PesChoroby

Svrab u psa – 10 dôležitých informácií

Svrab u psa

Svrab u psa, známy aj ako scabies, je pomerne bežné, ale závažné kožné ochorenie spôsobené infestáciou roztočmi Sarcoptes scabiei. Tieto mikroskopické parazity sa zakopávajú do kože psa, čo vedie k intenzívnemu svrbeniu a podráždeniu. Svrab sa prejavuje príznakmi ako sú silné škrabanie, začervenanie kože, vyrážky, strata srsti a niekedy aj tvorba strupov a ranky z dôvodu poškriabania.

Včasná diagnostika a liečba svrabu sú kľúčové, pretože nezaobchádzaná infekcia môže viesť k vážnemu nepohodliu a sekundárnym kožným infekciám. Okrem toho, niektoré formy svrabu môžu byť nákazlivé aj pre ľudí, čo zdôrazňuje potrebu rýchlej reakcie a zodpovednej starostlivosti. Tento článok poskytne prehľad o tom, ako rozpoznať a účinne liečiť svrab u psov, a aké kroky môžu majitelia podniknúť na jeho prevenciu.

Čo je svrab u psa

Svrab u psov je kožné ochorenie spôsobené infestáciou malými parazitickými roztočmi, známymi ako Sarcoptes scabiei. Tento typ svrabu je často označovaný ako psia svrabovka a je charakteristický pre svoje výrazné príznaky a potenciál pre šírenie.

Príčiny Svrabu

 1. Roztoče Sarcoptes scabiei
  • Tieto drobné roztoče sú hlavnými pôvodcami svrabu u psov. Sú tak malé, že sú neviditeľné voľným okom.
  • Roztoče sa zakopávajú do hornej vrstvy kože psa, kde sa živia kožnými bunkami a spôsobujú podráždenie.
 2. Životný Cyklus Roztočov
  • Samice roztočov kladú vajíčka pod kožu, čo vedie k ďalšiemu šíreniu infekcie a zvýšenému podráždeniu.
  • Celý životný cyklus roztočov prebieha na tele psa, čo umožňuje rýchle šírenie a zložitosť liečby.

Ako sa Svrab Prejavuje

 1. Intenzívne Svrbenie
  • Jedným z najvýraznejších príznakov svrabu je silné svrbenie, ktoré spôsobuje, že pes sa neustále škrabe, líže alebo hrýze postihnuté oblasti.
 2. Kožné Zmeny
  • Postihnuté oblasti môžu vykazovať začervenanie, vyrážky, strupovatenie a stratu srsti. V závažných prípadoch môžu vzniknúť aj otvorené rany a ranky.
 3. Šírenie Infekcie
  • Bez adekvátnej liečby sa môže svrab rýchlo šíriť po celom tele psa a viesť k rozsiahlemu podráždeniu a nepohodliu.

Kontagióznosť

 • Psia svrabovka môže byť v niektorých prípadoch prenositeľná na ľudí, čo vedie k podobným, hoci väčšinou miernejším príznakom. Preto je dôležité rýchlo reagovať na akékoľvek príznaky svrabu u psa.

Včasná diagnóza a liečba sú kľúčové pre kontrolu svrabu a zabránenie jeho šíreniu. Je dôležité, aby majitelia psov, ktorí pozorujú príznaky svrabu u svojich zvierat, vyhľadali veterinárnu pomoc, aby sa predišlo ďalším komplikáciám a zabezpečila účinná liečba.

Svrab u psov sa prejavuje radom výrazných príznakov, ktoré môžu rýchlo eskalovať, ak nie sú správne liečené.
Svrab u psov sa prejavuje radom výrazných príznakov, ktoré môžu rýchlo eskalovať, ak nie sú správne liečené.

Príznaky a diagnostika svrabu u psov

Svrab u psov sa prejavuje radom výrazných príznakov, ktoré môžu rýchlo eskalovať, ak nie sú správne liečené. Pre presnú diagnostiku je dôležité, aby veterinár vykonal dôkladné vyšetrenie.

Hlavné Príznaky Svrabu

 1. Intenzívne Svrbenie
  • Pes môže vykazovať neustále svrbenie, lízanie a škrabanie, čo je často prvým a najvýraznejším príznakom.
 2. Vypadávanie Srsťi
  • Postihnuté oblasti môžu začať strácať srsť, často v dôsledku neustáleho škrabania a lízania.
 3. Kožné Vyrážky a Začervenanie
  • Na koži sa môžu objaviť vyrážky, začervenanie a podráždenie, najmä v oblastiach, kde je koža tenšia, ako sú uši, brucho a laby.
 4. Strupy a Ranky
  • V pokročilých prípadoch môže dôjsť k tvorbe strupov a ranky na koži psa.
 5. Úzkosť a Nepokoj
  • Kvôli neustálemu svrbeniu a podráždeniu môže pes vykazovať známky úzkosti a nepokoja.

Diagnostické Metódy

 1. Kožné Škrabance
  • Veterinár môže vykonať kožný škrabanec, ktorý zahŕňa odborné odobratie malého vzorku kože. Tento vzorek sa potom skúma pod mikroskopom na prítomnosť roztočov.
 2. Mikroskopická Analýza
  • Pomocou mikroskopu sa preskúma vzorek kože, aby sa potvrdila prítomnosť roztočov Sarcoptes scabiei.
 3. Hľadanie Typických Príznakov
  • Veterinár môže tiež diagnostikovať svrab na základe typických klinických príznakov a zdravotnej anamnézy psa.
 4. Doplnkové Testy
  • V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať ďalšie testy na vylúčenie iných kožných ochorení, ktoré môžu mať podobné príznaky.

Je dôležité, aby majitelia psov, ktorí si všimnú akékoľvek známky svrabu, ihneď vyhľadali veterinárnu starostlivosť. Čím skôr sa začne s liečbou, tým rýchlejšie a účinnejšie je možné dosiahnuť zlepšenie a zmierniť utrpenie psa.

Liečba Svrabu u Psov

Liečba svrabu u psov si vyžaduje cielený prístup založený na použití špecifických liekov a dôslednej starostlivosti. Cieľom liečby je eliminovať roztoče Sarcoptes scabiei, zmierňovať príznaky a zabrániť opätovnej infekcii.

Liečebné Metódy

 1. Topické Lieky
  • Antiparazitárne Mazania a Šampóny: Tieto produkty obsahujú chemikálie, ktoré usmrcujú roztoče. Sú aplikované priamo na kožu psa a často vyžadujú pravidelné používanie podľa pokynov veterinára.
  • Spot-on Produkty: Tieto lieky sa aplikujú na určité miesto na koži psa a poskytujú dlhodobú ochranu proti roztočom.
 2. Orálne Lieky
  • Niektoré orálne antiparazitárne lieky môžu byť účinné pri liečbe svrabu. Tieto lieky sa podávajú formou tabletiek alebo kvapiek a sú obzvlášť užitočné pri rozsiahlej infekcii.
 3. Injekcie
  • V niektorých prípadoch môže veterinár odporučiť injekčné liečivo, ktoré pomáha v boji proti roztočom.

Dôležitosť Dodržiavania Pokynov Veterinára

 • Presná Dávkovanie: Je kriticky dôležité dodržiavať presné dávkovanie a pokyny na aplikáciu liekov poskytnuté veterinárom.
 • Pravidelné Kontroly: Pravidelné kontroly u veterinára sú potrebné na monitorovanie pokroku liečby a prípadné úpravy liečebného plánu.
 • Celková Starostlivosť: Okrem liečby môže byť potrebné poskytnúť podpornú starostlivosť, ako je hydratácia kože a zlepšenie celkového zdravotného stavu psa.

Prevencia Opätovnej Infekcie

 • Prostredie: Je dôležité vyčistiť a dezinfikovať prostredie, v ktorom pes žije, aby sa zabránilo opätovnej infekcii.
 • Kontakt s Inými Zvieratami: Vyhnite sa kontaktu vášho psa s inými infikovanými zvieratami.
 • Pravidelné Veterinárne Kontroly: Pravidelné kontrolné návštevy u veterinára môžu pomôcť včas identifikovať a zamedziť potenciálnym budúcim infekciám.

Liečba svrabu môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od závažnosti infekcie. Dôležité je vytrvalo dodržiavať liečebný plán a udržiavať komunikáciu s veterinárom počas celého procesu zotavovania.

Prevencia svrabu u psov je dôležitá nielen pre zdravie postihnutého jedinca, ale tiež na ochranu ostatných zvierat a ľudí v domácnosti.
Prevencia svrabu u psov je dôležitá nielen pre zdravie postihnutého jedinca, ale tiež na ochranu ostatných zvierat a ľudí v domácnosti.

Prevencia a kontrola svrabu u psov

Prevencia svrabu u psov je dôležitá nielen pre zdravie postihnutého jedinca, ale tiež na ochranu ostatných zvierat a ľudí v domácnosti. Tu sú niektoré kľúčové stratégie na prevenciu a kontrolu svrabu:

Pravidelná Starostlivosť o Zvieratá

 1. Pravidelná Kontrola Kože a Srsťi
  • Pravidelné prehliadanie kože a srsťi vášho psa vám môže pomôcť včas zaznamenať akékoľvek neobvyklé zmeny alebo príznaky svrabu.
 2. Udržiavanie Hygieny
  • Udržiavanie čistoty vášho psa, vrátane pravidelného kúpania a hrebenia, môže pomôcť zistiť a zamedziť kožným problémom.
 3. Antiparazitárna Prevencia
  • Používanie preventívnych antiparazitárnych produktov, ako sú spot-on lieky alebo obojky proti parazitom, môže pomôcť chrániť vášho psa pred svrabom a inými parazitmi.

Starostlivosť o Prostredie

 1. Čistenie a Dezinfekcia
  • Pravidelné čistenie a dezinfekcia prostredia, v ktorom váš pes žije (vrátane posteľného prístrešia, hračiek a misky), môže pomôcť zničiť akékoľvek parazity.
 2. Izolácia Infikovaných Zvierat
  • Ak je váš pes diagnostikovaný so svrabom, je dôležité ho izolovať od iných domácich zvierat, aby sa zabránilo šíreniu infekcie.

Význam Prevencie v Domácnostiach s Viacerými Zvieratami

 1. Monitorovanie Zdravia Všetkých Zvierat
  • V domácnostiach s viacerými zvieratami je nevyhnutné monitorovať zdravie každého jednotlivca, aby sa včas identifikovali príznaky svrabu alebo iných kožných ochorení.
 2. Spoločná Prevencia
  • Uplatňovanie preventívnych opatrení pre všetky zvieratá v domácnosti môže pomôcť zabrániť šíreniu parazitov.
 3. Vzdelávanie
  • Vzdelávanie členov domácnosti o príznakoch svrabu a dôležitosti prevencie môže pomôcť včas identifikovať a zvládnuť potenciálne problémy.

Prevencia je kľúčovým aspektom pri starostlivosti o zdravie vášho psa a môže výrazne znižovať riziko vzniku svrabu a iných parazitárnych ochorení. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo podozrení na svrab je dôležité vyhľadať radu od veterinára.

Možný Vplyv Svrabu na Ľudí

Svrab, ktorý postihuje psov, je známy ako psia svrabovka a je spôsobený roztočmi Sarcoptes scabiei var. canis. Tento typ svrabu môže mať určitý vplyv aj na ľudí, hoci je dôležité poznamenať, že roztoči špecifickí pre psov sa obvykle u ľudí neuchytávajú dlhodobo.

Prechodné Infekcie

 1. Prechodný Svrab u Ľudí
  • Roztoči psieho svrabu môžu dočasne infikovať ľudí, čo spôsobuje príznaky ako svrbenie a vyrážky, najmä na rukách a predlaktiach.
  • Tieto príznaky sú zvyčajne menej vážne než u psov a často zmiznú, keď sa lieči zdroj infekcie (infikovaný pes).

Prevencia Prenosu na Ľudí

 1. Liečba Infikovaného Psa
  • Najúčinnejšou metódou prevencie prenosu svrabu na ľudí je rýchla a účinná liečba infikovaného psa.
  • Udržiavanie psa v izolácii od ľudí, najmä od detí a imunokompromitovaných osôb, až kým infekcia nie je pod kontrolou.
 2. Hygiena a Čistenie
  • Dôkladné umývanie rúk po kontakte s infikovaným psom a pravidelné čistenie a dezinfekcia domácnosti môžu pomôcť znižovať riziko prenosu.
  • Všetky predmety, ktoré pes používa, ako sú postele, hračky a misky, by mali byť riadne vyčistené a dezinfikované.
 3. Konzultácia s Lekárom
  • Ak sa u človeka objavia príznaky svrabu, mal by vyhľadať lekársku pomoc. Hoci je infekcia zvyčajne dočasná, lekár môže poskytnúť liečbu na zmiernenie príznakov.

Je dôležité mať na pamäti, že psia svrabovka je pre človeka väčšinou len dočasným problémom a nie je tak vážna ako svrab špecifický pre ľudí. Včasná liečba infikovaného psa a dodržiavanie dobrých hygienických praktík môže výrazne pomôcť predchádzať prenosu a udržiavať zdravie všetkých členov domácnosti.

Včasné vyhľadanie veterinárnej starostlivosti je kľúčové pri správe a liečbe svrabu u psov.
Včasné vyhľadanie veterinárnej starostlivosti je kľúčové pri správe a liečbe svrabu u psov.

Kedy Navštíviť Veterinára

Včasné vyhľadanie veterinárnej starostlivosti je kľúčové pri správe a liečbe svrabu u psov. Akonáhle si všimnete prvé príznaky alebo podozrenia na svrab, je dôležité ihneď navštíviť veterinára. Tu sú niektoré kritické signály, kedy by ste mali ihneď konzultovať s odborníkom:

Príznaky Vyžadujúce Veterinárnu Kontrolu

 1. Intenzívne Svrbenie a Škrabanie
  • Ak váš pes neustále škrabe, líže alebo hrýze svoju kožu, môže to byť známka svrabu.
 2. Zmeny na Koži
  • Začervenanie, vyrážky, strupy, alebo strata srsti, najmä na oblastiach, ako sú uši, brucho, a končatiny.
 3. Podráždenie a Nepokoj
  • Zdá sa, že váš pes je nepokojný alebo ukazuje známky bolesti alebo nepohodlia.
 4. Zhoršenie Stavu Napriek Domácej Starostlivosti
  • Ak sa príznaky nezlepšujú alebo sa dokonca zhoršujú napriek vašim snahám o starostlivosť doma.

Dôležitosť Včasnej Veterinárnej Starostlivosti

 • Presná Diagnostika: Veterinár môže presne diagnostikovať svrab a odlišiť ho od iných kožných problémov, ktoré môžu vyžadovať odlišný prístup k liečbe.
 • Profesionálna Liečba: Na základe diagnózy veterinár predpíše najvhodnejšiu liečbu pre vášho psa, ktorá môže zahŕňať špecifické medicíny alebo topické liečivá.
 • Predchádzanie Komplikáciám: Včasná liečba pomáha predchádzať sekundárnym infekciám a iným komplikáciám spojeným so svrabom.

Návšteva veterinára pri prvých príznakoch je kritická nielen pre zdravie vášho psa, ale aj pre zabránenie potenciálneho prenosu na ľudí a iné zvieratá v domácnosti. Svrab je spravidla lepšie liečiteľný, ak sa začne čo najskôr.

Záver

Svrab u psov je závažný kožný stav spôsobený infekciou roztočmi Sarcoptes scabiei, ktorý vyžaduje promptnú a efektívnu liečbu. Jeho hlavnými príznakmi sú intenzívne svrbenie, vypadávanie srsti, kožné vyrážky, a v niektorých prípadoch aj tvorba strupov a ranky.

Kľúčové Body

 1. Včasná Diagnostika a Liečba
  • Dôležitosť včasného vyhľadania veterinárnej pomoci pri prvých príznakoch svrabu nemôže byť dostatočne zdôraznená. Včasná diagnostika a liečba pomáhajú predchádzať sekundárnym infekciám a znižujú utrpenie zvierat.
 2. Efektívne Liečebné Možnosti
  • Existuje viacero efektívnych liečebných možností vrátane topických a orálnych liekov, ktoré veterinár môže predpísať v závislosti od závažnosti prípadu.
 3. Prevencia a Kontrola
  • Prevencia zahŕňa pravidelnú starostlivosť o zvieratá, udržiavanie ich prostredia čistým a používanie preventívnych antiparazitárnych produktov. V domácnostiach s viacerými zvieratami je dôležité monitorovať zdravie každého jedinca.
 4. Pozor na Ľudské Infekcie
  • Hoci svrab špecifický pre psov je pre človeka zvyčajne len dočasným problémom, je dôležité prijať opatrenia na prevenciu prenosu.

Zhrnuté a podčiarknuté, starostlivosť a prevencia pri správe svrabu u psov sú nevyhnutné pre zdravie a pohodu vašich domácich miláčikov. Ako majiteľ zvieraťa, je vašou zodpovednosťou byť ostražitý a aktívny v zabezpečovaní vhodnej starostlivosti a liečby pre vášho psa. Pravidelné návštevy veterinára a pozornosť k zdraviu vášho psa môžu výrazne prispieť k jeho dlhodobému zdraviu a šťastiu.

Referencie a Zdroje

Animal Clinic of Woodruff, VCA Hospitals

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *