Ochrana osobných údajov

Úvod

Táto stránka informuje o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré uplatňuje webová stránka https://zvieratkaren.sk/ (ďalej len “webová stránka” alebo “my”). Súhlas s týmito zásadami je nevyhnutný pre používanie webovej stránky. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito zásadami, prosíme, opustite túto webovú stránku.

Zber a používanie osobných údajov

 1. Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu osoby. Príkladmi osobných údajov sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo adresa.

 1. Zber osobných údajov

Webová stránka zbiera osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • Pri registrácii užívateľa na webovej stránke
 • Pri odosielaní formulára s otázkou, požiadavkou alebo podnetom
 • Pri prihlásení sa k odberu noviniek alebo iných informačných zdrojov
 1. Použitie osobných údajov

Osobné údaje používame na:

 • Spracovanie a vybavenie objednávok
 • Komunikáciu so zákazníkmi
 • Poskytovanie informácií o novinkách, akciách alebo zľavách
 • Zlepšenie webových služieb a obsahu
 1. Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, s výnimkou prípadov, kedy je to potrebné pre splnenie zákonných povinností alebo realizáciu služieb, ktoré ste si vyžiadali (napr. doručenie zásielky).

Bezpečnosť a uchovávanie údajov

 1. Bezpečnosť

Webová stránka vynakladá primerané opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Medzi tieto opatrenia patria šifrovanie, firewall a pravidelné aktualizácie softvéru.

 1. Uchovávanie údajov

Osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutne potrebného času, ktorý je potrebný na splnenie účelu, pre ktorý boli zozbierané, alebo počas doby, ktorú nám ukladá zákon. Po uplynutí tejto doby budú údaje bezpečne a trvalo vymazané.

Práva používateľov

 1. Prístup k údajom

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame. Po obdržaní vašej žiadosti vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme v našom systéme.

 1. Oprava údajov

Máte právo požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neúplné.

 1. Vymazanie údajov

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ neexistuje zákonný dôvod na ich uchovávanie.

 1. Obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak spochybňujete ich správnosť, zákonnosť spracovania, alebo ak namiesto vymazania požadujete obmedzenie ich použitia.

 1. Námietka voči spracovaniu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese info@zvieratkaren.sk.

Cookies

Webová stránka používa súbory cookies na zlepšenie užívateľského zážitku a na analýzu návštevnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Súhlas s používaním cookies je potrebný pre optimálne fungovanie webovej stránky. Pokiaľ nesúhlasíte s používaním cookies, niektoré časti webovej stránky nemusia fungovať správne.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Táto stránka ochrany osobných údajov môže byť aktualizovaná v prípade potreby. Odporúčame vám pravidelne navštíviť túto stránku, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.

Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@zvieratkaren.sk.