Pes

Očkovanie šteniatok – 6 dôležitých informácií

Očkovanie šteniatok - 6 dôležitých informácií

Očkovanie šteniatok je základným a nevyhnutným krokom v starostlivosti o zdravie vášho mladého psa. Tento článok poskytne prehľad o význame a potrebe očkovania šteniatok, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v ochrane pred rôznymi infekčnými a potenciálne smrteľnými chorobami. Očkovanie nielenže pomáha chrániť zdravie vášho šteniatka, ale tiež prispieva k celkovej kontrole chorôb v populácii psov.

Prvé očkovanie šteniatka by sa malo uskutočniť vo veku okolo 6 až 8 týždňov. Predtým sú šteniatka prirodzene chránené protilátkami, ktoré získali cez materské mlieko, ak bola ich matka správne očkovaná. Táto ochrana však postupne slabne a je potrebné začať s vakcináciou, aby bolo šteňa chránené pred rôznymi chorobami. Dôležité je dodržiavať odporúčaný očkovací plán, ktorý vám poskytne váš veterinár, aby ste zabezpečili, že váš pes je chránený v každej fáze svojho rastu a vývoja.

TIP – Očkovanie psov a možné nežiaduce účinky

Dôležitosť očkovania

Očkovanie šteniatok je kriticky dôležité pre ich dlhodobé zdravie a pohodu. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť im ochranu pred rôznymi vážnymi a často smrteľnými infekčnými chorobami. Táto ochrana je zvlášť dôležitá v ranom veku, keď je imunitný systém šteniatok ešte nezrelý a menej schopný efektívne bojovať proti patogénom.

Choroby, proti ktorým očkovanie chráni:

 1. Parvovírus: Táto vysoko nákazlivá a často smrteľná vírusová choroba postihuje hlavne šteniatka. Spôsobuje závažnú gastroenteritídu, ktorá vedie k silnej dehydratácii, hnačkám a zvracaniu.
 2. Kanínna distemper (psinka): Toto je tiež veľmi nákazlivý vírus, ktorý postihuje dýchacie, gastrointestinálne a nervové systémy. Môže mať dlhodobé následky a často je smrteľný.
 3. Hepatitída: Spôsobená vírusom, ktorý postihuje pečeň, vedie k závažným zdravotným problémom a môže byť tiež smrteľná.
 4. Leptospiróza: Táto bakteriálna infekcia môže spôsobiť poškodenie obličiek a pečene, a môže byť prenosná na človeka.
 5. Rabies (besnota): Smrteľná vírusová choroba ovplyvňujúca centrálny nervový systém. Je to zákonná povinnosť očkovať psy proti rabiu vo väčšine krajín.
 6. Parainfluenza: Vírusová infekcia, ktorá spôsobuje respiračné ochorenie, často súčasť komplexu psej nádchy.
 7. Bordetelóza (kennel kašeľ): Bakteriálna a vírusová infekcia spôsobujúca dýchacie problémy, často sa odporúča pre psy, ktoré navštevujú psie škôlky, výstavy alebo psie hotely.

Očkovanie je teda kľúčové pre prevenciu týchto závažných chorôb, čím sa zabezpečuje, že šteniatka môžu vyrásť do zdravých a šťastných dospelých psov. Navyše, niektoré z týchto chorôb môžu predstavovať riziko aj pre ľudí, takže očkovanie vášho psa chráni nielen jeho, ale aj vašu rodinu a komunitu.

Parvovírus je vysoko nákazlivá a často smrteľná vírusová choroba postihuje hlavne šteniatka.
Parvovírus je vysoko nákazlivá a často smrteľná vírusová choroba postihuje hlavne šteniatka.

Rozvrh očkovania

Rozvrh očkovania šteniatok je navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu v kritických fázach ich vývoja. Tu je príklad štandardného rozvrhu očkovania podľa veku šteniatka, ale vždy je dôležité konzultovať konkrétne odporúčania s vaším veterinárom, pretože sa môžu líšiť v závislosti od zdravotného stavu šteniatka, jeho plemena a lokálnych zdravotných rizík.

Rozvrh očkovania:

 1. 6 – 8 týždňov:
  • Prvá dávka vakcíny proti parvovírusu, distemperu a hepatitíde.
 2. 10 – 12 týždňov:
  • Druhá dávka vakcín proti parvovírusu, distemperu, hepatitíde.
  • Očkovanie proti leptospiróze, parainfluenze a bordetelóze (ak je to potrebné).
 3. 14 – 16 týždňov:
  • Tretia dávka vakcín proti parvovírusu, distemperu, hepatitíde.
  • Revakcinácia proti leptospiróze (ak bola prvá dávka podaná).
  • Očkovanie proti rabiu (podľa zákonných predpisov).
 4. 6 mesiacov – 1 rok:
  • Revakcinácia proti rabiu, podľa miestnych zákonov a odporúčaní veterinára.
 5. Dospelé psy:
  • Pravidelná revakcinácia (zvyčajne každé 1-3 roky), podľa odporúčaní veterinára.

Typy vakcín a ich dávkovanie:

 1. Kombinované vakcíny:
  • Často obsahujú ochranu proti viacerým chorobám naraz (napríklad DHP, ktorá chráni proti distemperu, hepatitíde a parvovírusu).
  • Tieto vakcíny sa zvyčajne podávajú v sérii dávok v mladom veku a následne v pravidelných intervaloch počas celého života psa.
 2. Vakcíny proti rabiu:
  • Samostatná vakcína, ktorá je často zákonnou požiadavkou.
  • Obvykle sa podáva vo veku 14-16 týždňov a následne každé 1-3 roky.
 3. Vakcíny podľa špecifických potrieb:
  • Napríklad vakcíny proti leptospiróze, bordetelóze alebo parainfluenze, ktoré sa odporúčajú v závislosti od životného prostredia a životného štýlu psa.

Dôležité je, že všetky vakcíny by mali byť podávané a monitorované veterinárnym lekárom, ktorý môže poskytnúť individuálne odporúčania pre každé šteňa na základe jeho zdravotného stavu, plemena a životných podmienok.

TIP – Kólia krátkosrstá

Príprava na očkovanie

Návšteva veterinára pre očkovanie šteniatka vyžaduje určitú prípravu, aby bola pre šteňa čo najmenej stresujúca a zároveň aby sa zabezpečila efektívnosť vakcinácie. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť:

Pred návštevou veterinára:

 1. Zaznamenajte zdravotnú históriu šteniatka:
  • Zahrňte všetky predchádzajúce vakcinácie, ošetrenia, zaznamenané zdravotné problémy alebo reakcie na vakcíny.
 2. Uistite sa, že šteňa je zdravé:
  • Pozorujte jeho správanie, chuť do jedla a aktivity. Ak zaznamenáte nejaké znepokojivé príznaky, oznámte ich veterinárovi.
 3. Naplánujte návštevu v čase, keď je šteňa najpokojnejšie:
  • Vyhnite sa veľkým vzrušeniam alebo namáhavým aktivitám pred návštevou.
 4. Sociálna aklimatizácia:
  • Ak je to možné, nechajte šteňa zvyknúť si na cestovanie autom a na prítomnosť cudzích ľudí a prostredí.
 5. Dodržujte pokyny ohľadom kŕmenia:
  • Niektoré vakcíny môžu vyžadovať, aby šteňa bolo nalačno. Skontrolujte to u svojho veterinára.

Dôležitosť zdravotnej prehliadky pred očkovaním:

 • Kontrola celkového zdravotného stavu:
  • Veterinár vykoná základnú zdravotnú prehliadku, aby sa uistil, že šteňa je dostatočne zdravé na to, aby dostalo vakcínu. To zahŕňa kontrolu telesnej teploty, posluchu srdca a pľúc, a skontrolovanie kože a srsti na príznaky choroby.
 • Identifikácia možných kontraindikácií:
  • Veterinár zhodnotí, či existujú nejaké zdravotné problémy alebo okolnosti, ktoré by mohli predstavovať riziko pri očkovaní.
 • Prispôsobenie vakcinačného plánu:
  • Na základe zdravotnej prehliadky môže veterinár prispôsobiť vakcinačný plán tak, aby najlepšie vyhovoval individuálnym potrebám šteniatka.
 • Poradenstvo a odpovede na otázky:
  • Toto je tiež ideálny čas na diskusiu o starostlivosti o šteniatko, vrátane stravovania, socializácie a ďalšej preventívnej starostlivosti.

Zabezpečením, že šteňa je pred očkovaním zdravé a že ste dobre pripravení na návštevu veterinára, pomôžete zabezpečiť hladký priebeh očkovania a podporíte dlhodobé zdravie vášho psa.

Po návrate domov z veterinárnej kliniky, sledujte správanie a všeobecný stav šteniatka.
Po návrate domov z veterinárnej kliniky, sledujte správanie a všeobecný stav šteniatka.

Starostlivosť po očkovaní

Po očkovaní je dôležité venovať šteniatku zvýšenú pozornosť a starostlivosť, aby ste zaistili jeho pohodlie a monitorovali akékoľvek reakcie na vakcínu. Tu sú niektoré kroky, ktoré môžete podniknúť:

Ako sa starať o šteňa po očkovaní:

 1. Pozorujte šteňa po očkovaní:
  • Po návrate domov z veterinárnej kliniky, sledujte správanie a všeobecný stav šteniatka. Zvyčajne môžu byť trochu unavené alebo menej aktívne.
 2. Poskytnite tiché a pohodlné miesto na odpočinok:
  • Uistite sa, že šteňa má prístup k čistému a pohodlnému miestu na spánok a oddych.
 3. Dodržujte normálny režim kŕmenia a pitia:
  • Poskytnite šteniatku prístup k čerstvej vode a nechajte ho pokračovať v normálnom stravovacom režime, pokiaľ nemá veterinár iné odporúčania.
 4. Vyhnite sa náročnej aktivite:
  • Počas prvých 24-48 hodín po očkovaní obmedzte fyzickú aktivitu šteniatka, aby sa mohlo v pokoji zotaviť.
 5. Dávajte pozor na miesto injekcie:
  • Miesto injekcie môže byť citlivé alebo mierne opuchnuté, čo je normálne. Vyvarujte sa dotýkania tejto oblasti, aby ste predišli podráždeniu.

Možné vedľajšie účinky očkovania a ako s nimi naložiť:

 1. Bežné reakcie:
  • Mierne nežiaduce účinky ako sú letargia, mierne teploty alebo citlivosť na mieste injekcie sú bežné a zvyčajne zmiznú do 24-48 hodín.
 2. Alergické reakcie:
  • Vzácnou, ale vážnou reakciou je alergická reakcia, ktorá môže zahŕňať opuchnutie tváre, vyrážku, ťažkosti s dýchaním alebo neustále zvracanie. Ak sa vyskytnú takéto príznaky, okamžite kontaktujte veterinára.
 3. Vážnejšie komplikácie:
  • Výnimočne môžu niektoré šteniatka vykazovať vážnejšie reakcie, ako sú pretrvávajúca horúčka, silná letargia alebo neurologické príznaky. Aj v týchto prípadoch je dôležité okamžite vyhľadať veterinárnu pomoc.

Vo všeobecnosti je dôležité pamätať na to, že vedľajšie účinky očkovania sú zriedkavé a výhody očkovania výrazne prevyšujú riziká. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa reakcie vášho šteniatka na vakcínu, neváhajte kontaktovať svojho veterinára.

TIP – Trasenie zadných nôh u psa

Časté otázky a mýty o očkovaní šteniatok

Očkovanie je dôležitá časť starostlivosti o zdravie šteniatok, no okolo neho koluje mnoho mýtov a nedorozumení. Tu sú niektoré časté otázky a odpovede, ktoré pomôžu objasniť tieto nejasnosti.

Otázky a odpovede:

 1. Otázka: Je očkovanie šteniatok naozaj potrebné?
  • Odpoveď: Áno, očkovanie je kľúčové pre ochranu šteniatok pred rôznymi vážnymi a často smrteľnými chorobami. Pomáha im vyvinúť imunitu bez potreby prekonávania samotnej choroby.
 2. Otázka: Môže očkovanie spôsobiť chorobu, proti ktorej je určené?
  • Odpoveď: Nie, moderné vakcíny sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné a nevyvolávali choroby, proti ktorým chránia. Niektoré vakcíny obsahujú iba zabitý alebo značne oslabený patogén, ktorý nie je schopný spôsobiť chorobu.
 3. Otázka: Sú vedľajšie účinky očkovania časté?
  • Odpoveď: Väčšina šteniatok znáša očkovanie veľmi dobre. Vedľajšie účinky sú zriedkavé a obvykle veľmi mierne, ako napríklad letargia alebo mierne opuchnutie na mieste injekcie.

Rozptýlenie mýtov a nedorozumení:

 1. Mýtus: Očkovanie môže spôsobiť autizmus u psov.
  • Pravda: Neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenie, že očkovanie môže spôsobiť autizmus u psov. Autizmus ako taký u psov nebol nikdy vedecky identifikovaný alebo diagnostikovaný.
 2. Mýtus: Prírodná imunita je lepšia ako imunita získaná očkovaním.
  • Pravda: Zatiaľ čo prírodná imunita môže byť silná, riskuje to, že šteňa musí prekonať potenciálne smrteľnú chorobu, aby ju získalo. Očkovanie poskytuje bezpečnú cestu k získaniu imunity bez tohto rizika.
 3. Mýtus: Šteniatka nepotrebujú očkovanie, ak zostávajú vnútri domu.
  • Pravda: Aj vnútorné šteniatka môžu byť vystavené patogénom, napríklad cez obuv a oblečenie ľudí, alebo v prípade, že prídu do kontaktu s inými zvieratami. Očkovanie je dôležité pre všetky šteniatka, bez ohľadu na ich životný štýl.

Vždy je dôležité diskutovať akékoľvek obavy alebo otázky, ktoré máte, s kvalifikovaným veterinárom, ktorý vám môže poskytnúť najaktuálnejšie informácie a odporúčania pre starostlivosť o zdravie vášho šteniatka.

Väčšina šteniatok znáša očkovanie veľmi dobre.
Väčšina šteniatok znáša očkovanie veľmi dobre.

Očkovanie šteniatok – záver

Očkovanie šteniatok je zásadný krok k zabezpečeniu ich dlhodobého zdravia a dobrej kvality života. Táto preventívna starostlivosť hraje kľúčovú úlohu v ochrane nielen samotných šteniatok, ale aj širšej populácie psov a dokonca aj ľudí pred vážnymi infekčnými chorobami.

Pravidelné očkovanie a revakcinácia sú nevyhnutné pre udržanie imunity šteniatok proti potenciálne smrteľným chorobám. Tento proces by mal byť súčasťou komplexnej starostlivosti o zdravie každého psa, vrátane pravidelných zdravotných prehliadok, správnej výživy a adekvátnej socializácie.

Zodpovedné chovateľstvo zahŕňa nielen lásku a starostlivosť o šteňa, ale tiež zabezpečenie, že sú splnené všetky jeho zdravotné potreby. Tým, že sa postaráte o pravidelné očkovanie vášho šteniatka, nielenže chránite jeho zdravie, ale prispievate aj k zdraviu celej komunity.

Výzva pre všetkých majiteľov psov je jednoduchá: buďte informovaní, buďte proaktívni a prijmite zodpovednosť za zdravie a pohodu vašich štvornohých spoločníkov. Týmto spôsobom môžeme všetci prispieť k vytvoreniu zdravšieho a šťastnejšieho prostredia pre naše milované domáce zvieratá.

Referencie

Puppy Vaccinations – What You Need To Know

What vaccinations does my puppy need?

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *