Pes

Agresivita psa voči majiteľovi – ako to riešiť?

Agresivita psa voči majiteľovi - ako to riešiť?


Agresivita psa voči majiteľovi – ako to riešiť? Agresia psa voči jeho majiteľovi je vážnym správaním, ktoré vyžaduje okamžitú pozornosť. Tento druh agresie môže mať rôzne podoby – od vŕzgania a ukazovania zubov až po štipnutie alebo útok. Rozpoznanie a porozumenie signálom, ktoré váš pes vysiela, je kriticky dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti všetkých zúčastnených a pre udržanie pozitívneho vzťahu medzi vami a vaším štvornohým spoločníkom.

Agresivita psa môže byť pripisovaná širokej škále príčin, vrátane strachu, ochrany teritória, bolesti alebo dokonca nesprávneho výcviku. Nezávisle od príčiny je dôležité agresívne správanie riešiť ihneď po jeho identifikácii. Ak je ponechané bez dozoru, môže to viesť k zraneniam, ztrate dôvery a dokonca k eutanázii psa.

Dôsledný a láskavý prístup k výcviku, porozumenie psích signálov a správanie, a včasné zásahy môžu pomôcť pri prevencii agresie. V tomto článku preskúmame hlavné príčiny, varovné signály a metódy riešenia agresie psa, aby sme pomohli vytvoriť bezpečné a harmonické spoločenstvo pre majiteľov psov a ich verných spoločníkov.

Počiatočné znamenia a príznaky

Identifikácia varovných signálov agresívneho správania:

Pri skorej identifikácii varovných signálov je možné zabrániť mnohým prípadom agresie. Tu sú niektoré z najbežnejších predchádzajúcich príznakov agresívneho správania u psov:

 • Zmeny v telesnom postoji: Pes môže naprímiť svoje telo a zdvihnúť hlavu a chvost, aby vyzeral väčší a výhražnejší.
 • Zúženie zreničiek: To môže byť známka intenzívneho zamerania alebo vzrušenia.
 • Ukazovanie zubov: Pes môže odhaliť zuby ako varovanie, že je pripravený uhryznúť.
 • Vŕzganie alebo vrčanie: Zvukové prejavy sú často varovaním pred možným útokom.
 • Zamrštené čelo alebo napäté čeľuste: Napätie v tvári môže naznačovať agresivitu.
 • Zamrznutie pohybov alebo zvýšená tuhosť: Ak pes náhle prestane v pohyboch pri kontaktu s osobou alebo iným psom, môže to byť predzvesť agresie.
 • Zaťaté uši späť proti hlave: Tento postoj uší môže signalizovať agresivitu alebo strach.

Rozdiel medzi agresivitou a dominantným správaním:

Agresivita a dominantné správanie sa často zamieňajú, ale je dôležité rozlišovať medzi nimi:

 • Agresivita: Agresivita sa môže prejavovať ako reakcia na strach, ochranu zdrojov, teritoriálnu obranu alebo bolesť. Agresivita je často deštruktívna a môže byť zameraná na iné zvieratá alebo ľudí, vrátane majiteľa psa.
 • Dominantné správanie: Na druhej strane, dominantné správanie sa obyčajne prejavuje snahou o sociálne postavenie alebo kontrolu. Dominantný pes môže skúsiť presadiť svoju pozíciu nad ostatnými psami alebo dokonca nad ľuďmi, ale nevyžaduje to nutne agresiu.

Je dôležité rozpoznať, že dominantné správanie neznamená vždy agresivitu. Agresivita je skôr reakciou na konkrétne situácie alebo pocity, ktoré pes zažíva, a nie je to len o hierarchickom postavení v “balíku”.

V oboch prípadoch je dôležité zaoberať sa podkladovými príčinami správania a pracovať na pozitívnom výcviku a sociálnych interakciách, aby sa zabránilo nebezpečným situáciám. Rozlišovanie medzi agresívnym a dominantným správaním môže byť zložité, a preto je často užitočné konzultovať správanie psa s odborníkom na správanie zvierat alebo kvalifikovaným trénerom psov.

Typy agresie

Rozpoznanie typu agresie, ktorú pes prejavuje, je nevyhnutné pre správne adresovanie a riešenie problému. Tu je prehľad najčastejších typov agresie, s ktorými sa môžu majitelia psov stretnúť:

Obranná Agresia:

 • Charakteristika: Tento typ agresie sa prejavuje, keď sa pes cíti ohrozený alebo zraniteľný a domnieva sa, že musí brániť seba, svoju rodinu alebo svoj majetok.
 • Príznaky: Pes môže byť zastrašený alebo nervózny a agresia sa môže prejaviť bez varovania, keď sa pes cíti zatlačený do kúta.

Teritoriálna Agresia:

 • Charakteristika: Psy s teritoriálnou agresiou ochraňujú svoj priestor, či už je to domov, dvor, auto alebo akýkoľvek iný priestor, ktorý považujú za svoj.
 • Príznaky: Pes môže intenzívne štekať, vrčať alebo sa snažiť fyzicky zabrániť iným vstúpiť na jeho teritórium.

Predátorská Agresia:

 • Charakteristika: Tento typ agresie je inštinktívny a súvisí s predátorským správaním, napríklad pri lovení koristi.
 • Príznaky: Môže byť menej zjavná, keďže predátorská agresia sa často nejaví ako tradičná agresia; pes môže ticho sledovať alebo sa plížiť smerom k svojmu “cieľu” pred útokom.

Agresia Súvisiaca s Bolesťou:

 • Charakteristika: Pes môže byť agresívny, ak pociťuje bolesť alebo nepohodlie, a to ako obranný mechanizmus.
 • Príznaky: Rýchla zmena správania, agresia pri manipulácii s určitými časťami tela alebo pri pokuse o pohyb.

Agresia Spôsobená Strachom:

 • Charakteristika: Psy, ktoré prejavujú agresiu zo strachu, často reagujú agresívne, pretože nemôžu uniknúť zo situácie, ktorá im spôsobuje strach.
 • Príznaky: Pes môže ustupovať, ale ak je pritlačený alebo sa cíti ohrozený, môže zaútočiť.

Materská Agresia:

 • Charakteristika: Bežne sa vyskytuje u sučiek, ktoré majú šteniatka, a je to forma ochrany potomstva.
 • Príznaky: Sučka môže byť prehnane ochranárska a agresívna voči ľuďom alebo iným zvieratám, ktoré sa priblížia k jej šteniatkam.

Premenená Agresia:

 • Charakteristika: Tento typ agresie sa objavuje, keď sa pes nemôže vybiť na skutočnom zdroji svojho vzrušenia alebo strachu a preto svoju agresiu smeruje na niekoho alebo niečo iné.
 • Príznaky: Pes náhle zaútočí na iného psa alebo človeka v reakcii na podnet, ktorý je mimo jeho dosahu.

Rozpoznanie typu agresie, ktorú váš pes prejavuje, vyžaduje pozorovanie a porozumenie kontextu a okolností, v ktorých sa správanie vyskytuje. Porozumenie príčinám a motivácii za agresívnym správaním je kľúčové pre vytvorenie účinného plánu liečby a manažmentu. V mnohých prípadoch je užitočná konzultácia s odborníkom na správanie psov, ktorý dokáže správne diagnostikovať typ agresie a odporučiť vhodné metódy na jej riešenie.

Možné príčiny agresie

Porozumenie príčin agresie u psov je komplexné a zahŕňa viacero faktorov, ktoré môžu pôsobiť samostatne alebo spoločne. Tu je prehľad niektorých z najbežnejších príčin agresívneho správania:

Genetika:

 • Niektoré plemená majú sklon k dominantnejšiemu alebo ochrannému správaniu, čo môže byť nesprávne interpretované ako agresia.
 • Genetické predispozície, ktoré sa dedili generácie, môžu tiež ovplyvniť temperament a správanie psa.

Učenie a Zkušenosti:

 • Správanie sa môže učiť: ak pes zistí, že agresívne správanie vedie k želanému výsledku, môže toto správanie opakovať.
 • Skúsenosti z minulosti, ako je nesprávne zaobchádzanie, môžu viesť k neskoršej agresii.

Strach a Úzkosť:

 • Agresia zo strachu je bežnou reakciou na situácie, kde pes cíti, že nemá iný spôsob, ako reagovať alebo uniknúť.
 • Úzkosť, najmä separačná, môže viesť k deštruktívnemu a agresívnemu správaniu.

Zdravotné Problémy:

 • Rôzne zdravotné problémy, vrátane chronických bolestí, neurologických problémov, hormonálnych nerovnováh alebo dokonca zrakového a sluchového postihnutia, môžu vyvolať agresívne správanie.
 • Stavy, ako je hypotyreóza, epilepsia alebo bolestivé artritické ochorenia, sú známe tým, že môžu ovplyvniť správanie psa.

Vplyv Minulých Skúseností:

 • Traumatické skúsenosti, ako úrazy alebo útoky iných psov, môžu u psa zanechať dlhotrvajúce psychologické jazvy, ktoré sa môžu prejavovať agresiou.
 • Socializácia v mladom veku je kritická; psy, ktoré neboli správne socializované, môžu prejavovať neprimerané správanie voči ľuďom alebo iným zvieratám.

Socializácia a Výchova:

 • Nedostatok alebo neadekvátna socializácia v skorom veku môže viesť k nedostatku komunikačných zručností a neschopnosti správne reagovať na rôzne sociálne signály.
 • Psy, ktoré boli vychovávané v izolácii alebo v agresívnych podmienkach, môžu vykazovať agresívne správanie v dospelosti.

Hormonálne Faktory:

 • Neutrované alebo nekastrované psy môžu prejavovať zvýšené teritoriálne alebo sexuálne agresívne správanie kvôli prítomnosti hormónov, ako je testosterón.

Agresívne správanie psa môže byť komplikované a často vyžaduje komplexnú diagnostiku, aby sa identifikovali jeho podkladové príčiny. Je dôležité, aby majitelia psov pracovali s odborníkmi, ako sú veterinárni behavioristi alebo profesionálni tréneri psov, ktorí môžu pomôcť pri riešení agresie a jej prevencii. Okrem toho, ak existuje podozrenie na zdravotný problém, veterinárne vyšetrenie je nevyhnutným krokom pri hľadaní správneho riešenia.

Ako sa správať pri agresívnom správaní

Správanie majiteľa v prítomnosti agresívneho psa môže mať významný vplyv na výsledok konfrontácie. Tu sú kľúčové pokyny, ako sa bezpečne a efektívne správať, ak sa pes prejavuje agresívnym správaním:

Základné Bezpečnostné Pokyny:

 1. Nikdy nesnažte vyprovokovať psa: Vyhnite sa priamemu očnému kontaktu, ktorý môže byť vnímaný ako výzva, a nikdy nevstupujte do osobného priestoru psa, keď prejavuje agresívne signály.
 2. Udržujte pokoj: Psy sú veľmi citlivé na naše nonverbálne signály. Zdvižený hlas alebo náhle pohyby môžu zhoršiť situáciu. Hovorte upokojujúcim hlasom a pohybujte sa pomaly a predvídateľne.
 3. Nepokúšajte sa psa trestať: Fyzické tresty môžu psa ešte viac rozčúliť alebo zastrašiť a vyvolávať obrannú agresiu.

Efektívne Zaobchádzanie s Agresívnym Psom:

 1. Nájdenie spúšťačov: Identifikujte, čo vyvoláva agresívne správanie vášho psa a snažte sa týmto situáciám vyhýbať, kým pracujete na riešení problému.
 2. Poskytnite mu priestor: Ak pes prejavuje známky agresie, dajte mu priestor a čas, aby sa upokojil. Zablokujte prístup k ostatným ľuďom alebo zvieratám, ak je to možné.
 3. Použite odvádzacie techniky: Ak je to bezpečné, snažte sa odvrátiť pozornosť psa od jeho agresívneho správania pomocou hračiek alebo povelov, ktoré pozná.

Zachovanie Pokojnej, Ale Pevnej Postoje:

 1. Budovanie autority: Konzistentné vedenie a tréning môžu pomôcť vybudovať váš vzťah so psom založený na vzájomnom rešpekte namiesto strachu.
 2. Pevné vedenie bez agresie: Naučte psa, že pevné a konzistentné vedenie neznamená byť hrozbou. Používajte pozitívne posilňovanie a odmeňovanie dobrého správania.
 3. Cvičenie kontroly impulzov: Cvičenie, ako sú “sedni”, “zostan” alebo “poď”, môže pomôcť psom naučiť sa, ako ovládať svoje impulzy a bude ich zamestnávať v napätých situáciách.

Zvládanie agresívneho správania psa môže byť výzvou a niekedy môže vyžadovať odbornú pomoc od trénera alebo behavioristu. Vždy je dôležité pamätať na bezpečnosť seba a ostatných, a ak sa cítite ohrození, hľadajte bezpečné miesto alebo spôsob, ako sa vyhnúť ďalšiemu konfliktu.

Tréning a sociálna korekcia

Efektívny tréning a sociálna korekcia sú základné kroky v procese zmiernenia agresívneho správania psa. Základom úspechu je konzistentnosť a trpezlivosť počas celého trénovacieho procesu. Nižšie sú uvedené osvedčené metódy a prístupy, ktoré môžu pomôcť pri tréningu a sociálnej korekcii psa:

Tréning založený na posilňovaní:

 • Pozitívne posilňovanie: Odmieňajte psa za správanie, ktoré chcete podporiť, napríklad pomocou pamlskov, pochval alebo hračiek.
 • Clicker tréning: Táto metóda využíva zvukový signál (“clicker”) na označenie správneho správania, ktoré je ihneď odmenené.

Sociálna korekcia:

 • Presmerovanie pozornosti: Naučte psa, aby na povel zmenil svoje správanie a sústredil sa na vás namiesto agresívneho podnetu.
 • Impulzný kontrolný tréning: Cvičenia, ktoré psa učia čakať na povolenie pred akciou, môžu pomôcť zvládnuť agresívne správanie.

Konzistentnosť v tréningu:

 • Pravidelné cvičenie: Tréning by mal byť pravidelný a často opakovaný, aby pes správne pochopil očakávané správanie.
 • Jednotné pokyny: Všetci členovia domácnosti a ľudia okolo psa by mali používať rovnaké príkazy a odmeny, aby nedochádzalo k zmätkom.

Trpezlivosť počas tréningu:

 • Postupné kroky: Začnite s jednoduchými pokynmi a postupne prechádzajte k náročnejším úlohám.
 • Uznanie pokroku: Všimnite si a odmeňte aj malé kroky zlepšenia, aby ste podporili pokračujúci pokrok.

Socializačné aktivity:

 • Bezpečné stretnutia: Vystavujte psa novým situáciám a ľuďom postupne a vo veľmi kontrolovanom prostredí, aby ste zabránili preťaženiu a stresu.
 • Hry a cvičenie: Aktivity, ktoré psa fyzicky a mentálne vyťažia, môžu znížiť úzkosť a zlepšiť sociálne zručnosti.

Využitie odborných trénerov alebo behavioristov:

 • Ak samostatný tréning neprináša očakávané výsledky, neváhajte vyhľadať pomoc od profesionálov, ktorí sa špecializujú na modifikáciu správania a výcvik psov.

Pamätajte, že agresívne správanie sa nemení cez noc a vyžaduje si čas a dôslednosť. Dôležité je, aby ste zostali trpezliví a dôslední vo vašom prístupe a aby ste nikdy nepoužívali trest alebo fyzické zásahy, ktoré môžu situáciu zhoršiť.

Kedy hľadať odbornú pomoc

Aj keď mnohé problémy so správaním sa dajú riešiť doma, sú situácie, kedy je potrebné obrátiť sa na odborníkov. Ako majiteľ by ste mali vedieť rozpoznať, kedy je čas na vyhľadanie odbornej pomoci, a ako si vybrať správneho odborníka pre vaše potreby a potreby vášho psa.

Indikátory potreby odbornej pomoci:

 1. Chronická agresia: Ak pes prejavuje dlhotrvajúce alebo opakované vzorce agresívneho správania, malo by sa to hodnotiť profesionálne.
 2. Agresia bez jasnej príčiny: Ak sa vyskytne agresia a nie je jasne viditeľná jej príčina alebo spúšťač, môže to vyžadovať odborné zhodnotenie.
 3. Agresia zhoršujúca sa navzdory vašim snahám: Ak ste sa snažili o tréning a korekcie správania a nepozorujete žiadne zlepšenie, môže to znamenať, že potrebujete odlišný prístup.
 4. Zranenia alebo blízkosť zranení: Ak vaša agresia psa viedla k zraneniu ľudí alebo iných zvierat, alebo ak bola zranenie len tesne odvrátená.
 5. Strach alebo neistota vo vašich schopnostiach: Ak sa cítite neistí alebo obávate sa riešenia problému sami, odborná pomoc vám môže poskytnúť potrebnú podporu.

Výber správneho odborníka na správanie a tréning psa:

 1. Kvalifikácia a skúsenosti: Hľadajte odborníkov, ktorí majú certifikácie v oblasti tréningu psov alebo behaviorálnej modifikácie a majú skúsenosti so správaním podobným vášmu problému.
 2. Metódy tréningu: Vyberte si trénera alebo behavioristu, ktorý používa humánne, pozitívne posilňovacie metódy a vyhýba sa trestným alebo aversívnym technikám.
 3. Referencie a odporúčania: Odporúčania od iných majiteľov psov, veterinárnych lekárov alebo pozitívne recenzie môžu byť dobrým zdrojom informácií.
 4. Konkrétny plán: Profesionál by mal byť schopný navrhnúť jasný plán liečby a mali by ste sa cítiť pohodlne s navrhovanými stratégiami.
 5. Follow-up a podpora: Kvalitný odborník by mal ponúknuť follow-up sedenia alebo podporu počas procesu modifikácie správania.

Vyhľadanie správneho odborníka môže znamenať rozdiel medzi úspešnou modifikáciou správania a trvalými problémami. Nezabúdajte, že agresia je závažný problém, ktorý môže ovplyvniť nielen vášho psa, ale aj vaše vzťahy s ostatnými a celkovú kvalitu vášho života spolu s vaším psom.

Lekárske hodnotenie a liečba

Často prehliadanou, ale kľúčovou súčasťou zvládania agresie u psov je pochopenie vplyvu zdravotných problémov na správanie. Rôzne zdravotné stavy môžu byť koreňom alebo prispievajúcim faktorom k agresívnemu správaniu, a preto je dôležité zabezpečiť, aby bol pes podrobne vyšetrený veterinárom.

Vplyv zdravotných problémov na správanie psa:

 • Bolesť a diskomfort: Psy, ktoré trpia bolesťou, môžu reagovať agresívnym správaním, najmä ak sa ich pokúša dotknúť alebo manipulovať v bolestivej oblasti.
 • Neurologické problémy: Epilepsia, nádory mozgu, alebo iné neurologické problémy môžu vyvolať nevysvetliteľné agresívne výbuchy.
 • Hormonálne nerovnováhy: Stavy ako hypotyreóza alebo Cushingova choroba môžu mať vplyv na správanie psa.
 • Senzorické strata: Zrakové alebo sluchové postihnutie môže zvýšiť úzkosť psa a viesť k obrannej agresii.
 • Kognitívna dysfunkcia: U starších psov môže kognitívna dysfunkcia viesť k zmene správania vrátane agresie.

Dôležitosť veterinárneho vyšetrenia:

 • Komplexná kontrola: Veterinárne vyšetrenie by malo zahŕňať kompletnú fyzikálnu kontrolu a prípadné laboratórne testy na vylúčenie zdravotných problémov.
 • Doplnkové testy: Na identifikáciu špecifických problémov môžu byť odporúčané röntgenové snímky, MRI, alebo iné zobrazovacie techniky.
 • Hodnotenie liečby: V prípade, že sa identifikuje zdravotný problém, veterinárny lekár navrhne vhodný liečebný plán. Môže to zahŕňať lieky, zmeny v stravovaní, fyzioterapiu alebo iné intervenčné stratégie.
 • Monitorovanie a úprava: Počas a po liečbe je dôležité sledovanie psa, aby sa zistilo, či došlo k zlepšeniu správania, a prípadne prispôsobiť liečbu.

Je kľúčové pripomenúť, že niektoré zdravotné problémy môžu byť komplexné a ich liečba môže vyžadovať dlhodobý angažmán. Ak sa agresívne správanie vášho psa nezlepšuje alebo sa zhoršuje, dôrazne sa odporúča návšteva veterinárneho lekára, aby sa vylúčili alebo riešili možné zdravotné príčiny.

Prevencia agresie

Prevencia je kľúčovým krokom k zabezpečeniu, aby pes vyrástol byť dobre prispôsobený a spoločensky príjemný. Existuje množstvo stratégií, ktoré môžu majitelia psov uplatniť, aby minimalizovali riziko vývoja agresívneho správania.

Stratégie na predchádzanie agresie:

 1. Ranná socializácia: Predstavenie mladých šteniat rozličným ľuďom, miestam, situáciám a iným zvieratám pomôže vytvoriť u psa zdravý vzťah k novým a neznámym situáciám a znižuje pravdepodobnosť strachovej reakcie v dospelosti.
 2. Pozitívne posilňovanie: Používanie pozitívneho posilnenia pre správne správanie, namiesto trestania za nesprávne, pomáha budovať dôveru a podporuje dobré správanie.
 3. Konzistentná štruktúra a pravidlá: Konzistentné a jasné pravidlá pomáhajú psom porozumieť ich hraniciam a očakávaniam, čo môže znižovať úzkosť a nesprávne správanie.
 4. Včasné rozpoznanie a riešenie problémov: Pri prvých známkach problémového správania sa obráťte na profesionálneho trénera alebo veterinárneho behavioristu pre rady a vedenie.
 5. Adekvátna úroveň cvičenia: Zabezpečenie dostatočnej fyzickej aktivity a duševnej stimulácie znižuje stres a môže zabrániť mnohým správaním spojeným s agresiou.
 6. Vzdelávanie majiteľa: Majitelia by mali byť vzdělaní o základoch psího správania a komunikácie, aby mohli lepšie rozumieť a riadiť správanie svojho psa.

Význam rannej socializácie:

 • Socializácia v skorom veku je nevyhnutná pre vývoj sociálnych zručností. Tento proces by mal začať, akonáhle to veterinárne bezpečnostné pokyny dovolia, a mal by pokračovať počas celého mladého veku psa.

Použitie pozitívnej posilňovacej výcvikovej techniky:

 • Techniky založené na odmenách, ako je použitie pamlskov alebo hračiek, podporujú učenie a môžu byť použité na vytváranie silných asociácií medzi správnym správaním a pozitívnymi výsledkami.
 • Tieto techniky by mali byť používané konzistentne počas výcviku a socializačných cvičení.

Prevencia agresie sa začína v prvých týždňoch a mesiacoch života psa a je neustálym procesom. Aktívne a zodpovedné vlastníctvo psa zahŕňa neustálu prácu na výcviku, socializácii a zdraví vášho psa, čo vedie k silnému a šťastnému vzťahu medzi vami a vaším psom.

Záver

Agresivita psa môže byť pre majiteľov psov náročná a mnohokrát aj desivá výzva. Avšak s pravým prístupom a stratégiami, existuje cesta k zlepšeniu alebo dokonca k úplnému vyriešeniu tejto problematiky. Sumarizujme kľúčové body, ktoré sme prebrali v tomto článku, a odporúčania, ktoré môžu majiteľom psov pomôcť v prevencii a riadení agresie.

 1. Poznávanie príznakov: Učte sa rozpoznávať varovné signály agresívneho správania a rozlišovať ich od znakov dominance.
 2. Typy agresie: Rozumieť rôznym typom agresie a ich príčinám vám umožní lepšie pristupovať k riešeniu a prevencii.
 3. Prevencia cez socializáciu: Začnite socializáciu a pozitívny výcvik už vo veľmi mladom veku vášho psa.
 4. Konsekventný a pozitívny výcvik: Udržujte konzistentné pravidlá a hranice, a používajte pozitívne posilňovanie na odmenu správneho správania.
 5. Zdravotné hodnotenie: Nikdy nezanedbávajte možnosť, že agresívne správanie môže byť spôsobené zdravotnými problémami. Pravidelné veterinárne prehliadky sú nevyhnutné.
 6. Odborná pomoc: Keď sa objavia vážne alebo nekontrolovateľné prejavy agresie, neváhajte vyhľadať pomoc od skúsených profesionálov.

Záverom, je nevyhnutné, aby každý majiteľ psa prejavoval aktívny záujem a angažovanosť vo výchovnom procese svojho psa. Správna prevencia, skorá intervencia a v prípade potreby aj odborná pomoc, môžu zabezpečiť, že váš pes bude mať šťastný a zdravý život bez agresívneho správania. Nezabúdajte, že každý pes je individuálna bytosť a čo funguje pre jedného, nemusí nutne fungovať pre iného. Otvorenosť k učeniu sa a prispôsobeniu metód výcviku pre potreby vášho psa je kľúčom k úspechu.

Referencie

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *