Vtáky

Choroby sliepok – 5 najčastejších chorôb

Choroby sliepok - 5 najčastejších chorôb

Choroby sliepok – 5 najčastejších chorôb. Sliepky, ako jedny z najrozšírenejších hospodárskych zvierat na svete, majú kľúčovú úlohu v mnohých poľnohospodárskych systémoch. Ich význam pre ľudstvo je nepopierateľný, keďže sú významným zdrojom výživy poskytujúcim bielkoviny prostredníctvom mäsa a vajec. Okrem toho sliepky prispievajú k udržateľnosti malých a stredných fariem, zlepšujú biodiverzitu a sú súčasťou kultúrnych a sociálnych tradícií mnohých komunít.

Zdravie sliepok je preto neoddeliteľne spojené s kvalitou a bezpečnosťou potravín, ktoré nám poskytujú. Zanedbanie ich zdravia môže mať nielen ekonomické dôsledky pre chovateľov, ale aj potenciálne riziká pre verejné zdravie vzhľadom na možné prenosy chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. Preto je nevyhnutné, aby chovateľia venovali maximálnu pozornosť prevencii chorôb, správnej výžive a celkovému pohodliu sliepok, čím zabezpečia ich dobrý zdravotný stav a produktivitu. Starostlivé sledovanie zdravia sliepok a rýchla reakcia na akékoľvek príznaky ochorení sú kľúčové pre udržanie zdravého a šťastného hydinárskeho stáda.

TIP – Chov sliepok – 6 dôležitých informácií

Všeobecné informácie o zdraví sliepok

Zdravie sliepok je ovplyvňované radom faktorov, ktoré je potrebné dôkladne monitorovať a regulovať pre udržanie ich dobrej kondície a produktivity.

 1. Výživa: Kľúčovým faktorom pre zdravie sliepok je ich výživa. Vyvážená strava, bohatá na nevyhnutné živiny, vitamíny a minerály, je nevyhnutná pre ich správny rast, vývoj a produkciu vajec. Dôležité je zabezpečiť, aby krmivo bolo vhodné pre vek a produkčné štádium sliepok, a aby bolo udržiavané v čistote a bez plesní.
 2. Životné prostredie: Prostredie, v ktorom sliepky žijú, má priamy vplyv na ich zdravie. Dostatočný priestor, čistota a vhodná teplota sú nevyhnutné pre prevenciu stresu a chorôb. Kurníky by mali byť pravidelne čistené a dezinfikované, aby sa predišlo výskytu parazitov a šíreniu infekcií.
 3. Starostlivosť a manažment stáda: Starostlivosť o sliepky zahŕňa pravidelné kontroly ich zdravotného stavu, správne ošetrovanie zranení a chorôb, ako aj zabezpečenie vhodného osvetlenia a klímy. Dobrý manažment stáda zahŕňa aj oddelenie chorých alebo oslabených jedincov na zabránenie šírenia chorôb.

Prevencia a pravidelné kontroly sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého chovu sliepok. Včasná vakcinácia proti bežným chorobám, pravidelné odčervenie a monitorovanie prítomnosti parazitov sú nevyhnutné kroky na udržanie zdravia stáda. Taktiež je dôležité, aby chovatelia boli v kontakte s veterinárnym lekárom, ktorý môže poskytovať pravidelné zdravotné kontroly a odborné rady pre správnu starostlivosť o sliepky.

Kľúčovým faktorom pre zdravie sliepok je ich výživa. Vyvážená strava, bohatá na nevyhnutné živiny, vitamíny a minerály, je nevyhnutná pre ich správny rast, vývoj a produkciu vajec.
Kľúčovým faktorom pre zdravie sliepok je ich výživa. Vyvážená strava, bohatá na nevyhnutné živiny, vitamíny a minerály, je nevyhnutná pre ich správny rast, vývoj a produkciu vajec.

Najčastejšie choroby sliepok

Sliepky môžu trpieť rôznymi typmi chorôb, vrátane infekčných, parazitárnych a neinfekčných. Tu je prehľad niektorých z najčastejších chorôb, ich príznakov, spôsobov prenosu, možností liečby a kontrolných opatrení.

 1. Infekčné choroby
  • Mor sliepok (Newcastle disease)
   • Príznaky: Dýchacie problémy, kašeľ, kýchavka, poruchy nervového systému, ako sú kŕče alebo paralýza, pokles produkcie vajec.
   • Prenos: Prostredníctvom vzduchu, priamym kontaktom s infikovanými zvieratami, kontaminovaným krmivom alebo vodou.
   • Liečba: Neexistuje špecifická liečba; dôraz sa kladie na prevenciu prostredníctvom vakcinácie a biosecurity opatrení.
  • Salmonelóza
   • Príznaky: Zápal čriev, strata apetítu, slabosť, zmeny vo farbe výkalov.
   • Prenos: Kontaminované krmivo alebo voda, kontakt s infikovanými zvieratami.
   • Liečba: Antibiotiká podľa predpisu veterinára; prevencia zahŕňa hygienické postupy a pravidelné testovanie stáda.
 2. Parazitárne choroby
  • Hlísty
   • Príznaky: Strata hmotnosti, zmenený výkonnostný stav, problémy s trávením.
   • Prenos: Ingestiou vajíčok hlíst z kontaminovanej pôdy alebo krmiva.
   • Liečba a prevencia: Pravidelné odčervenie a udržiavanie čistoty v kurníkoch.
  • Vši a pernaté roztoče
   • Príznaky: Svrbivá pokožka, strata peria, znížená produkcia vajec.
   • Prenos: Priamy kontakt medzi zvieratami.
   • Liečba a prevencia: Použitie vhodných insekticídov a pravidelná kontrola peria.
 3. Neinfekčné choroby
  • Problémy s kladením vajec
   • Príznaky: Poruchy pri kladení vajec, napríklad zadržiavanie vajca, deformované vajcia.
   • Prenos: N/A
   • Liečba a prevencia: Zabezpečenie vyváženej diéty bohatej na vápnik, riadenie svetelného režimu, minimalizovanie stresu.
  • Výživové nedostatky
   • Príznaky: Slabosť, pomalý rast, poruchy v tvorbe peria, znížená produkcia vajec.
   • Prenos: N/A
   • Liečba a prevencia: Vyvážená diéta, doplnenie vitamínov a minerálov.

Pri všetkých chorobách je kľúčová prevencia, pravidelné zdravotné kontroly a promptná reakcia na akékoľvek príznaky ochorenia. Vždy je dôležité konzultovať postup liečby s kvalifikovaným veterinárnym lekárom.

TIP – Koľko sliepok na jedného kohúta?

Prevencia a manažment zdravia sliepok

Prevencia a manažment zdravia sliepok sú kľúčovými aspektmi pre udržanie ich dobrej kondície a ochranu pred chorobami. Tu sú niektoré rady a odporúčania pre chovateľov:

 1. Správne kŕmenie:
  • Zabezpečte, aby sliepky mali prístup k vyváženej strave bohatej na bielkoviny, vitamíny a minerály.
  • Krmivo by malo byť vhodné pre vek a produkčné štádium sliepok (napr. krmivo pre nosnice).
  • Dôležité je dodržiavať odporúčané denné dávky krmiva.
 2. Čistota v kurníku:
  • Pravidelne čistite kurník, odstraňujte výkaly a zbytočný odpad.
  • Dezinfikujte kurník a vybavenie podľa potreby na zabránenie šíreniu chorôb.
  • Zabezpečte, aby boli hniezda a miesta na spánok suché a čisté.
 3. Hygiena a biosecurity:
  • Dodržiavajte osobnú hygienu pri manipulácii so sliepkami a ich výbavou.
  • Obmedzte prístup cudzím osobám do kurníka a minimalizujte kontakt so zvieratami zvonka.
  • Pred pridávaním nových sliepok do stáda ich karanténne kontroly na prítomnosť chorôb.
 4. Vakcinácia:
  • Vakcinácia je kľúčovým nástrojom na prevenciu infekčných chorôb.
  • Konzultujte s veterinárnym lekárom, aby ste stanovili vhodný vakcinačný plán pre vaše stádo.
  • Dodržiavajte odporúčaný harmonogram vakcinácie.
 5. Pravidelné veterinárne kontroly:
  • Udržujte pravidelný kontakt s veterinárnym lekárom, ktorý môže vykonávať zdravotné kontroly a odporúčať preventívne opatrenia.
  • Pravidelné veterinárne kontroly sú kľúčové na odhalenie chorôb v počiatočných štádiách.
 6. Monitorovanie stresu:
  • Minimalizujte stresové situácie pre sliepky, pretože stres môže oslabiť ich imunitný systém.
  • Dôležité je správne riadiť osvetlenie, teplotu a zabezpečiť dostatočný priestor.
 7. Očkovanie:
  • Okrem vakcinácie môžu byť sliepky očkované aj proti konkrétnym chorobám, ako je napríklad bradavková plešatáčka (marekova choroba) pomocou techniky očkovania v kurníku.

Je dôležité si uvedomiť, že prevencia je efektívnejšia a ekonomickejšia než liečba chorôb. Chovatelia by mali byť dobre informovaní o potenciálnych chorobách, ktoré môžu postihnúť ich stádo, a prijať vhodné opatrenia na ich predchádzanie. Spolupráca s veterinárnym odborníkom je nevyhnutná pre optimálne zdravie sliepok.

Vakcinácia je kľúčovým nástrojom na prevenciu infekčných chorôb.
Vakcinácia je kľúčovým nástrojom na prevenciu infekčných chorôb.

Choroby sliepok – Záver

Starostlivosť o zdravie sliepok je kľúčovým aspektom v chove týchto hospodárskych zvierat. Zdravé sliepky prispievajú nielen k efektívnemu chovu, ale aj k udržateľnosti poľnohospodárskych systémov a kvalite potravín, ktoré poskytujú.

Zdravé sliepky zabezpečujú:

 1. Výrobu vysoko kvalitných potravín: Zdravé sliepky produkujú vajcia a mäso vo vyššej kvalite, čo je dôležité pre spotrebiteľov a potravinovú bezpečnosť.
 2. Efektívny chov: Sliepky v dobrej kondícii sú produktívnejšie a majú vyššiu životnosť, čo zvyšuje efektivitu chovu.
 3. Ochrana pred chorobami: Prevencia chorôb je omnoho efektívnejšia a lacnejšia než liečba. Zdravé stádo minimalizuje riziko šírenia chorôb.
 4. Udržateľnosť: Chov sliepok s ohľadom na ich zdravie prispieva k udržateľnosti poľnohospodárskych systémov, minimalizuje vplyv na životné prostredie a znižuje potrebu antibiotík a chemických liekov.

Starostlivosť o zdravie sliepok by preto mala byť prioritou pre všetkých chovateľov. Prevencia, včasná reakcia na príznaky ochorení a spolupráca s veterinárnym lekárom sú kľúčové pre dlhodobý úspech v chove sliepok a zabezpečenie kvalitných produktov pre spotrebiteľov. Zdravé sliepky nie sú len investíciou do budúcnosti chovu, ale aj do zdravia ľudí a udržateľného poľnohospodárstva.

Zdroje

6 Most Common Chicken Diseases

Common Infectious Diseases in Backyard Poultry

Diseases of Poultry

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *