Pes

Vo svete plnom rôznorodých druhov je jeden druh, ktorý má s nami, ľuďmi, nesmierne blízky vzťah – psy. Tieto verné zvieratá, ktoré sa v priebehu stáročí pretransformovali z divokých vlkov do našich najlepších priateľov, sú odrazom úžasnej evolúcie, ktorá prešla rukou človeka.