Plemená psov

Kaukazský vlkodav – 7 dôležitých informácií

Kaukazský vlkodav

Kaukazský vlkodav, známy tiež ako kaukazský ovčiak alebo kaukazský pastiersky pes, je veľké a silné plemeno psa, ktoré pochádza z oblasti Kaukazu. Toto plemeno je známe svojou odolnosťou, strážnymi schopnosťami a ochranárskou povahou.

Krátka história kaukazského vlkodava

Kaukazský vlkodav má bohatú históriu, ktorá sa datuje niekoľko storočí späť. Pôvodne bol chovaný v horských oblastiach Kaukazu, kde slúžil ako strážny pes pre pastierov a ich stáda. Jeho hlavnou úlohou bolo chrániť dobytok pred predátormi, ako sú vlci a medvede, a tiež pred zlodejmi.

Pôvodné účely a využitie plemena

Kaukazský vlkodav bol vyšľachtený na ochranu stád a majetku. Jeho veľkosť, sila a odvaha ho robia ideálnym strážnym psom. V súčasnosti je toto plemeno využívané nielen na stráženie, ale aj ako spoločník a výstavný pes. V niektorých regiónoch stále slúži ako pracovný pes v pastierskych komunitách.

Pozrite si tiež: Borderkólia – 7 dôležitých informácií

Vzhľad a fyzické vlastnosti

Veľkosť a hmotnosť

Typické rozmery kaukazského vlkodava:

 • Výška: Samce dosahujú výšku v kohútiku od 68 do 75 cm, zatiaľ čo samice sú mierne menšie, dosahujú výšku od 64 do 70 cm.
 • Hmotnosť: Samce vážia medzi 50 a 100 kg, samice zvyčajne medzi 45 a 85 kg. Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej línie a individuálneho jedinca.

Srsť a farba

Typy srsti a farebné variácie:

 • Srsť: Kaukazský vlkodav má hustú, hrubú dvojvrstvovú srsť, ktorá ho chráni pred drsnými klimatickými podmienkami. Vonkajšia vrstva je hrubá a dlhá, zatiaľ čo podsada je hustá a mäkká.
 • Farebné variácie: Srsť môže mať rôzne farebné odtiene, vrátane šedej, plavej, červenej, hnedej a čiernej. Môžu sa vyskytovať aj kombinácie týchto farieb a niekedy aj škvrnité vzory.

Fyziologické vlastnosti

Štruktúra tela, stavba kostí, svalstvo:

 • Štruktúra tela: Kaukazský vlkodav má mohutnú a robustnú stavbu tela s hlbokým hrudníkom a silnými končatinami. Jeho telo je dobre proporčne vyvážené, čo mu umožňuje vykonávať svoje strážne úlohy efektívne.
 • Stavba kostí: Má silné a pevné kosti, ktoré poskytujú oporu pre jeho veľké a svalnaté telo. Kostra je dobre vyvinutá, čo prispieva k jeho odolnosti a vytrvalosti.
 • Svalstvo: Kaukazský vlkodav je mimoriadne svalnatý, najmä v oblasti ramien, chrbta a nôh. Tento svalový rozvoj je výsledkom jeho pôvodného využitia ako pracovného psa v náročných podmienkach.

Kaukazský vlkodav je plemeno, ktoré kombinuje impozantný vzhľad s vynikajúcimi fyzickými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré z neho robia ideálneho strážneho a ochranného psa. Jeho vzhľad a fyzické charakteristiky sú prispôsobené na zvládanie extrémnych podmienok a na vykonávanie náročných úloh.

Samce dosahujú výšku v kohútiku od 68 do 75 cm, zatiaľ čo samice sú mierne menšie, dosahujú výšku od 64 do 70 cm.

Povaha a správanie

Temperament

Typické správanie kaukazského vlkodava:

 • Odvaha a sebavedomie: Kaukazský vlkodav je známy svojou odvahou a sebavedomím. Tieto psy sú ochotné čeliť akémukoľvek nebezpečenstvu, aby ochránili svojich majiteľov a ich majetok.
 • Nezávislosť: Toto plemeno má silný zmysel pre nezávislosť a často vykazuje rozhodnosť a sebestačnosť. Táto vlastnosť pramení z ich historickej úlohy, keď museli samostatne rozhodovať pri ochrane stád.
 • Lojalita: Kaukazský vlkodav je mimoriadne lojálny k svojim majiteľom a ich rodinám. Táto lojalita sa prejavuje v jeho ochrannom správaní a oddanosti.
 • Ostražitosť: Kaukazské vlkodavy sú veľmi ostražité a neustále pozorné voči svojmu okoliu. Majú vynikajúci zrak a sluch, čo z nich robí vynikajúcich strážcov.

Socializácia

Vzťahy s ľuďmi a inými zvieratami:

 • Vzťah s majiteľmi: Kaukazský vlkodav je voči svojim majiteľom a ich rodinám veľmi oddaný a ochranný. Avšak, môže byť rezervovaný voči cudzím ľuďom, najmä ak nie je správne socializovaný od mladého veku.
 • Socializácia s ľuďmi: Dôkladná a včasná socializácia je kľúčová pre zabezpečenie, že kaukazský vlkodav bude dobre reagovať na rôzne situácie a ľudí. Bez dostatočnej socializácie môže byť tento pes príliš opatrný alebo agresívny voči cudzím ľuďom.
 • Vzťah s deťmi: Kaukazské vlkodavy môžu byť veľmi láskavé a ochranné voči deťom v rodine, avšak kvôli ich veľkosti a sile by mali byť interakcie vždy pod dohľadom dospelých.
 • Vzťah s inými zvieratami: Toto plemeno môže mať dominantné správanie voči iným psom, najmä rovnakého pohlavia. Dôkladná socializácia s inými zvieratami je nevyhnutná, aby sa predišlo agresii. Vzťahy s menšími domácimi zvieratami môžu byť komplikované kvôli ich prirodzenému inštinktu prenasledovať.

Obrana a stráženie

Inštinktívne strážne správanie a ochrana územia:

 • Strážne inštinkty: Kaukazský vlkodav je prirodzene vybavený silnými strážnymi inštinktmi. Jeho hlavnou úlohou bolo vždy chrániť stáda a majetok, čo sa odráža v jeho správaní. Tieto psy sú veľmi ochotné brániť svoje územie a svojich blízkych pred akoukoľvek hrozbou.
 • Ochrana územia: Kaukazský vlkodav je teritoriálny pes, ktorý si starostlivo stráži svoje územie. Tento pes bude intenzívne chrániť svoje domáce prostredie a nebude váhať zasiahnuť, ak vníma hrozbu.
 • Reakcia na hrozby: V prípade, že kaukazský vlkodav identifikuje potenciálnu hrozbu, bude reagovať okamžite a s plnou silou. Jeho reakcia môže byť veľmi intenzívna, preto je dôležité mať tento pes pod kontrolou a správne ho viesť.

Kaukazský vlkodav je plemeno s výnimočnými ochrannými schopnosťami a silným charakterom. Jeho správanie a temperament ho predurčujú na úlohy spojené so strážením a ochranou, avšak vyžadujú skúseného a dôsledného majiteľa, ktorý zabezpečí správnu socializáciu a výcvik.

Pozrite si tiež: Austrálska kelpia – 7 dôležitých informácií

Výcvik a starostlivosť

Výcvik

Metódy a techniky vhodné pre výcvik kaukazského vlkodava:

 • Pozitívne posilňovanie: Používanie pozitívneho posilňovania, ako sú odmeny, pochvaly a obľúbené hračky, môže byť veľmi efektívne pri výcviku kaukazského vlkodava. Tieto psy reagujú lepšie na láskavý prístup než na tvrdé tresty.
 • Konzistencia: Je dôležité byť konzistentný vo výcviku a pravidlách. Kaukazské vlkodavy potrebujú jasné a konzistentné hranice, aby pochopili, čo sa od nich očakáva.
 • Socializácia od mladého veku: Dôkladná socializácia od šteniatka je kľúčová. Kaukazské vlkodavy by mali byť vystavené rôznym ľuďom, zvieratám a prostrediam, aby sa naučili správne reagovať na nové situácie.
 • Skúsený tréner: Kvôli ich veľkosti a sile je dôležité, aby výcvik viedol skúsený tréner alebo majiteľ, ktorý rozumie špecifikám tohto plemena. Školenie základných povelov ako “sedieť”, “ostať” a “k nohe” je nevyhnutné.
 • Strážne schopnosti: Kaukazský vlkodav má prirodzené strážne inštinkty, takže je dôležité tieto inštinkty kontrolovať a usmerňovať prostredníctvom výcviku, aby sa predišlo nežiaducemu agresívnemu správaniu.

Fyzická aktivita

Potreba pohybu a fyzickej záťaže:

 • Denné prechádzky: Kaukazský vlkodav potrebuje pravidelné, dlhé prechádzky, aby si udržal fyzickú kondíciu a mentálnu stimuláciu. Minimálne 30-60 minút denne je odporúčané.
 • Priestor na voľný pohyb: Ideálne je, aby mal kaukazský vlkodav prístup na veľký, bezpečný dvor, kde sa môže voľne pohybovať a hrať.
 • Aktivity: Aktivity ako behanie, hry na aportovanie a tréningy agility môžu byť prospešné pre ich fyzické a mentálne zdravie. Avšak, vzhľadom na ich veľkosť a fyziologické potreby by mali byť fyzické aktivity primerane regulované.

Starostlivosť o srsť

Česanie, kúpanie a údržba srsti:

 • Česanie: Kaukazský vlkodav má hustú dvojvrstvovú srsť, ktorá vyžaduje pravidelné česanie, aspoň raz alebo dvakrát týždenne. Počas obdobia pĺznutia môže byť potrebné česanie denne, aby sa odstránili odumreté chlpy a zabránilo sa tvorbe uzlov.
 • Kúpanie: Kúpanie by malo byť vykonávané podľa potreby, zvyčajne každých pár mesiacov. Príliš časté kúpanie môže odstrániť prirodzené oleje zo srsti a kože, čo môže viesť k vysušeniu a podráždeniu.
 • Údržba srsti: Pravidelná kontrola srsti a kože na parazity, ako sú blchy a kliešte, je dôležitá. Používanie vhodných antiparazitných prostriedkov môže pomôcť udržiavať srsť a kožu zdravé.

Zdravotná starostlivosť

Bežné zdravotné problémy a prevencia:

 • Dysplázia bedrového a lakťového kĺbu: Toto plemeno je náchylné na dyspláziu bedrového a lakťového kĺbu. Pravidelné kontroly u veterinára a udržiavanie zdravej hmotnosti môžu pomôcť minimalizovať riziko.
 • Očné problémy: Kaukazské vlkodavy môžu trpieť na rôzne očné problémy, vrátane katarakty a progresívnej retinálnej atrofie (PRA). Pravidelné očné vyšetrenia sú dôležité pre včasnú diagnostiku a liečbu.
 • Srdcové problémy: Toto plemeno môže byť náchylné na niektoré srdcové choroby. Pravidelné srdcové vyšetrenia a zdravá strava môžu pomôcť udržať srdce v dobrom stave.
 • Prevencia: Okrem pravidelných veterinárnych prehliadok by mali byť kaukazské vlkodavy očkované proti bežným infekčným chorobám, ako sú parvovírus, distemper a rabies. Prevencia proti parazitom, ako sú blchy, kliešte a červy, je tiež kľúčová.

Starostlivosť o kaukazského vlkodava vyžaduje čas, trpezlivosť a dôslednosť. Pravidelný výcvik, dostatočná fyzická aktivita, správna starostlivosť o srsť a zdravotná starostlivosť sú nevyhnutné pre udržanie zdravia a pohody tohto plemena. Skúsený majiteľ, ktorý rozumie potrebám a povahovým rysom kaukazského vlkodava, môže zabezpečiť, že tento pes bude šťastný, zdravý a dobre prispôsobený spoločník.

Používanie pozitívneho posilňovania, ako sú odmeny, pochvaly a obľúbené hračky, môže byť veľmi efektívne pri výcviku kaukazského vlkodava.

Výživa

Stravovacie návyky

Vhodná strava pre kaukazského vlkodava:

 • Kvalitné krmivo: Kaukazský vlkodav potrebuje vyváženú a kvalitnú stravu, ktorá poskytuje všetky potrebné živiny. Kvalitné suché krmivo (granule) špeciálne určené pre veľké a obrie plemená je často najlepšou voľbou. Toto krmivo by malo obsahovať vysoký podiel mäsa ako hlavného zdroja bielkovín.
 • Mäsové konzervy: Okrem suchého krmiva môžu byť súčasťou stravy aj mäsové konzervy alebo surové mäso (BARF – Biologically Appropriate Raw Food), avšak pri podávaní surového mäsa je dôležité dodržiavať hygienické zásady a vyváženosť stravy.
 • Vyvážená strava: Strava by mala obsahovať správny pomer bielkovín, tukov a sacharidov. Bielkoviny sú dôležité pre rast a obnovu svalov, tuky poskytujú energiu a podporujú zdravú srsť, a sacharidy poskytujú potrebnú energiu.
 • Časovanie a množstvo: Kaukazské vlkodavy by mali byť kŕmené dvakrát denne. Množstvo krmiva závisí od veku, veľkosti, aktivity a zdravotného stavu psa. Pre dospelého kaukazského vlkodava je typická denná dávka suchého krmiva od 4 do 6 šálok, rozdelená na dve jedlá. Je dôležité sa poradiť s veterinárom o správnom množstve a type krmiva pre konkrétneho psa.

Výživové doplnky

Dôležité vitamíny a minerály:

 • Vitamíny:
 • Vitamín A: Dôležitý pre zdravý zrak, kožu a imunitný systém.
 • Vitamín D: Podporuje vstrebávanie vápnika a fosforu, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé kosti a zuby.
 • Vitamín E: Pôsobí ako antioxidant, chráni bunky pred poškodením a podporuje zdravú srsť a kožu.
 • Vitamíny skupiny B: Dôležité pre metabolizmus, energiu a nervový systém.
 • Minerály:
 • Vápnik a fosfor: Dôležité pre zdravé kosti a zuby. Tieto minerály by mali byť v správnom pomere, aby sa zabezpečil správny rast a pevnosť kostí.
 • Zinok: Podporuje zdravú kožu a srsť, a je tiež dôležitý pre imunitný systém.
 • Omega-3 a Omega-6 mastné kyseliny: Tieto esenciálne mastné kyseliny podporujú zdravú kožu a srsť, znižujú zápal a podporujú zdravie srdca a kĺbov. Môžu byť dodávané prostredníctvom rybieho oleja alebo ľanového oleja.
 • Glukosamín a chondroitín: Tieto doplnky môžu podporiť zdravie kĺbov a chrupaviek, čo je obzvlášť dôležité pre veľké a obrie plemená náchylné na dyspláziu bedrového kĺbu a iné kĺbové problémy.

Správna výživa je základom pre zdravie a pohodu kaukazského vlkodava. Vyvážená strava, ktorá poskytuje všetky potrebné živiny, vitamíny a minerály, je kľúčová pre udržanie optimálnej fyzickej kondície, zdravia srsti, kĺbov a celkového imunitného systému. Poradenstvo s veterinárom o vhodnej strave a výživových doplnkoch je nevyhnutné na zabezpečenie, že váš kaukazský vlkodav dostáva všetko, čo potrebuje pre zdravý a aktívny život.

Životné podmienky

Bývanie

Vhodné prostredie pre život kaukazského vlkodava:

 • Priestor: Kaukazský vlkodav je veľké plemeno, ktoré potrebuje dostatok priestoru na voľný pohyb. Ideálne je, aby mal prístup na veľký, oplotený dvor alebo záhradu, kde sa môže pohybovať a hrať. Bytové podmienky nie sú pre toto plemeno vhodné kvôli jeho veľkosti a potrebe pohybu.
 • Bezpečnosť: Oplotenie dvora by malo byť dostatočne vysoké a pevné, aby zabránilo úteku psa a zároveň ochránilo cudzích pred prístupom na pozemok. Kaukazský vlkodav je veľmi teritoriálny a ochranný, preto je dôležité zabezpečiť bezpečné prostredie pre psa aj pre okolie.
 • Útulok: Pes potrebuje prístrešok alebo útulok, kde sa môže schovať pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako sú dážď, sneh alebo extrémne teploty. Tento prístrešok by mal byť dostatočne veľký, aby sa v ňom pes mohol pohodlne pohybovať a odpočívať.
 • Rodinné prostredie: Kaukazský vlkodav je sociálne plemeno, ktoré potrebuje kontakt so svojou rodinou. Nie je vhodné ho držať trvalo izolovaného od ľudí. Tento pes prosperuje, keď je súčasťou rodinného života a má pravidelný kontakt so svojimi majiteľmi.

Prispôsobenie sa klimatickým podmienkam

Ako sa plemeno prispôsobuje rôznym klimatickým podmienkam:

 • Chladné podnebie: Kaukazský vlkodav je prirodzene prispôsobený chladnému a horskému podnebiu, vďaka svojej hustej dvojvrstvovej srsti, ktorá poskytuje vynikajúcu izoláciu proti chladu. Toto plemeno dokáže dobre znášať nízke teploty a snehové podmienky.
 • Teplé podnebie: Hoci je kaukazský vlkodav lepšie prispôsobený chladnému podnebiu, dokáže sa adaptovať aj na teplejšie podmienky. V teplom počasí je dôležité zabezpečiť dostatok tieňa a čerstvej vody, aby sa predišlo prehriatiu. Obmedzenie fyzickej aktivity počas najteplejších častí dňa je tiež odporúčané.
 • Starostlivosť o srsť: V teplom počasí môže byť užitočné pravidelné česanie, aby sa odstránila prebytočná podsada a zlepšila cirkulácia vzduchu k pokožke. To pomáha predchádzať prehriatiu a udržiavať psa pohodlného.
 • Adaptácia: Kaukazský vlkodav sa môže postupne adaptovať na rôzne klimatické podmienky, ak mu majiteľ poskytne správne podmienky a starostlivosť. Dôležité je sledovať správanie psa a prispôsobiť prostredie a aktivity podľa potreby, aby sa zabezpečilo jeho pohodlie a zdravie.

Kaukazský vlkodav je plemeno, ktoré vyžaduje špecifické životné podmienky na to, aby prospievalo. Potrebuje dostatok priestoru na pohyb, bezpečné a pohodlné útočisko a pravidelný kontakt so svojou rodinou. Tento pes je dobre prispôsobený na chladné podmienky, ale dokáže sa adaptovať aj na teplejšie podnebie, ak mu je poskytnutá správna starostlivosť. Zabezpečením vhodného prostredia a starostlivosti môže majiteľ zabezpečiť, že jeho kaukazský vlkodav bude zdravý, šťastný a dobre prispôsobený na rôzne klimatické podmienky.

Historické a kultúrne aspekty

História plemena

Vývoj a história kaukazského vlkodava:

Kaukazský vlkodav, známy tiež ako kaukazský ovčiak, má dlhú a bohatú históriu, ktorá sa datuje tisíce rokov do minulosti. Toto plemeno pochádza z oblasti Kaukazu, ktorá sa rozprestiera medzi Čiernym a Kaspickým morom. Kaukazské hory sú domovom týchto impozantných psov, ktorí boli chovaní na ochranu stád a majetku pred predátormi a zlodejmi.

 • Staroveký pôvod: Predpokladá sa, že kaukazský vlkodav pochádza z predkov, ktorí žili v tejto oblasti už pred viac ako 2000 rokmi. Tieto psy boli chované miestnymi pastiermi a farmármi pre ich vynikajúce strážne schopnosti, odvahu a odolnosť voči nepriaznivým podmienkam.
 • Vojenské a strážne úlohy: V priebehu histórie boli kaukazské vlkodavy používané nielen na ochranu stád, ale aj ako vojenské psy. Počas Druhej svetovej vojny boli tieto psy využívané sovietskou armádou na rôzne úlohy, vrátane stráženia vojenských objektov a ako hliadkovacie psy.
 • Oficiálne uznanie: Kaukazský vlkodav bol oficiálne uznaný ako plemeno v 20. storočí. V roku 1931 bol prvýkrát vystavený na medzinárodnej výstave v Nemecku. FCI (Fédération Cynologique Internationale) uznala toto plemeno v roku 1984 a vytvorila jeho oficiálny štandard.

Kultúrny význam

Úloha a význam plemena v rôznych kultúrach a spoločnostiach:

Kaukazský vlkodav zohral významnú úlohu v kultúrach a spoločnostiach regiónu Kaukazu a jeho okolia. Tento pes sa stal symbolom sily, odvahy a vernosti.

 • Ochrana stád a majetku: V kultúrach Kaukazu je kaukazský vlkodav neoddeliteľnou súčasťou tradičného spôsobu života pastierov. Títo psi sú cenení pre svoje schopnosti chrániť stáda oviec, kôz a iných domácich zvierat pred predátormi ako vlci, medvede a zlodeji.
 • Rodinný strážca: Kaukazský vlkodav je tiež cenený ako rodinný strážca. Jeho ochranné inštinkty ho robia ideálnym psom na ochranu domov a majetku. V mnohých domácnostiach v Kaukaze je tento pes považovaný za člena rodiny a spoľahlivého ochrancu.
 • Kultúrne symboly: V niektorých regiónoch je kaukazský vlkodav považovaný za symbol národnej hrdosti a dedičstva. Je často zobrazovaný v umení, literatúre a folklóre ako príklad odvahy a lojality.
 • Moderné využitie: V súčasnosti je kaukazský vlkodav používaný nielen ako strážny pes, ale aj ako výstavný a pracovný pes v rôznych častiach sveta. Jeho unikátne vlastnosti ho robia atraktívnym pre milovníkov plemien, ktorí hľadajú spoľahlivého a odvážneho spoločníka.

Kaukazský vlkodav je plemeno s hlbokými historickými koreňmi a významným kultúrnym dedičstvom. Jeho vývoj a história odrážajú dlhú tradíciu ochrany stád a majetku v drsných podmienkach Kaukazu. Tento pes si získal rešpekt a obdiv v rôznych kultúrach vďaka svojej odvahe, sile a vernosti. Dnes kaukazský vlkodav pokračuje v plnení svojich tradičných úloh, zatiaľ čo sa adaptuje na moderné potreby a očakávania svojich majiteľov po celom svete.

Výstavy a súťaže

Štandardy plemena

Oficiálne štandardy a kritériá pre výstavy:

Kaukazský vlkodav má špecifické fyzické a povahové vlastnosti, ktoré sú definované oficiálnymi štandardmi plemena. Tieto štandardy sú stanovené medzinárodnými kynologickými organizáciami, ako je Fédération Cynologique Internationale (FCI), a národnými klubmi plemena. Štandardy slúžia ako kritériá pre hodnotenie psov na výstavách a súťažiach.

 • Celkový vzhľad: Kaukazský vlkodav je veľký, mohutný a svalnatý pes s hrubou dvojvrstvovou srsťou. Má impozantný a rešpekt vzbudzujúci vzhľad.
 • Hlava: Hlava je veľká, s výrazným čelom a silnou tlamou. Oči sú stredne veľké, oválne a hnedé. Uši sú stredne veľké, trojuholníkového tvaru a vysoko nasadené, často kupírované v krajinách, kde je to povolené.
 • Telo: Telo je masívne, s hlbokým hrudníkom a rovnou, silnou chrbticou. Bedrá sú široké a svalnaté, brucho mierne vtiahnuté.
 • Končatiny: Nohy sú silné a rovné, s dobre vyvinutými svalmi a veľkými, pevnými labami.
 • Chvost: Chvost je vysoko nasadený, hrubý a dlhý, v kľudovom stave nesený nízko, v pohybe je často nesený nad chrbtom.
 • Srsť: Srsť je hrubá, rovná a hustá, s výraznou podsadou. Srsť môže byť dlhá, stredne dlhá alebo krátka. Farba srsti môže byť rôzna, vrátane odtieňov šedej, plavej, červenej, hnedej a čiernej, často s bielymi znakmi.
 • Pohyb: Pohyb je voľný, plynulý a silný, s dlhým krokom. Pes by mal vykazovať dobrú vytrvalosť a silu.

Úspechy na výstavách

Známky a ocenenia získané plemenom:

Kaukazský vlkodav sa úspešne zúčastňuje výstav a súťaží po celom svete, kde získava vysoké ocenenia za svoj impozantný vzhľad a vynikajúce vlastnosti. Medzi najvýznamnejšie úspechy plemena patria:

 • Šampiónske tituly: Mnohé kaukazské vlkodavy získali tituly národných a medzinárodných šampiónov na prestížnych výstavách. Tieto tituly sú dôkazom ich vynikajúcej kvality podľa štandardov plemena.
 • Best in Show (BIS): Kaukazské vlkodavy často získavajú ocenenia “Best in Show” na veľkých medzinárodných výstavách, čo je najvyššie možné ocenenie pre psa na výstave.
 • Kvalifikácie na špeciálne výstavy: Plemeno sa často kvalifikuje na špeciálne výstavy a súťaže, ako je napríklad Crufts v Spojenom kráľovstve alebo Westminster Kennel Club Dog Show v USA.
 • Ocenenia za temperament a pracovné schopnosti: Okrem úspechov na výstavách sú kaukazské vlkodavy tiež oceňované za svoje strážne a pracovné schopnosti. V mnohých krajinách sa zúčastňujú skúšok poslušnosti, ochrany a stráženia, kde získavajú vysoké známky za svoje výkony.

Kaukazský vlkodav je plemeno s vynikajúcimi fyzickými a povahovými vlastnosťami, ktoré sú vysoko hodnotené na výstavách a súťažiach po celom svete. Oficiálne štandardy plemena definujú ideálny vzhľad a správanie, čo umožňuje objektívne hodnotenie týchto psov. Úspechy na výstavách a získané ocenenia potvrdzujú kvality kaukazského vlkodava a jeho význam v kynologickom svete. Tieto úspechy sú dôkazom odhodlania a starostlivosti chovateľov, ktorí udržiavajú vysoké štandardy a tradície plemena.

Kaukazský vlkodav – Záver

Zhrnutie kľúčových informácií

Kaukazský vlkodav, známy aj ako kaukazský ovčiak, je plemeno s bohatou históriou a významným kultúrnym dedičstvom. Toto plemeno bolo pôvodne vyšľachtené v oblasti Kaukazu na ochranu stád a majetku pred predátormi a zlodejmi. Kaukazské vlkodavy sú veľké, mohutné psy s hustou dvojvrstvovou srsťou, ktorá ich chráni pred nepriaznivými klimatickými podmienkami. Sú známe svojou odvahou, lojalitou a nezávislosťou, čo ich robí vynikajúcimi strážnymi psami.

Dôležité body o kaukazskom vlkodavovi

 • História a pôvod: Kaukazský vlkodav má staroveký pôvod v oblasti Kaukazu a bol využívaný na ochranu stád a majetku.
 • Fyzické vlastnosti: Plemeno je veľké a mohutné, s hmotnosťou od 45 do 100 kg a výškou od 64 do 75 cm. Má hustú dvojvrstvovú srsť, ktorá môže byť rôznych farieb.
 • Temperament: Kaukazské vlkodavy sú odvážne, lojálne a nezávislé. Sú ostražité a ochranné voči svojim majiteľom a ich majetku.
 • Výcvik a starostlivosť: Plemeno vyžaduje dôsledný výcvik a socializáciu od mladého veku. Potrebujú dostatok fyzickej aktivity a priestoru na pohyb. Pravidelná starostlivosť o srsť a zdravotná starostlivosť sú nevyhnutné.
 • Výživa: Kaukazské vlkodavy potrebujú kvalitnú, vyváženú stravu a môžu ťažiť z výživových doplnkov, ktoré podporujú zdravie kostí a kĺbov.
 • Prispôsobenie sa klimatickým podmienkam: Plemeno je dobre prispôsobené chladným podmienkam, ale môže sa adaptovať aj na teplejšie prostredie s primeranou starostlivosťou.

Odporúčania pre potenciálnych majiteľov

Čo by mali vedieť tí, ktorí zvažujú chov tohto plemena:

 1. Priestorové nároky: Kaukazské vlkodavy potrebujú veľký priestor na pohyb, ideálne oplotený dvor. Bytové podmienky nie sú pre toto plemeno vhodné.
 2. Výcvik a socializácia: Dôsledný a pravidelný výcvik je kľúčový. Socializácia od mladého veku pomáha znižovať riziko agresívneho správania voči cudzím ľuďom a zvieratám.
 3. Ochranné správanie: Plemeno má silné strážne inštinkty a môže byť teritoriálne. Majitelia by mali byť pripravení na správne usmernenie týchto inštinktov.
 4. Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná pre udržanie fyzickej a mentálnej pohody psa. Prechádzky, hry a tréningy sú dôležité.
 5. Starostlivosť o srsť: Pravidelné česanie a starostlivosť o srsť sú potrebné na udržanie srsti v dobrom stave, najmä počas obdobia pĺznutia.
 6. Zdravotná starostlivosť: Pravidelné návštevy u veterinára, očkovania, preventívna starostlivosť proti parazitom a sledovanie zdravia kĺbov a očí sú dôležité.
 7. Dlhodobý záväzok: Kaukazský vlkodav je plemeno, ktoré vyžaduje čas, trpezlivosť a záväzok. Potenciálni majitelia by mali byť pripravení na dlhodobú starostlivosť a venovanie sa potrebám psa.

Kaukazský vlkodav je nádherné a ušľachtilé plemeno, ktoré môže byť skvelým spoločníkom pre skúsených majiteľov, ktorí chápu jeho potreby a vlastnosti. S dostatočnou starostlivosťou, správnym výcvikom a vhodným prostredím môže tento pes prospievať a priniesť veľa radosti a ochrany svojej rodine.

Zdroje a literatúra

Odborné články a knihy

Publikácie a odborné články o kaukazskom vlkodavovi:

 1. Caucasian Mountain Dog (CompanionHouse Books) A Kennel Club Book, Special Rare-Breed Edition (Comprehensive Owner’s Guide) Hardcover – July 1, 2005
 • Odborná publikácia zameraná na históriu a vývoj plemena, jeho fyzické a temperamentné vlastnosti a odporúčania pre výcvik a starostlivosť.

Webové stránky

Dôveryhodné online zdroje a organizácie zaoberajúce sa plemenom:

 1. Fédération Cynologique Internationale (FCI)
 • Oficiálne stránky medzinárodnej kynologickej organizácie, ktorá obsahuje štandardy plemena a informácie o kaukazskom vlkodavovi.
 • FCI
 1. American Kennel Club (AKC)
 • Stránka poskytuje informácie o plemenách psov vrátane kaukazského vlkodava, jeho histórie, štandardov a starostlivosti.
 • AKC
 1. United Kennel Club (UKC)
 • Informácie o plemene, výstavách, súťažiach a štandardoch kaukazského vlkodava.
 • UKC

Tieto zdroje poskytujú komplexný prehľad o kaukazskom vlkodavovi, vrátane jeho histórie, fyzických vlastností, správania, výcviku, starostlivosti a kultúrneho významu. Sú užitočné pre potenciálnych majiteľov, chovateľov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto impozantné a ochranné plemeno.

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *