexistujú žiadne vedecké dôkazy podporujúce tento názor. Nechcené tehotenstvo môže priniesť viac rizík ako prínosov pre zdravie fenky.
 2. Mýtus: Sterilizácia mení správanie psa.
  • Vyvrátenie: Kým sterilizácia môže ovplyvniť niektoré hormonálne súvisiace správanie, zásadné zmeny v osobnosti psa sú nepravdepodobné. Každé zmeny správania by mali byť konzultované s veterinárom.
 3. Mýtus: Háranie je neškodné a nevyžaduje špeciálnu pozornosť.
  • Vyvrátenie: Háranie môže priniesť riziká vrátane zdravotných problémov a nechceného tehotenstva. Vhodná starostlivosť a preventívne opatrenia sú pre zdravie a pohodu fenky veľmi dôležité.

Je dôležité, aby majitelia psov hľadali presné a spoľahlivé informácie o háraní a konzultovali prípadné obavy s kvalifikovaným veterinárnym lekárom. Týmto spôsobom môžu zabezpečiť, že ich fenka dostane tú najlepšiu možnú starostlivosť a podporu.

Háranie feny – záver

Háranie je prirodzený a dôležitý aspekt v živote každej nesterilizovanej fenky. Tento článok poskytol komplexný prehľad o háraní, od jeho definície, cez rozpoznanie príznakov, až po vhodnú starostlivosť a manažment počas rôznych fáz. Kľúčové body zahŕňajú:

 1. Rozpoznanie fáz hárania: Je dôležité vedieť, čo očakávať počas proestrusu, estrusu, diestrusu a anestrusu, a byť schopný rozpoznať tieto fázy u vašej fenky.
 2. Starostlivosť a prevencia: Ako majiteľ psa, je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vaša fena počas hárania dostávala primeranú starostlivosť, vrátane udržiavania hygieny, zabezpečenia bezpečného prostredia a správnej výživy.
 3. Riziká a zdravotné otázky: Je dôležité byť si vedomý potenciálnych rizík spojených s háraním, vrátane nechceného tehotenstva, infekcií a zdravotných komplikácií ako pyometra.
 4. Sterilizácia ako možnosť: Sterilizácia môže byť efektívnym riešením na predchádzanie niektorým zdravotným rizikám a komplikáciám spojeným s háraním.
 5. Význam veterinárnej starostlivosti: Dôležité je udržiavať pravidelný kontakt s veterinárnym lekárom, ktorý môže poskytnúť cenné rady a odporúčania šité na mieru potrebám vašej fenky.

Záverom, primeraná starostlivosť a manažment počas hárania sú kľúčové pre zabezpečenie zdravia a pohody vašej fenky. Ako majiteľ, je vašou povinnosťou byť informovaný, zodpovedný a proaktívny v zabezpečovaní najlepšej možnej starostlivosti pre vašu fenku, a pri akýchkoľvek otázkach alebo obavách sa obrátiť na skúseného veterinárneho lekára.

Referencie

Estrous Cycles in Dogs – VCA Animal Hospitals

Female Dogs in Heat: What You Need to Know

Dog in Heat (Canine Estrus): Symptoms and Spaying

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *