Mačky

Kastrácia mačky – 10 dôležitých informácií

Kastrácia mačky

Kastrácia mačky predstavuje chirurgický zákrok, ktorý odstraňuje reprodukčné orgány u mačiek, čím im zabraňuje v rozmnožovaní. Tento zákrok je bežná veterinárska prax, ktorá má mnohé pozitívne vplyvy nielen na zdravie a správanie samotných zvierat, ale aj na kontrolu populácie mačiek.

Cieľom kastrácie je znížiť počet nechcených mačiatok, ktoré môžu prispieť k preplnenosti útulkov a zvýšenému počtu túlavých mačiek. Tento problém je nielen záležitosťou dobrých životných podmienok pre mačky, ale má aj širšie sociálne a environmentálne dôsledky, vrátane zdravotných rizík pre ľudí. Kastrácia tiež znižuje riziko určitých zdravotných problémov, ako sú nádory reprodukčných orgánov a určité formy agresívneho správania, čím prispieva k dlhšiemu a zdravšiemu životu mačiek.

Okrem toho kastrácia často vedie k poklesu niektorých nežiaducich správaní, ako je značkovanie teritória a agresivita súvisiaca s reprodukčnými pudmi. Tieto výhody robia z kastrácie dôležitý krok nielen pre jednotlivé mačky a ich majiteľov, ale aj pre širšiu komunitu.

Význam kastrácie pre kontrolu populácie mačiek a zdravie jednotlivých zvierat je teda neodškriepiteľný a predstavuje zodpovedný prístup k starostlivosti o mačky.

TIP – Bengálska mačka – 6 dôležitých informácií

Kastrácia versus Sterilizácia

Kastrácia je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstránia reprodukčné orgány zvieraťa. U samcov, tento proces zahŕňa odstránenie semenníkov a je často nazývaný orchiectomy. U samíc, podobný zákrok, ktorý zahŕňa odstránenie vaječníkov a zvyčajne aj maternice, sa nazýva ovariohysterectomy, ale v bežnej reči môže byť tiež označovaný ako “kastrácia”, hoci presnejší termín je sterilizácia.

Sterilizácia je širší pojem, ktorý označuje akýkoľvek chirurgický zákrok, ktorý zabraňuje rozmnožovaniu zvieraťa. Zatiaľ čo kastrácia úplne odstraňuje reprodukčné orgány a tým eliminuje schopnosť rozmnožovania aj reprodukčné hormonálne správanie, sterilizácia môže byť realizovaná aj inými spôsobmi, ktoré fyzicky zabraňujú rozmnožovaniu bez odstránenia reprodukčných orgánov, ako je napríklad tubálna ligácia u samíc.

Chirurgický proces kastrácie mačiek

Príprava

 • Vyšetrenie: Pred operáciou sa vykoná dôkladné klinické vyšetrenie, aby sa zabezpečilo, že je mačka v dostatočnej fyzickej kondícii na podstúpenie zákroku.
 • Pôst: Mačka by mala byť nalačno niekoľko hodín pred operáciou, aby sa minimalizovalo riziko aspirácie počas anestézie.
 • Anestézia: Používa sa celková anestézia, aby sa zabezpečil bezbolestný zákrok pre zviera.

Chirurgický zákrok

 • U samcov (orchiectomy): Vykoná sa malý rez v oblasti semenníkov, cez ktorý sa odstránia semenníky. Rana môže byť následne uzavretá stehmi, ktoré sa buď samy vstrebejú, alebo ich bude treba odstrániť po hojení.
 • U samíc (ovariohysterectomy): Vykoná sa rez na bruchu, cez ktorý sa odstránia vaječníky a zvyčajne aj maternica. Rana je potom uzavretá vrstvami stehov, ktoré môžu byť vstrebateľné alebo môžu vyžadovať odstránenie.

Starostlivosť po operácii

 • Monitorovanie: Bezprostredne po operácii sa mačka monitoruje, kým úplne nevytriezvie z anestézie. Dôležité je sledovať jej dýchanie, srdcovú činnosť a telesnú teplotu.
 • Bolesť a starostlivosť: Podávajú sa lieky na zmiernenie bolesti a možno odporučiť kľud na určitý čas, aby sa zabezpečilo správne hojenie.
 • Kontrola a odstránenie stehov: Ak boli použité nestrebateľné stehy, je potrebné ich odstrániť po určenom období hojenia, ktoré určí veterinár.

Kastrácia je relatívne rýchly a bezpečný zákrok, ktorý má dlhodobé výhody pre zdravie a správanie mačiek. Je dôležité, aby sa o zviera starostlivo dbalo pred aj po operácii, a aby sa dodržiavali všetky pokyny veterinára týkajúce sa starostlivosti a kontrol.

Kastrácia výrazne znižuje riziko vzniku nádorov
Kastrácia výrazne znižuje riziko vzniku nádorov.

Dôvody pre kastráciu

Kastrácia mačiek je významným zákrokom s mnohými pozitívnymi dôsledkami pre zdravie a správanie mačiek, ako aj pre spoločnosť ako celok. Tu sú hlavné dôvody, prečo je kastrácia dôležitá:

Zdravotné výhody

 • Prevencia reprodukčných ochorení: Kastrácia výrazne znižuje riziko vzniku nádorov reprodukčných orgánov, ako sú nádory vaječníkov, maternice a semenníkov, ako aj infekcie reprodukčného systému, ako je pyometra (zápal maternice) u samíc.
 • Zníženie rizika niektorých typov rakoviny: U samcov sa kastráciou znižuje riziko vzniku rakoviny prostaty a perianálneho adenómu.

Prevencia nechceného rozmnožovania

 • Kontrola populácie mačiek: Jedným z najdôležitejších dôvodov kastrácie je prevencia nechcených vrhov. To pomáha znížiť počet túlavých mačiek a zároveň znižuje tlak na útulky a záchranné centrá, ktoré často čelia preplnenosti.
 • Zdravotné a behaviorálne výhody pre mačky: Mačky, ktoré nie sú kastrátne, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú bojovať o teritórium alebo partnerov, čo môže viesť k zraneniam a prenosu chorôb.

Zníženie agresívneho správania

 • Zmiernenie teritoriálneho a agresívneho správania: Kastrácia často vedie k poklesu teritoriálneho a agresívneho správania, vrátane značkovania teritória močom a bojov. To môže prispieť k harmonickému spolužitiu viacerých mačiek v jednej domácnosti.
 • Zníženie sexuálne motivovaného správania: Kastrácia eliminuje sexuálne motivované správanie, ako je hľadanie partnera a neustále mňaukanie u samíc v ruji.

Vplyv na zdravotné problémy

 • Prevencia infekcií a zranení: Mačky, ktoré sú kastrátne, majú menšiu pravdepodobnosť účasti na bojoch, čím sa znižuje riziko zranení a infekcií, ako sú tie spôsobené vírusom FIV (mačacia imunodeficiencia) a FeLV (mačacia leukémia).
 • Dlhoveká a zdravá mačka: Všeobecne sa predpokladá, že kastrátne mačky žijú dlhšie a zdravšie životy vďaka zníženiu rizika viacerých zdravotných a behaviorálnych problémov.

Z týchto dôvodov je kastrácia považovaná za zodpovedný krok zo strany majiteľov mačiek, ktorý prispieva nielen k zdraviu a pohode ich vlastných mačiek, ale má aj pozitívny vplyv na širšiu komunitu tým, že pomáha kontrolovať populáciu mačiek a znižuje počet zvierat v núdzi.

TIP – Čo mačky neznášajú – 6 dôležitých informácií

Najlepší čas pre kastráciu

Ideálny čas na kastráciu mačiek závisí od viacerých faktorov, vrátane zdravotného stavu, plemena a životného prostredia mačky. Veterinári často odporúčajú kastráciu v mladom veku, avšak dôležité je zvážiť všetky aspekty a individuálne potreby každej mačky.

Odporúčaný vek pre kastráciu

 • Raná kastrácia: Mnohé veterinárne organizácie odporúčajú kastráciu mačiek vo veku 4 až 6 mesiacov. Toto obdobie predstavuje čas pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti, čo zabraňuje nechcenému rozmnožovaniu a eliminuje súvisiace riziká a správanie.
 • Kastrácia pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti: Niektoré štúdie podporujú kastráciu ešte pred tým, než mačka dosiahne pohlavnú zrelosť, niekedy už vo veku 8 až 12 týždňov. Táto prax je bežnejšia v útulkoch a záchranárskych centrách na zamedzenie rozmnožovania mačiek pred adopciou.

Vplyv veku na rozhodnutie o kastrácii

 • Mladšie mačky sa zvyčajne rýchlejšie zotavujú z operačného zákroku a majú menšie riziko komplikácií po operácii. Raná kastrácia tiež zabraňuje rozvoju nežiaducich správaní, ako je značkovanie teritória a agresia.
 • Staršie mačky môžu byť tiež kastrátne, avšak môžu mať vyššie riziko operačných a anestetických komplikácií. Napriek tomu, aj v staršom veku prináša kastrácia zdravotné a behaviorálne výhody.

Potenciálne výhody a nevýhody

Výhody:

 • Zníženie rizika reprodukčných ochorení a určitých typov rakoviny.
 • Zníženie nežiaducich správaní a zlepšenie spoločenskosti.
 • Kontrola populácie mačiek a znižovanie počtu nechcených mačiatok.

Nevýhody:

 • U veľmi mladých mačiek môže byť vyššie riziko hypoglykémie počas anestézie, avšak toto riziko je možné efektívne riadiť správnou veterinárnou starostlivosťou.
 • Obavy z možných vplyvov na rast a vývoj pri veľmi raných zákrokoch, hoci súčasné výskumy naznačujú, že negatívne dôsledky sú minimálne.

Pri rozhodovaní o najlepšom čase na kastráciu je kľúčové poradiť sa s veterinárom, ktorý môže poskytnúť odporúčania prispôsobené individuálnym potrebám a zdravotnému stavu vašej mačky. Kastrácia je zodpovedným krokom k zabezpečeniu zdravia a pohody mačiek, a jej načasovanie by malo byť vždy zvážené s ohľadom na najlepší záujem zvieraťa.

Starostlivosť po operácii kastrácie je kľúčová pre rýchle zotavenie mačky a minimalizáciu rizika komplikácií.
Starostlivosť po operácii kastrácie je kľúčová pre rýchle zotavenie mačky a minimalizáciu rizika komplikácií.

Starostlivosť po operácii

Starostlivosť po operácii kastrácie je kľúčová pre rýchle zotavenie mačky a minimalizáciu rizika komplikácií. Správna postoperatívna starostlivosť zabezpečuje, že sa vaša mačka cíti pohodlne a že chirurgická rana sa správne hojí.

Správa bolesti

 • Lieky proti bolesti: Vaša mačka pravdepodobne dostane lieky proti bolesti ihneď po operácii. Je dôležité pokračovať v podávaní týchto liekov podľa pokynov veterinára, aby sa zabezpečilo, že bude mačka počas rekonvalescencie čo najpohodlnejšie.
 • Pozorovanie správania: Sledujte akékoľvek zmeny v správaní mačky, ktoré by mohli naznačovať bolesť alebo nepohodlie, a konzultujte s veterinárom, ak máte obavy.

Monitorovanie miesta rezu

 • Udržiavanie čistoty: Uistite sa, že miesto rezu zostáva čisté a suché. Vyvarujte sa kúpaniu vašej mačky po dobu aspoň 10 dní po operácii alebo podľa odporúčania veterinára.
 • Kontrola rany: Pravidelne kontrolujte chirurgickú ranu na príznaky infekcie alebo nezvyčajného výboja. Začervenanie, opuch, zápach alebo roztrhnutie stehov sú dôvody na okamžitý kontakt s veterinárom.

Podpora zotavenia

 • Obmedzenie aktivity: Udržiavajte mačku v pokoji a obmedzte jej fyzickú aktivitu počas prvých týždňov po operácii, aby sa predišlo napätiu na mieste rezu.
 • Izolácia od iných zvierat: Ak máte doma viac zvierat, môže byť múdre izolovať zotavujúcu sa mačku, aby sa predišlo hrám alebo bojom, ktoré by mohli poškodiť ranu.

Čo očakávať po operácii

 • Mierne zníženie aktivity: Je bežné, že mačky sú po operácii menej aktívne, zatiaľ čo sa zotavujú. Ich aktivita by sa mala postupne vrátiť do normálu v priebehu niekoľkých dní.
 • Zmeny v apetíte: Apetít vašej mačky môže byť bezprostredne po operácii znížený, ale by mal byť obnovený do 24 až 48 hodín. Ak mačka odmieta jesť dlhšie než 48 hodín po operácii, poraďte sa s veterinárom.

Správna postoperatívna starostlivosť je základom pre rýchle a bezproblémové zotavenie vašej mačky po kastrácii. Pri akýchkoľvek známkach komplikácií alebo ak máte obavy o zdravotný stav vašej mačky, neváhajte kontaktovať veterinára.

TIP – Mačka do bytu – 6 dôležitých informácií

Mýty a fakty o kastrácii

Kastrácia mačiek je obklopená mnohými mýtmi a nedorozumeniami, ktoré môžu majiteľov zvierat odrádzať od rozhodnutia pre tento zákrok. Je dôležité rozlišovať medzi mýtmi a faktami, aby sa majitelia mohli informovane rozhodnúť.

Mýtus: Kastrácia spôsobuje nadmernú váhu alebo obezitu

Fakty: Hoci kastrácia môže mierne zmeniť metabolizmus mačky a zvýšiť jej sklon k priberaniu na váhe, obezita nie je priamym dôsledkom kastrácie. Nadmerná váha a obezita sú skôr výsledkom nadmerného príjmu kalórií a nedostatku fyzickej aktivity. Správne krmenie a zabezpečenie dostatočného pohybu môžu pomôcť udržať mačku v zdravej hmotnosti aj po kastrácii.

Mýtus: Kastrácia mení osobnosť mačky

Fakty: Kastrácia môže znížiť niektoré agresívne alebo teritoriálne správanie spojené s reprodukčnými pudmi, ale nezmení základnú osobnosť mačky. Mačky zostávajú rovnako hravé a láskyplné po zákroku, ako boli predtým.

Mýtus: Mačky by mali mať aspoň jeden vrh, než budú kastrátne

Fakty: Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by podporoval myšlienku, že mačky by mali mať vrh pred kastráciou. Skorá kastrácia zabraňuje nechcenému rozmnožovaniu a súvisiacim zdravotným a behaviorálnym problémom, bez negatívneho vplyvu na zdravie alebo pohodu mačky.

Mýtus: Kastrácia je nebezpečná a zbytočná pre vnútorné mačky

Fakty: Kastrácia je bežný chirurgický zákrok s nízkym rizikom komplikácií, a je prospešná pre všetky mačky, vrátane tých, ktoré žijú vnútri. Vnútorné mačky môžu stále vyvíjať reprodukčné a teritoriálne správanie, ktoré môže byť zdrojom stresu pre mačku aj majiteľa. Kastrácia tiež znižuje riziko niektorých zdravotných problémov.

Mýtus: Mačka sa po kastrácii stane lenivou

Fakty: Zmeny v aktivite mačky po kastrácii sú individuálne a často závisia viac od prostredia, diéty a možností pre cvičenie, než od samotného zákroku. Poskytovanie stimulujúceho prostredia a príležitostí na hru môže udržať mačku aktívnu a zdravú.

Rozhodnutie o kastrácii by malo byť založené na faktických informáciách a vedeckých dôkazoch, nie na mýtoch alebo nedorozumeniach. Konzultácia s veterinárom môže poskytnúť majiteľom mačiek potrebné informácie, aby mohli urobiť informované rozhodnutie v najlepšom záujme ich mačky.

Kastrácia mačiek je dôležitá pre kontrolu populácie mačiek.
Kastrácia mačiek je dôležitá pre kontrolu populácie mačiek.

Záver

Kastrácia mačiek je dôležitý krok, ktorý prispieva k ich zdraviu, pohode a celkovému blahobytu. Zároveň má pozitívny vplyv na kontrolu populácie mačiek a redukciu množstva nechcených zvierat v útulkoch. Záverom by sme mali zhrnúť kľúčové body a dôležitosť kastrácie:

 • Kastrácia mačiek je dôležitá pre prevenciu reprodukčných ochorení, zníženie rizika nádorových ochorení a infekcií, ako aj pre kontrolu populácie mačiek.
 • Tento chirurgický zákrok má tiež pozitívny vplyv na behaviorálne aspekty mačiek, vrátane zmiernenia agresívneho správania a značkovania teritória.
 • Rozhodnutie o kastrácii by malo byť založené na faktických informáciách a konzultácii s veterinárom, ktorý môže poskytnúť odborné rady a pokyny pre najlepšiu starostlivosť o mačku.
 • Starostlivosť po operácii je kľúčová pre rýchle a bezproblémové zotavenie mačky. Majitelia mačiek by mali dbať na správne dodržiavanie pokynov veterinára a poskytnutie mačke dostatočnej starostlivosti a podpory počas rekonvalescencie.

Dôrazne odporúčame majiteľom mačiek, aby sa poradili s veterinárom a vážne zvážili možnosti kastrácie pre svojich miláčikov. Kastrácia je nielen zdravotne prospešná pre mačky, ale prispieva aj k lepšiemu životu celej komunity zvierat.

TIP – Kastrácia kocúra – 6 dôležitých informácií

Často kladené otázky (FAQ)

Tu sú niektoré často kladené otázky týkajúce sa kastrácie mačiek a ich odpovede:

1. V akom veku by som mal(a) nechať svoju mačku kastrovať?

Odporúča sa kastrácia mačiek vo veku 4 až 6 mesiacov, ale môže byť vykonaná aj skôr, niekedy už vo veku 8 až 12 týždňov. Je dôležité diskutovať o optimálnom čase pre kastráciu so svojím veterinárom, aby sa zohľadnili individuálne potreby a zdravotný stav vašej mačky.

2. Aká je starostlivosť po operácii kastrácie?

Po operácii je dôležité udržiavať miesto rezu čisté a suché, monitorovať príznaky infekcie a zabezpečiť dostatočný odpočinok pre mačku. Podávanie liekov proti bolesti a obmedzenie aktivity sú tiež súčasťou postoperatívnej starostlivosti.

3. Koľko stojí kastrácia mačky?

Náklady na kastráciu mačky sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je lokalita, veľkosť mačky a poskytované služby. V niektorých prípadoch môžu byť k dispozícii programy alebo zliavové balíky pre kastráciu domácich mačiek, takže je dobré skontaktovať sa s miestnymi veterinárnymi klinikami a informovať sa o cenách a možnostiach financovania.

Zdroje

Spaying a Cat: Everything You Need to Know

Neutering your cat

Cat neutering: a guide to castration and spaying

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *