Plemená psov

Bojové plemená psov – 7 dôležitých informácií

Bojové plemená psov

Bojové plemená psov majú dlhú a komplexnú históriu, ktorá siaha stovky rokov dozadu. Pôvodne boli tieto plemená vyvíjané a využívané pre rôzne účely, vrátane ochrany majetku, lovu veľkých zvierat, ako aj pre zábavné a športové boje medzi psami. Medzi najznámejšie bojové plemená patria pitbull teriér, rottweiler, doberman a mnohé ďalšie, ktoré boli chované pre ich fyzickú silu, odvahu a vysokú toleranciu k bolesti. Tieto vlastnosti, ktoré boli kedysi cenené, dnes často vedú k kontroverziám okolo týchto plemien.

Bojové plemená psov sú často stredobodom verejnej diskusie, ktorá sa týka ich agresívneho správania a potenciálnych rizík pre spoločnosť. Kritici argumentujú, že niektoré z týchto plemien sú prirodzene náchylné k agresii a môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí, najmä pre deti. Táto problematika vedie v niektorých krajinách a regiónoch k zákonom a reguláciám, ktoré obmedzujú alebo úplne zakazujú chov určitých bojových plemien. Na druhej strane, mnoho milovníkov psov a odborníkov na správanie psov obhajuje, že agresívne správanie nie je priamo spojené s konkrétnym plemenom, ale skôr s faktormi ako sú výchova, prostredie a spôsob, akým sú psy trénované a socializované.

Kontroverzia okolo bojových plemien tak odráža širšiu diskusiu o tom, ako spoločnosť vníma tieto plemená, a akú zodpovednosť nesú majitelia psov za správanie svojich zvierat. V tomto kontexte je dôležité zdôrazniť, že každé plemeno má svoje jedinečné vlastnosti a potreby, a zodpovedné chovanie a vhodná výchova sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti a pohody nielen psov, ale aj ľudí v ich okolí.

TIP – Nemecký stavač – 7 dôležitých informácií

História bojových plemien

Bojové plemená psov majú dlhú a komplexnú históriu, ktorá siaha do dávnych čias, keď boli prvýkrát domestikované pre rôzne účely, vrátane ochrany, lovu a ako spoločníci. Postupne sa niektoré plemená začali špeciálne vyvíjať a využívať pre bojové účely alebo pre súťaže v boji psov, čo je prax, ktorá sa v mnohých kultúrach udržiavala po stáročia.

Pôvod a vývoj

História bojových plemien je úzko spätá s potrebou človeka mať silného, odvážneho a odolného psa, ktorý by mohol slúžiť nielen ako obranca, ale aj ako bojovník. Tieto plemená boli vyberané a šľachtené tak, aby vyhovovali fyzickým a temperamentovým požiadavkám pre rôzne druhy boja. V dôsledku toho sa vyvinuli plemená s výraznou silou, odvahou a vysokou bojovou schopnosťou.

Tradičné bojové plemená

Medzi najznámejšie tradičné bojové plemená patria:

 • Pitbull teriér: Pôvodne vyvinutý v Anglicku pre býčie zápasy a neskôr pre psie boje, pitbull teriér je možno najviac známe bojové plemeno. Po zakázanie týchto krutých športov sa mnohí pitbuli stali milovanými spoločníkmi vďaka svojej lojalite a priateľskému správaniu k ľuďom.
 • Buldog: V minulosti buldogy používali v Anglicku pre tzv. “býčie zápasy”. Máli silné čeľuste, boli neúnavní a odolní proti bolesti, čo ich robilo ideálnymi pre tento typ zábavy. Po zákaze býčích zápasov sa buldogi stali obľúbenými rodinnými maznáčikmi.
 • Kanárska doga (Presa Canario): Pôvodne vyšľachtený na Kanárskych ostrovoch pre stráženie dobytka a majetku, Presa Canario je známy svojou silou, odvahou a teritoriálnym správaním.
 • Tosa Inu: Japonské plemeno vyvinuté ako bojový pes, Tosa Inu je cenene pre svoju húževnatosť, silu a bojový duch. V Japonsku sa naďalej konajú regulované boje psov s prísnymi pravidlami, kde Tosa Inu exceluje.

Tieto a mnohé ďalšie plemená boli pôvodne vyvinuté pre bojové účely, ale v dnešnej dobe sa ich využitie značne zmenilo. Súčasný dôraz sa kladie na zodpovedné chovanie, výchovu a socializáciu týchto plemien, aby sa predišlo agresívnemu správaniu a aby mohli byť milujúcimi a lojálnymi spoločníkmi svojich majiteľov. Napriek ich bojovému dedičstvu, mnohé z týchto plemien sú schopné preukázať nežnosť, lásku a oddanosť, čo vyvracia mnohé negatívne stereotypy.

Pitbull teriér
Pitbull teriér

Charakteristiky bojových plemien

Bojové plemená psov sa odlišujú od iných typov psov nie len svojím historickým využitím ale aj unikátnymi fyzickými a temperamentovými vlastnosťami. Tieto charakteristiky boli formované storočiami selektívneho chovu s cieľom optimalizovať ich výkonnosť v boji alebo pri iných fyzicky náročných úlohách.

Fyzické charakteristiky

 • Silná stavba tela: Bojové plemená majú často robustnú, svalnatú stavbu, ktorá im poskytuje silu a vytrvalosť potrebnú pre fyzické výzvy. Majú silné čeľuste, širokú lebku a mohutné predkopy.
 • Vysoká bolesťová tolerancia: Tieto plemená sú známe svojou schopnosťou znášať bolesť, čo bolo v minulosti považované za dôležitú vlastnosť pri boji s inými zvieratami.
 • Agilita a rýchlosť: Napriek svojej robustnej stavbe sú mnohé bojové plemená mimoriadne obratné a rýchle, čo im umožňuje efektívne manévrovať počas súboja alebo pri iných aktivitách.

Temperamentové charakteristiky

 • Vysoká úroveň odvahy: Bojové plemená sú známe svojou neochvejnou odvahou a ochotou čeliť výzvam, či už to znamená ochranu svojho majiteľa alebo účasť v súbojoch.
 • Silný teritoriálny inštinkt: Mnohé z týchto plemien majú výrazný teritoriálny inštinkt a sú vynikajúcimi strážcami. Sú ochotné chrániť svoje územie pred cudzincami alebo hrozbami.
 • Vysoká inteligencia a učenlivosť: Napriek bežným predsudkom sú bojové plemená často veľmi inteligentné a adaptabilné, s vysokou schopnosťou učenia sa novým príkazom a úlohám. To znamená, že pri správnej výchove a pozitívnom posilňovaní môžu byť veľmi dobre cvičiteľné.

Rozdiely oproti iným typom psov

Oproti iným plemenám, bojové plemená vykazujú výraznejšiu kombináciu fyzickej sily, odvahy a ochoty chrániť. Zatiaľ čo mnohé plemená môžu mať jednu alebo dve z týchto vlastností, bojové plemená sú často špecificky šľachtené tak, aby všetky tieto charakteristiky kombinovali do výnimočnej miery.

Je dôležité poznamenať, že temperament a správanie psa môžu byť vo veľkej miere ovplyvnené výchovou, socializáciou a podmienkami, v ktorých je chovaný. To znamená, že aj napriek ich bojovému dedičstvu, s primeranou starostlivosťou a pozornosťou, môžu bojové plemená preukázať veľkú mieru lásky, lojality a sociálnosti. Preto generalizácia alebo stereotypizácia týchto plemien na základe ich fyzických alebo temperamentových predispozícií nie je spravodlivá ani presná.

TIP – Vodný pes – 5 super plemien

Kontroverzia a legislatíva

Bojové plemená psov sú často predmetom verejnej a legislatívnej pozornosti kvôli obavám o bezpečnosť a potenciálnu agresivitu. Táto kontroverzia vyplýva z viacerých faktorov vrátane historického využitia týchto plemien v bojoch a medializovaných incidentov, kde psi týchto plemien spôsobili zranenia alebo dokonca smrť.

Kontroverzia

Hlavnou kontroverziou je obava z agresivity a potenciálu pre nekontrolovateľné správanie, ktoré môže predstavovať riziko pre ľudí a iné zvieratá. Kritici tvrdia, že niektoré bojové plemená, ako sú pitbuli, rottweileri, a ďalšie, majú genetickú predispozíciu k agresívnemu správaniu, čo ich robí nevhodnými pre určité prostredia, najmä tam, kde sú malé deti alebo iné domáce zvieratá.

Na druhej strane, mnoho odborníkov na správanie zvierat a chovateľov tvrdí, že agresívne správanie nie je špecifické pre žiadne plemeno a že vhodná socializácia, výchova a starostlivosť môžu výrazne znížiť riziko nežiaduceho správania. Títo oponenti argumentujú, že legislatívne opatrenia by sa mali zamerať skôr na nezodpovedných majiteľov než na konkrétne plemená.

Legislatíva

V reakcii na obavy o verejnú bezpečnosť prijali niektoré krajiny a regiony zákony, ktoré obmedzujú alebo úplne zakazujú držanie určitých bojových plemien. Tieto opatrenia sa líšia v závislosti od jurisdikcie a môžu zahŕňať:

 • Zákazy určitých plemien: Niektoré krajiny majú úplný zákaz chovu, predaja a držania určitých plemien považovaných za nebezpečné.
 • Obmedzenia: V iných prípadoch môžu byť na majiteľov určitých plemien kladené špeciálne požiadavky, ako je povinné nosenie náhubku vo verejných priestoroch, špeciálne poistenie alebo registrácia ako nebezpečného psa.
 • Výnimky na základe správania: Niekedy legislatíva umožňuje výnimky pre psy, ktoré prešli schválenými testami temperamentu alebo výcvikovými programami, čím dokazujú, že nepredstavujú verejné riziko.

Príklady krajín s prísnymi reguláciami zahŕňajú Spojené kráľovstvo, kde platí zákaz určitých plemien podľa zákona o nebezpečných psoch z roku 1991, a časti Spojených štátov, kde mnohé obce a mestá prijali svoje vlastné zákony o “breed-specific legislation” (BSL), teda legislatívu špecifickú pre určité plemená.

Tieto legislatívne opatrenia sú predmetom neustálej debaty, pričom ich kritici poukazujú na nedostatok dôkazov o ich efektivite a možný vplyv na diskrimináciu proti určitým plemenám a ich majiteľom. Napriek tomu mnohé vlády a miestne orgány považujú tieto opatrenia za nevyhnutné pre ochranu verejnosti.

Doberman
Doberman

Populárne bojové plemená

Bojové plemená psov, aj keď často obklopené kontroverzou, sú rovnako milované mnohými majiteľmi po celom svete za ich lojalitu, inteligenciu a ochotu chrániť. Tu sú detailné profily niekoľkých populárnych bojových plemien:

Pitbull teriér

História: Termín “Pitbull” sa vzťahuje na niekoľko plemien, vrátane Amerického pitbulteriéra a Staffordshire bulteriéra. Tieto plemená majú korene v Anglicku, kde boli pôvodne využívané na býčie zápasy a neskôr ako bojové psy. Po zákaze týchto krutých praktík sa pitbuli stali obľúbenými rodinnými maznáčikmi.

Temperament: Pitbuli sú známi svojou neochvejnou lojalitou voči rodine, priateľským postojom k deťom a vysokou inteligenciou. Potrebujú však primeranú socializáciu a výcvik, aby sa predišlo potenciálne agresívnemu správaniu.

Starostlivosť: Aktívne a energické, pitbuli vyžadujú veľa fyzickej aktivity a mentálnej stimulácie. Dôležitá je aj konzistentná a láskavá, ale pevná výchova.

Rottweiler

História: Rottweileri majú svoje korene v Nemecku, kde boli pôvodne využívaní na stráženie dobytka a ako ťažní psi. Sú pomenovaní po meste Rottweil, kde boli obľúbení medzi obchodníkmi na ochranu peňazí počas dlhých ciest.

Temperament: Rottweileri sú silné, odvážne a extrémne lojálne voči svojej rodine. Sú tiež veľmi inteligentné a ochotné pracovať, čo z nich robí vynikajúce pracovné psy. Potrebujú však pevnú a konzistentnú ruku pri výchove.

Starostlivosť: Rottweileri potrebujú veľa cvičenia a aktivity, aby sa zabránilo frustrácii a vzniku deštruktívneho správania. Je dôležitá aj socializácia od útleho veku.

Doberman

História: Dobermani boli prvýkrát vyšľachtení v Nemecku Karlom Friedrichom Louisom Dobermannom v neskorom 19. storočí. Plemeno bolo určené na ochranu a spoločnosť, a to odzrkadľuje ich vynikajúce ochranné inštinkty a lojalitu.

Temperament: Dobermani sú mimoriadne inteligentné, energické a lojálne plemená. Sú tiež známi svojou odvahou a sú jednými z najlepších ochranných plemien na svete. Vyžadujú však pevný, ale spravodlivý výcvik a množstvo lásky.

Starostlivosť: Dobermani sú veľmi aktívne plemená, ktoré potrebujú veľa cvičenia a mentálnej stimulácie. Socializácia je kľúčová, aby sa predišlo agresívnemu alebo plachému správaniu.

Starostlivosť o bojové plemená vyžaduje značné množstvo času, trpezlivosti a konzistencie. Dôležité je začať s socializáciou a základným výcvikom už v útlom veku a pokračovať v nich po celý život psa. Vzhľadom na ich silnú stavbu a vysokú energiu je tiež nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú fyzickú aktivitu a mentálnu stimuláciu. V neposlednom rade je kľúčové budovať vzťah založený na dôvere a rešpekte medzi psom a majiteľom, čo umožní rozvíjať pozitívne správanie a minimalizovať riziko agresivity.

TIP – Československý vlčiak (ovčiak) – 10 dôležitých informácií

G

Starostlivosť a výchova

Správna starostlivosť a výchova sú kľúčové pre zdravý rozvoj a šťastný život bojových plemien psov. Tieto plemená, vzhľadom na ich históriu a charakteristiky, vyžadujú špecifický prístup, aby sa maximalizoval ich potenciál byť lojálnymi, milujúcimi a bezpečnými spoločníkmi. Tu sú niektoré rady a odporúčania:

Socializácia

 • Raná socializácia: Začnite socializovať svojho psa už ako šteňa. Exponujte ho rôznym ľuďom, zvieratám, situáciám a prostrediam, aby sa naučil, ako správne reagovať a cítiť sa v nich pohodlne.
 • Pozitívne zážitky: Uistite sa, že tieto skúsenosti sú pozitívne. Používajte pochvaly a občasné pochúťky na posilnenie dobrého správania.

Výcvik

 • Konsekventnosť a trpezlivosť: Buďte konzistentní vo svojich príkazoch a očakávaniach. Používajte pozitívne posilňovanie a vyhnite sa trestom, ktoré môžu viesť k strachu alebo agresii.
 • Profesionálny výcvik: Zvážte zapojenie certifikovaného profesionálneho trénera, najmä ak ste prvýkrát majiteľom psa alebo máte problémy s manažmentom správania.

Fyzická aktivita

 • Dostatok cvičenia: Bojové plemená sú obvykle veľmi energické a vyžadujú si pravidelnú fyzickú aktivitu. Dlhé prechádzky, beh, hry na uvoľnenie energie a agilitný tréning sú skvelé spôsoby, ako udržať ich zdravé a šťastné.
 • Mentálna stimulácia: Okrem fyzickej aktivity je dôležitá aj mentálna stimulácia. Tréningové hry, puzzle a hračky na žuvanie môžu pomôcť zabrániť nudzie a deštruktívnemu správaniu.

Prevencia agresívneho správania

 • Poznajte signály varovania: Učte sa rozpoznávať signály varovania, ktoré ukazujú, že váš pes je nervózny alebo sa cíti ohrozený, a reagujte na ne primerane.
 • Riešenie problémového správania: Ak sa objaví agresívne správanie, obráťte sa na odborníka na správanie zvierat, aby ste našli príčinu a vypracovali plán na jeho riešenie.

Vzťah založený na dôvere a rešpekte

 • Budovanie vzťahu: Vytvorte silný vzťah so svojím psom založený na dôvere a rešpekte, nie na strachu. To je základ pre všetky aspekty výchovy a tréningu.
 • Zodpovednosť majiteľa: Buďte si vedomí svojej zodpovednosti ako majiteľa psa. Váš prístup, správanie a spôsob, akým reagujete na potreby vášho psa, majú priamy vplyv na jeho správanie a pohodu.

Správna starostlivosť a výchova vyžaduje čas, trpezlivosť a odhodlanie, ale odmenou je lojálny, milujúci a bezpečný spoločník, ktorý je skutočným prínosom pre vašu rodinu a spoločnosť.

Rottweiler

Bojové plemená psov – Záver

V tomto článku sme preskúmali rôzne aspekty týkajúce sa bojových plemien psov, vrátane ich histórie, charakteristík, kontroverzií a legislatívy, ako aj odporúčaní pre ich starostlivosť a výchovu. Zatiaľ čo bojové plemená často čelia nespravodlivým predsudkom a môžu byť predmetom kontroverzných legislatívnych opatrení, je dôležité pripomenúť, že každý pes, bez ohľadu na plemeno, si zaslúži byť hodnotený na základe svojho jedinečného správania a temperamentu, nie na základe generalizovaných štítkov.

Kľúčové body

 • História a vývoj: Bojové plemená majú dlhú históriu a boli pôvodne chované pre rôzne účely, vrátane ochrany a boja.
 • Charakteristiky: Tieto plemená sa vyznačujú unikátnymi fyzickými a temperamentovými vlastnosťami, ako je sila, odvaha a lojalita.
 • Kontroverzia a legislatíva: Existujú kontroverzie a legislatívne opatrenia zamerané na bojové plemená, ktoré často vyplývajú z obáv o verejnú bezpečnosť.
 • Starostlivosť a výchova: Správna socializácia, výcvik a fyzická aktivita sú kľúčové pre zabezpečenie, aby boli tieto plemená milujúcimi a bezpečnými spoločníkmi.

Apel na zodpovednosť

Je nevyhnutné, aby majitelia psov, bez ohľadu na plemeno, prevzali plnú zodpovednosť za výchovu, socializáciu a starostlivosť o svoje zvieratá. Každý pes má právo na láskavé a rešpektujúce zaobchádzanie, ako aj na príležitosť stať sa cenným členom spoločnosti. Zároveň je dôležité, aby spoločnosť ako celok pracovala na odstránení predsudkov a na podpore zodpovedného držania psov, ktoré zahŕňa porozumenie a rešpektovanie jedinečných vlastností každého plemena.

V konečnom dôsledku, úspešná integrácia akéhokoľvek psa, vrátane bojových plemien, do spoločnosti závisí od vzájomného úsilia a odhodlania majiteľov psov, odborníkov na správanie zvierat a celej komunity. Spoločným cieľom by malo byť vytvorenie bezpečného a harmonického prostredia pre všetkých, ľudí aj zvierat.

Zdroje

15 Most Popular Fighting Dog Breeds

Top 10 Fighting Dogs From Asia

List of Best Fighting Dog Breeds with Pictures

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *