Jaštery

Axolotl chov – 7 dôležitých informácií

Axolotl chov - 7 dôležitých informácií

Axolotl chov – 7 dôležitých informácií. Axolotl je fascinujúci príklad neotenických obojživelníkov, čo znamená, že si zachovávajú svoje larválne vlastnosti, ako je vodný životný štýl, po celý svoj dospelý život. Tento jedinečný druh, pôvodom z jazier Xochimilco a Chalco v Mexiku, ktoré sú dnes už takmer úplne zaniknuté, je vďaka svojej schopnosti regenerácie predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. Axolotli sú schopní regenerovať takmer akúkoľvek časť svojho tela vrátane srdca, mozgu a končatín, čo predstavuje obrovský potenciál pre medicínske aplikácie, najmä v oblasti regeneratívnej medicíny a výskumu liečby poškodení miechy a končatín.

Okrem ich vedeckého významu sa axolotli stali obľúbenými domácimi miláčikmi pre mnohých ľudí po celom svete. Ich jedinečný vzhľad, relatívne jednoduchý chov a zaujímavé správanie ich robia atraktívnymi pre akvaristov a prírodovedcov. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o chov axolotlov, či už z vedeckých, vzdelávacích alebo čisto estetických dôvodov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je potrebné vedieť pre úspešný chov axolotlov, vrátane ich potrieb v oblasti bývania, stravy, zdravia a reprodukcie.

TIP – Terárium pre chameleóna – 6 dôležitých informácií

Výber správneho prostredia

Pre úspešný chov axolotlov je nevyhnutné vytvoriť prostredie, ktoré napodobňuje ich prirodzené podmienky a zároveň zohľadňuje ich špecifické potreby. Správny výber akvária, jeho vybavenie a udržiavanie kvality vody sú kľúčové aspekty, ktoré majú priamy vplyv na zdravie a pohodu týchto fascinujúcich obojživelníkov.

Typ a veľkosť akvária

 • Materiál: Sklenené alebo akrylové akváriá sú vhodné pre chov axolotlov. Sklenené akváriá sú odolnejšie proti poškriabaniu a zvyčajne dostupnejšie, zatiaľ čo akrylové sú ľahšie a môžu lepšie izolovať teplotu.
 • Veľkosť: Pre jedného axolotla odporúčame minimálnu veľkosť akvária 75 litrov. Pre každého ďalšieho axolotla by malo byť pridané ďalších minimálne 40 litrov vody, aby sa zabezpečil dostatočný priestor pre plávanie a prevencia agresie.

Stabilná teplota vody

 • Ideálna teplota: Axolotli preferujú chladnejšiu teplotu vody, ideálne v rozmedzí od 16 do 18°C. Vyššie teploty môžu spôsobiť stres a zvýšiť riziko zdravotných problémov.
 • Ako dosiahnuť stabilnú teplotu: V prípade potreby použite chladiče akvária alebo ventilátory na ochladenie vody. Umiestnenie akvária mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla tiež pomáha udržiavať optimálnu teplotu.

Filtrácia a čistenie vody

 • Filtrácia: Použitie efektívneho filtračného systému je nevyhnutné na udržanie čistej a zdravej vody. Axolotli sú citliví na amoniak a dusičnany, preto je dôležité používať filter, ktorý môže tieto látky efektívne odstrániť. Filtračný systém by mal byť dostatočne silný na udržanie čistej vody, ale zároveň by nemal spôsobovať príliš silný prúd, ktorý by axolotlov mohol stresovať.
 • Čistenie: Pravidelná údržba akvária, vrátane odstraňovania nečistôt a výmeny časti vody, je kľúčová pre predchádzanie nahromadeniu škodlivých látok. Odporúča sa vymieňať približne 20% vody každý týždeň, pričom sa dbá na to, aby nová voda mala rovnakú teplotu a chemické zloženie ako voda v akváriu.

Vytvorenie a udržiavanie správneho prostredia je základom pre zdravý a šťastný život axolotlov v zajatí. Starostlivosťou o ich potreby a pohodlie môžu tieto fascinujúce obojživelníky poskytnúť roky radosti a zaujímavých pozorovaní.

Sklenené alebo akrylové akváriá sú vhodné pre chov axolotlov.
Sklenené alebo akrylové akváriá sú vhodné pre chov axolotlov.

Výživa axolotlov

Správna výživa je základom pre zdravý rast a vývoj axolotlov. Tieto obojživelníky sú mäsožravce, ktoré v prírode konzumujú rôzne druhy malých rýb, lariev hmyzu a iných vodných živočíchov. V zajatí môžu byť kŕmené kombináciou živej, zmrazenej a umelé stravy, ktorá im poskytne všetky potrebné živiny.

Vhodné krmivo pre axolotly

 • Živá strava: K najlepším možnostiam patria dážďovky, krvavky, malé rybky (napr. guppy alebo neonky), a larvy komárov. Živá strava je vynikajúca pre zdravie axolotlov, pretože napodobňuje ich prirodzenú stravu a podporuje ich prirodzené správanie pri kŕmení.
 • Zmrazená strava: Zmrazené krmivo, ako sú krevety, dafnie a zmrazené rybie filety, môže byť tiež dobrým zdrojom potravy. Dôležité je zabezpečiť, aby bolo krmivo pred podávaním rozmrazené a na izbovej teplote.
 • Umelá strava: Existujú aj špeciálne formulované pelety a granule pre mäsožravé obojživelníky, ktoré môžu slúžiť ako doplnok k diéte axolotlov. Tieto produkty by mali byť vysokokvalitné a určené špecificky pre potreby axolotlov.

Dávkovanie a frekvencia kŕmenia

 • Mladé axolotly: Mladé, rastúce axolotly vyžadujú častejšie kŕmenie, ideálne denne alebo každý druhý deň, pretože rýchlo rastú a majú vyššiu metabolickú potrebu.
 • Dospelé axolotly: Dospelé jedince je možné kŕmiť 2-3 krát týždenne. Dôležité je sledovať ich veľkosť a kondíciu, aby sa predišlo prekŕmeniu, ktoré môže viesť k zdravotným problémom.
 • Množstvo krmiva: Ako všeobecné pravidlo, množstvo krmiva by malo byť približne rovnaké ako veľkosť hlavy axolotla. Je dôležité sledovať reakciu axolotla na kŕmenie a prispôsobiť množstvo krmiva tak, aby sa predišlo plytvaniu a znečisteniu vody.

Správna výživa je kritická pre dlhoveký a zdravý život axolotlov v zajatí. Kombináciou rôznych typov krmiva je možné zabezpečiť, že axolotli dostanú všetky potrebné živiny, a zároveň podporiť ich prirodzené správanie a zdravie.

TIP – Terárium pre agamu – 6 dôležitých informácií

Zdravie a starostlivosť o axolotly

Axolotli sú relatívne odolné obojživelníky, ale ako každý domáci miláčik, aj oni vyžadujú primeranú starostlivosť a pozornosť, aby boli zdraví a šťastní. Identifikácia bežných zdravotných problémov a ich prevencia sú kľúčové pre dlhodobé udržanie ich zdravia.

Bežné zdravotné problémy a ich prevencia

 • Fungálne a bakteriálne infekcie: Tieto sú často spôsobené nekvalitnou vodou alebo zraneniami. Udržiavanie čistoty v akváriu a pravidelná kontrola kvality vody sú základom prevencie.
 • Problémy s pokožkou a šupinami: Znečistená voda alebo nevhodná teplota vody môžu spôsobiť problémy s pokožkou. Dôležitá je stabilná a vhodná teplota a čistota vody.
 • Problémy so zažívaním: Môžu byť spôsobené nevhodným krmivom alebo prekŕmením. Je dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie a frekvenciu kŕmenia.

Správna manipulácia a zabezpečenie pohodlia

 • Manipulácia: Axolotli sú veľmi citliví a mali by sa manipulovať minimálne alebo vôbec, aby sa predišlo stresu a možným zraneniam. Ak je manipulácia nevyhnutná (napríklad pri čistení akvária), je dôležité byť čo najšetrnejší a používať vhodný sieťový odchytávač.
 • Zabezpečenie pohodlia: Zabezpečenie dostatočného úkrytu a tichého prostredia pomáha axolotlom cítiť sa bezpečne. V akváriu by mali byť k dispozícii rôzne úkryty, ako sú keramické trubky, umelé rastliny alebo špeciálne dekorácie, ktoré im umožnia skryť sa.

Starostlivosť o zdravie axolotlov zahŕňa prevenciu, pozornosť k detailom v ich prostredí a minimalizáciu stresu prostredníctvom šetrnej manipulácie. Vytvorením optimálneho prostredia, poskytovaním vyváženej stravy a pravidelným monitorovaním ich zdravotného stavu môžu chovatelia zabezpečiť, že ich axolotli zostanú zdraví a šťastní po mnoho rokov.

Pred rozmnožovaním je dôležité zabezpečiť, aby boli axolotli zdraví a dosiahli pohlavnú zrelosť, čo je obvykle vo veku okolo 18 mesiacov.
Pred rozmnožovaním je dôležité zabezpečiť, aby boli axolotli zdraví a dosiahli pohlavnú zrelosť, čo je obvykle vo veku okolo 18 mesiacov.

Rozmnožovanie axolotlov

Rozmnožovanie axolotlov v zajatí môže byť zaujímavým a obohacujúcim procesom pre chovateľov. Axolotli sú gonochoristické obojživelníky, čo znamená, že existujú samčie a samičie jedince, ktoré sa rozmnožujú sexuálne. Proces rozmnožovania zahŕňa niekoľko krokov, od párenia až po starostlivosť o vajíčka a larvy.

Príprava na rozmnožovanie

 • Zdravie a vek: Pred rozmnožovaním je dôležité zabezpečiť, aby boli axolotli zdraví a dosiahli pohlavnú zrelosť, čo je obvykle vo veku okolo 18 mesiacov.
 • Podmienky prostredia: Optimalizácia podmienok v akváriu môže stimulovať párenie, vrátane zabezpečenia správnej teploty vody a dostatočného priestoru.
 • Oddelenie pohlaví: Pred párením môže byť užitočné samcov a samice na krátky čas oddeliť, aby sa zvýšila ich pripravenosť na rozmnožovanie.

Proces párenia

 • Námluvy a párenie: Samček vylučuje spermatofóry, ktoré sú následne prijaté samičkou. Tento proces sa často odohráva po rituálnych námluvách, kde samček predvádza charakteristické pohyby.
 • Kladenie vajíčok: Po oplodnení samička kladie vajíčka, obvykle na pevné povrchy v akváriu, ako sú rastliny alebo dekorácie.

Starostlivosť o vajíčka a larvy

 • Vajíčka: Po nakladení je dôležité udržiavať vajíčka v čistej a stabilnej vode s teplotou okolo 20°C. Vajíčka je potrebné pravidelne kontrolovať a odstraňovať akékoľvek, ktoré vykazujú známky plesní alebo rozkladu.
 • Larvy: Po vyliahnutí sa larvy axolotlov živia malými krmivami, ako sú mikročervy alebo nastrúhané dážďovky. Postupne, ako rastú, môžu byť prevedené na väčšiu stravu.
 • Rast a vývoj: Larvy axolotlov prechádzajú niekoľkými štádiami vývoja, počas ktorých postupne rastú končatiny a larvy prechádzajú od plne vodného k dospelému štádiu. Počas tohto obdobia je kritické udržiavať kvalitu vody a zabezpečiť dostatočné množstvo krmiva.

Rozmnožovanie axolotlov vyžaduje trpezlivosť a pozornosť k detailom, najmä pri starostlivosti o vajíčka a larvy. Poskytnutím optimálneho prostredia a starostlivosti môžu chovatelia prispieť k zdravému vývoju nových generácií týchto fascinujúcich obojživelníkov.

TIP – Agama bradatá – všetko o chove

Etické aspekty chovu

Chov axolotlov prináša so sebou nielen radosť a fascináciu z pozorovania týchto jedinečných obojživelníkov, ale tiež etickú zodpovednosť. Vzhľadom na ich ohrozený status v divočine a špecifické potreby v zajatí je dôležité zvážiť etické aspekty ich chovu.

Zodpovedný chov

 • Vzdelávanie: Pred získaním axolotla je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s ich potrebami a požiadavkami na starostlivosť. To zahŕňa pochopenie ich diéty, prostredia, správania a zdravotnej starostlivosti.
 • Zabezpečenie vhodného prostredia: Chovatelia by mali zabezpečiť, aby bolo prostredie, v ktorom axolotli žijú, čo najbližšie ich prirodzenému habitatu, vrátane správnej teploty vody, filtračného systému a dostatku priestoru.
 • Prevencia nechceného rozmnožovania: Vzhľadom na veľký počet potomkov, ktorý axolotl môže vyprodukovať, je dôležité zodpovedne riadiť ich rozmnožovanie, aby sa zabránilo preplneniu alebo nevhodnému umiestneniu mláďat.

Dôvody proti uvoľneniu do voľnej prírody

 • Narušenie ekosystémov: Uvoľnenie axolotlov do prostredí, kde prirodzene nežijú, môže vážne narušiť miestne ekosystémy a ohroziť iné druhy.
 • Riziko chorôb: Axolotli chovaní v zajatí môžu byť nositeľmi chorôb, ktoré by mohli byť prenesené na divoké populácie, potenciálne spôsobujúc epidémie.
 • Genetická kontaminácia: Axolotli z rôznych genetických línií môžu, ak sú uvoľnení do voľnej prírody, spôsobiť genetickú kontamináciu divokých populácií, čo môže mať za následok zánik čistých divokých kmeňov.

Zachovanie axolotlov ako druhu

 • Ochranárske programy: Podpora a zapojenie sa do ochranárskych programov a výskumu môže pomôcť zachovať axolotly v ich prirodzenom prostredí.
 • Udržateľný chov: Zodpovedný chov a obchodovanie s axolotlmi v zajatí môže znížiť tlak na divoké populácie a prispieť k ich ochrane.

Etický chov axolotlov si vyžaduje zodpovednosť, vzdelávanie a angažovanosť. Chovatelia by mali byť vždy informovaní o potrebách svojich axolotlov, ako aj o vplyve, ktorý môže ich chov mať na širšie ekologické a ochranárske otázky. Zachovanie axolotlov ako druhu a ich ohrozený status v divočine by mal byť hlavnou prioritou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú pre ich chov.

Chov axolotlov predstavuje unikátnu a obohacujúcu skúsenosť, ktorá nám umožňuje bližšie spoznať jeden z najzaujímavejších obojživelníkov na našej planéte.

Axolotl chov – Záver

Chov axolotlov predstavuje unikátnu a obohacujúcu skúsenosť, ktorá nám umožňuje bližšie spoznať jeden z najzaujímavejších obojživelníkov na našej planéte. Tieto fascinujúce tvory, známe svojou schopnosťou regenerácie a zostávaním v larválnom štádiu po celý život, prinášajú do našich domovov kúsok prírodnej záhady.

Hlavné body o chove axolotlov

 • Správne prostredie: Vytvorenie a udržiavanie vhodného prostredia je kľúčové pre zdravie axolotlov. To zahŕňa dostatočne veľké akvárium, stabilnú teplotu vody, efektívnu filtráciu a pravidelné čistenie.
 • Výživa: Poskytovanie vyváženej stravy zahŕňajúcej živé, zmrazené a umelé krmivo je nevyhnutné pre udržanie ich dobrého zdravotného stavu a vitality.
 • Zdravie a starostlivosť: Identifikácia a prevencia bežných zdravotných problémov, ako sú fungálne a bakteriálne infekcie, je dôležitá pre dlhovekosť axolotlov. Správna manipulácia a minimalizácia stresu sú zásadné pre ich pohodu.
 • Rozmnožovanie: Rozmnožovanie axolotlov vyžaduje pozornosť a starostlivosť, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o vajíčka a larvy.
 • Etické aspekty: Zodpovedný chov, ochrana divokých populácií a zamedzenie uvoľnenia domácich axolotlov do voľnej prírody sú kľúčové etické zásady.

Záverečné myšlienky

Chov axolotlov nám prináša nielen radosti z pozorovania a starostlivosti o tieto neobyčajné bytosti, ale prináša aj zodpovednosť. Od nás závisí, aby sme im poskytli čo najlepšie podmienky pre ich zdravý život, zatiaľ čo si uvedomujeme dôležitosť ich ochrany ako druhu. Skúsenosť s chovom axolotlov nám môže poskytnúť jedinečný pohľad na zázraky prírody a zároveň nás naučiť hodnote starostlivosti, ochrany a zodpovednosti za životy, ktoré sú nám zverené.

V konečnom dôsledku je chov axolotlov oveľa viac než len hobby; je to záväzok k ochrane jedného z najúžasnejších tvorov našej planéty a k šíreniu vedomostí o ich záchrane. Je to príležitosť podeliť sa o radosti a výzvy spojené s ich starostlivosťou a prispieť k lepšiemu pochopeniu a rešpektu k zázrakom prírody.

Často kladené otázky o chove axolotlov

Môžu axolotli žiť s inými druhmi v akváriu?

Vo všeobecnosti sa neodporúča umiestňovať axolotly do akvária s inými druhmi, pretože axolotli môžu byť agresívni, môžu jesť menšie ryby alebo naopak, iné väčšie ryby môžu ohrozovať axolotly. Okrem toho majú axolotli špecifické požiadavky na prostredie, ktoré sa môžu líšiť od potrieb iných druhov.

Ako často by som mal kŕmiť svojho axolotla?

Dospelé axolotly by mali byť kŕmené približne 2-3 krát týždenne, zatiaľ čo mláďatá a rastúce larvy vyžadujú častejšie kŕmenie, ideálne každý deň alebo každý druhý deň. Dôležité je sledovať, aby axolotl nebol prekŕmený, čo môže viesť k zdravotným problémom.

Ako viem, že je môj axolotl zdravý?

Zdravý axolotl by mal byť aktívny, mať dobrú chuť do jedla, jasné oči a čistú, neporušenú kožu bez akýchkoľvek známok poškodenia alebo infekcie. Akékoľvek zmeny v správaní, ako je letargia alebo strata chuti do jedla, môžu byť známkou zdravotného problému.

Môže môj axolotl zmeniť farbu?

Axolotli prichádzajú v rôznych farebných variáciách, vrátane divokej farby, leucistickej (biela s čiernymi očami), albinotickej (červené oči a bledá koža) a melanoidnej (tmavšia koža). Zatiaľ čo ich základná farebná variácia sa nemení, môžu vykazovať miernu zmenu odtieňa v závislosti od prostredia alebo stravy.

Čo mám robiť, ak môj axolotl ochorel?

Pri prvých známkach choroby alebo zmeny v správaní je dôležité konzultovať problém s veterinárom špecializujúcim sa na obojživelníky. Mnohé zdravotné problémy axolotlov vyžadujú špecifickú liečbu, ako sú antibiotiká alebo antifungálne liečby, ktoré by mal predpisovať odborník.

Tieto často kladené otázky ponúkajú základný prehľad o niektorých aspektoch chovu axolotlov, ale dôležité je neustále sa vzdelávať a byť v kontakte s komunitou chovateľov a odborníkmi, aby ste zabezpečili, že vaše axolotly dostanú najlepšiu možnú starostlivosť.

Referencie

Axolotl | Description, Diet, Habitat, & Lifespan

Axolotl | San Diego Zoo Animals & Plants

What is an Axolotl and Why Are They Endangered?

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *