Choroby

Trasenie zadných nôh u psa – 5 dôležitých informácií

Trasenie zadných nôh u psa - 5 dôležitých informácií

Trasenie zadných nôh u psa – 5 dôležitých informácií. Trasenie zadných nôh u psov je jav, ktorý môže vyvolať obavy u mnohých majiteľov psov. Tento fenomén sa môže objaviť v rôznych situáciách a môže mať rôzne príčiny, od jednoduchých a neškodných až po vážne zdravotné problémy. Je dôležité pochopiť, že trasenie nôh môže byť normálnou reakciou na určité podnety, ale v niektorých prípadoch môže signalizovať aj zdravotný problém, ktorý vyžaduje veterinárnu pozornosť.

V tomto článku sa zameriame na rôzne aspekty a príčiny trasenia zadných nôh u psov. Predstavíme si, aké sú možné zdravotné a behaviorálne príčiny tohto javu, ako rozpoznať, kedy je trasenie dôvodom na obavy, a ako pristupovať k diagnostike a liečbe. Tiež sa budeme venovať odporúčaniam pre prevenciu a krokom, ktoré by mali majitelia psov podniknúť, ak si všimnú trasenie zadných nôh u svojho psa. Naším cieľom je poskytnúť majiteľom psov dôležité informácie, aby mohli lepšie pochopiť a reagovať na túto situáciu.

Prehľad a definícia

Trasenie zadných nôh u psov je viditeľné rytmické pohyby alebo vibrácie svalov, ktoré môžu mať rôzne intenzity a trvanie. Tento jav môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane fyzického stavu, emocionálnej reakcie, alebo zdravotného stavu psa.

Normálne trasenie:

 • Reakcia na chlad: Psi často trasú nohami v reakcii na nízke teploty, čo je prirodzený spôsob, ako generovať teplo a udržať telesnú teplotu.
 • Vzrušenie alebo stres: Psi môžu trasúť zadnými nohami, keď sú nadmerne vzrušení alebo zažívajú krátkodobý stres, napríklad pri čakaní na jedlo alebo počas hry.
 • Relaxácia: Mierne trasenie môže nastať aj pri uvoľnení po intenzívnej aktivite alebo cvičení.

Abnormálne trasenie:

 • Bolesť alebo nepohodlie: Trasenie môže byť znakom bolesti alebo nepohodlia, najmä ak je spojené s inými zmenami v správaní, ako je neochota hýbať sa alebo znížená aktivita.
 • Neurologické problémy: Určité neurologické stavy, ako sú epilepsie, záchvaty alebo degeneratívne ochorenia, môžu spôsobiť trasenie alebo kŕče zadných nôh.
 • Toxická reakcia alebo ochorenie: Trasenie môže byť tiež spôsobené intoxikáciou alebo určitými ochoreniami, ako sú napríklad metabolické poruchy.

Je dôležité, aby majitelia psov vedeli rozlišovať medzi normálnym a abnormálnym trasením. Kým normálne trasenie je obvykle neškodné a prechodné, abnormálne trasenie môže vyžadovať veterinárnu pozornosť, najmä ak je sprevádzané ďalšími symptómami alebo zmenami v správaní psa.

Trasenie zadných nôh u psa – príčiny

Trasenie zadných nôh u psov môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: zdravotné a behaviorálne.

Zdravotné príčiny

 1. Bolesti: Trasenie môže byť reakciou na bolesť, či už v dôsledku zranenia, artritídy, zápalov alebo iných zdravotných problémov. Bolesti často spôsobujú trasenie pri pohybe alebo dotyku postihnutej oblasti.
 2. Neurologické problémy: Neurologické poruchy, ako sú epilepsie, záchvaty, alebo degeneratívne ochorenia nervového systému, môžu spôsobiť trasenie alebo kŕče. V týchto prípadoch môže trasenie byť pravidelné alebo náhle a intenzívne.
 3. Reakcie na chlad: Trasenie môže byť prirodzenou reakciou na nízke teploty, keď sa telo snaží udržať teplo. To je častejšie u menších plemien alebo psov s kratšou srsťou.
 4. Metabolické a endokrinné poruchy: Stavy ako hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi) alebo hypotyreóza (nízka činnosť štítnej žľazy) môžu tiež spôsobiť trasenie.
 5. Toxická reakcia: Exponovanosť toxínom alebo otrava môže viesť k traseniu ako súčasti širšej reakcie tela.

Behaviorálne príčiny

 1. Stres alebo úzkosť: Psi môžu trasúť ako reakciu na stresujúce situácie, ako sú búrky, ohňostroje, alebo nové prostredie. Trasenie je súčasťou stresovej reakcie tela.
 2. Vzrušenie: Vzrušenie alebo nadmerná radosť tiež môže spôsobiť trasenie, najmä v očakávaní niečoho príjemného, ako je jedlo alebo hra.
 3. Návykové správanie: V niektorých prípadoch môže byť trasenie súčasťou návykovej, opakované poznávanie sa, ktorá vznikla ako reakcia na určité podnety.

Rozpoznanie príčiny trasenia je kľúčové pre správnu reakciu a liečbu. V prípade akýchkoľvek obáv alebo ak je trasenie sprevádzané inými symptómami, je dôležité vyhľadať veterinárnu pomoc. Majitelia psov by mali byť ostražití a všímať si všetky zmeny v správaní svojho psa, aby mohli adekvátne reagovať na jeho potreby.

Diagnostika

Diagnostika príčiny trasenia zadných nôh u psov je často komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladné vyšetrenie a testy zo strany veterinára. Tu je prehľad hlavných krokov a testov, ktoré môžu byť potrebné:

1. Anamnéza a Fyzikálne Vyšetrenie

 • Anamnéza: Veterinár sa opýta majiteľa na históriu trasenia, vrátane toho, kedy sa to začalo, ako často sa to vyskytuje, a aké iné symptómy boli pozorované.
 • Fyzikálne vyšetrenie: Zahrnuje kontrolu celkového zdravotného stavu psa, vrátane kontroly svalového tonusu, reflexov, a koordinácie.

2. Krvné Testy

 • Kompletný krvný obraz (KKO): Pomáha zistiť prítomnosť zápalov, infekcií, alebo anémie.
 • Biochemický profil: Poskytuje informácie o funkciách orgánov, ako sú pečeň a obličky, a môže odhaliť metabolické poruchy.

3. Neurologické Vyšetrenie

 • Neurologická kontrola: Zameriava sa na nervový systém, aby sa zistilo, či existujú príznaky neurologických porúch.

4. Zobrazovacie Testy

 • Rentgen: Pomáha zistiť problémy so skeletom, ako sú zlomeniny alebo artritída.
 • Ultrazvuk: Užitočný na skúmanie mäkkých tkanív, vrátane svalov a vnútorných orgánov.
 • MRI alebo CT: Používa sa pri podozreniach na zložitejšie neurologické problémy.

5. Špeciálne Testy

 • Testy na endokrinné poruchy: Napríklad testy štítnej žľazy na hypotyreózu.
 • Testy na toxické látky: Ak existuje podozrenie na otravu alebo toxickú reakciu.

6. Pozorovanie a Monitorovanie

 • Behaviorálne hodnotenie: Veterinár môže odporučiť monitorovanie správania psa doma, aby získal viac informácií o okolnostiach trasenia.

Tieto testy a postupy pomáhajú veterinárovi zúžiť možné príčiny trasenia a určiť najlepší spôsob liečby. V niektorých prípadoch môže byť trasenie príznakom zložitejšieho zdravotného problému, preto je dôležité, aby veterinár vykonal komplexné vyšetrenie.

Liečba a manažment

Liečba trasenia zadných nôh u psov závisí od príčiny tohto stavu. Po diagnóze veterinárom môže byť liečba špecificky zameraná na príčinu alebo môže zahŕňať všeobecnú podpornú starostlivosť. Tu sú niektoré možnosti liečby a tipy pre majiteľov psov:

Liečba podľa Diagnostikovanej Príčiny

 1. Bolesti a Zranenia:
  • Medikamentózna liečba: Podávanie protizápalových liekov alebo analgetík na zmiernenie bolesti.
  • Fyzická terapia: Rehabilitačné cvičenia a terapie na zlepšenie svalovej funkcie a zníženie bolesti.
 2. Neurologické Stavy:
  • Antikonvulzíva: Lieky na kontrolu záchvatov alebo neurologických symptómov.
  • Chirurgická liečba: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok.
 3. Reakcia na Chlad:
  • Udržiavanie tepla: Použitie teplých odevov alebo dek pre psa, najmä v chladnejšom počasí.
 4. Metabolické a Endokrinné Poruchy:
  • Hormonálna terapia: Liečba hormonálnymi substitučnými liekmi.
  • Dietna úprava: Prispôsobenie diéty na podporu správneho metabolizmu.
 5. Toxické Reakcie:
  • Detoxikácia: Odstránenie toxínu z tela a podporná liečba.

Rady a Tipy pre Majiteľov Psov

 1. Dôkladné Pozorovanie:
  • Monitorujte správanie a fyzický stav vášho psa, aby ste zachytili akékoľvek zmeny alebo zhoršenie stavu.
 2. Starostlivosť o Prostredie:
  • Uistite sa, že vašemu psovi nie je príliš chladno a že má dostatok tepla, najmä v zimných mesiacoch.
 3. Výživa a Diéta:
  • Poskytnite psu vyváženú stravu podľa odporúčaní veterinára, aby ste podporili jeho celkové zdravie.
 4. Pravidelná Fyzická Aktivita:
  • Udržujte vášho psa aktívneho, ale zároveň dbajte na to, aby sa nepreťažil, najmä ak trpí bolesťami alebo inými zdravotnými problémami.
 5. Emocionálna Podpora:
  • Udržujte pokojné a láskyplné prostredie pre vášho psa, aby ste zmiernili stres alebo úzkosť.
 6. Pravidelné Kontroly u Veterinára:
  • Dodržiavajte pravidelné návštevy u veterinára pre preventívnu starostlivosť a sledovanie zdravotného stavu psa.
 7. Použitie Pomocných Predmetov:
  • V prípade potreby používajte podporné pomôcky, ako sú rampy alebo postroje, na pomoc psom s obmedzenou mobilitou.

Dôležité je pripomenúť, že každý pes je jedinečný a liečba by mala byť vždy prispôsobená individuálnym potrebám psa pod dohľadom veterinára.

Prevencia

Prevencia trasenia zadných nôh u psov zahŕňa sériu opatrení zameraných na udržanie celkového zdravia a pohody psa. Tieto opatrenia môžu znižovať riziko zdravotných problémov, ktoré by mohli viesť k traseniu. Tu sú niektoré kľúčové odporúčania:

Udržiavanie Zdravého Životného Štýlu

 1. Vyvážená Diéta: Zabezpečte, aby váš pes dostával vyváženú stravu, ktorá zodpovedá jeho veku, veľkosti a úrovni aktivity.
 2. Pravidelná Fyzická Aktivita: Udržujte vášho psa fyzicky aktívneho prostredníctvom pravidelných prechádzok, hry a cvičenia, ale zároveň dbajte na to, aby nedošlo k preťaženiu.
 3. Pravidelné Veterinárne Kontroly: Pravidelné kontroly u veterinára môžu pomôcť odhaliť a liečiť zdravotné problémy skôr, než by mohli spôsobiť vážnejšie problémy, vrátane trasenia.

Prevencia Zranení a Chorôb

 1. Bezpečné Prostredie: Uistite sa, že prostredie vášho psa je bezpečné a bez rizika zranenia, napríklad bez ostrých predmetov alebo nebezpečných látok.
 2. Opatrnosť pri Aktivitách: Buďte opatrní pri vyberaní aktivít pre vášho psa, obzvlášť ak ide o staršie psy alebo plemená náchylné na zdravotné problémy.

Starostlivosť o Duševné Zdravie

 1. Redukcia Stresu: Poskytnite vášmu psovi pokojné a stabilné prostredie. Vyhnite sa nadmernému stresu, ako sú hlučné prostredia alebo prudké zmeny v rutine.
 2. Sociálna Interakcia: Umožnite vášmu psovi dostatočnú sociálnu interakciu s ľuďmi a inými psami, aby podporili jeho duševnú pohodu.

Zdravotná Starostlivosť

 1. Očkovanie a Preventívna Starostlivosť: Dodržujte odporúčaný očkovací a preventívny starostlivostný plán, aby ste chránili vášho psa pred chorobami.
 2. Opatrnosť pri Liekoch: Používajte lieky, vrátane parazitícid, len podľa odporúčaní a pod dohľadom veterinára.
 3. Pozornosť na Signály Bolesť alebo Nepohodlie: Buďte vždy ostražití voči akýmkoľvek zmenám v správaní vášho psa, ktoré by mohli naznačovať bolesť alebo nepohodlie.

Dodržiavaním týchto odporúčaní môžete pomôcť zabezpečiť, že váš pes bude mať zdravý a šťastný život, čo môže výrazne znížiť pravdepodobnosť výskytu trasenia zadných nôh.

Kedy navštíviť veterinára

Je dôležité, aby majitelia psov vedeli, kedy je potrebné vyhľadať veterinárnu pomoc, najmä ak ide o trasenie zadných nôh, ktoré môže byť príznakom rôznych zdravotných problémov. Tu sú kľúčové situácie a symptómy, na ktoré by mali byť majitelia psov pozorní:

Situácie, kedy vyhľadať veterinára:

 1. Trvalé alebo Opakujúce sa Trasenie: Ak sa trasenie zadných nôh vyskytuje pravidelne alebo pretrváva dlhší čas bez zjavného dôvodu.
 2. Sprievodné Symptómy: Ak je trasenie sprevádzané inými zmenami v správaní alebo zdravotnými príznakmi.
 3. Zmeny v Chôdzi alebo Pohybe: Ak pes vykazuje ťažkosti pri chôdzi, cloní, alebo má problémy s koordináciou pohybov.
 4. Po Otrave alebo Uraze: Ak existuje podozrenie, že pes požil toxickú látku alebo mal úraz, ktorý mohol spôsobiť trasenie.

Symptómy, na ktoré byť pozorní:

 1. Bolestivosť alebo Úzkosť: Ak pes prejavuje známky bolesti, ako je stonanie, neochota pohybovať sa, alebo agresívne správanie pri dotyku.
 2. Zmeny v Apetíte alebo Vodnej Bilancii: Znateľná strata chuti do jedla, zmeny v pitnom režime, alebo problémy s trávením.
 3. Neobvyklé Správanie: Zmeny v správaní, ako sú letargia, nadmerná únava, alebo zvýšená agresivita.
 4. Kožné alebo Srsťové Zmeny: Akékoľvek neobvyklé zmeny na koži alebo srsti, ako sú vyrážky, vypadávanie srsti, alebo podráždenie.
 5. Neurologické Príznaky: Záchvaty, dezorientácia, alebo nezvyčajné pohyby očí.
 6. Zmeny v Dýchaní alebo Srdcovom Rytmu: Ak pes vykazuje dýchavičnosť, rýchle alebo ťažké dýchanie, alebo nepravidelný tep.

Vždy je lepšie byť opatrný a v prípade akýchkoľvek pochybností alebo obáv vyhľadať veterinárnu pomoc. Veterinár môže poskytnúť presnú diagnózu a odporučiť vhodnú liečbu alebo manažment pre zdravie vášho psa.

Záver

Trasenie zadných nôh u psov je jav, ktorý môže mať rôzne príčiny, od neškodných až po závažné zdravotné problémy. Je dôležité rozlišovať medzi normálnym trasením, ktoré môže byť reakciou na chlad, vzrušenie, alebo stres, a abnormálnym trasením, ktoré môže signalizovať bolesti, neurologické problémy, reakcie na chlad, metabolické poruchy, alebo dokonca toxickú reakciu.

Pri diagnostike je dôležitá dôkladná veterinárna kontrola, ktorá môže zahŕňať krvné testy, neurologické vyšetrenia, zobrazovacie testy a ďalšie špecifické testy. Liečba závisí od zistených príčin a môže zahŕňať medikamentóznu liečbu, fyzickú terapiu, chirurgické zákroky alebo podpornú starostlivosť.

Prevencia zahŕňa udržiavanie zdravého životného štýlu, prevenciu zranení a chorôb, starostlivosť o duševné zdravie psa, a pravidelné veterinárne kontroly. Je dôležité, aby majitelia psov boli ostražití a v prípade akýchkoľvek obáv alebo zmen v správaní psa vyhľadali veterinárnu pomoc.

Záverečným posolstvom je, že včasná reakcia a konzultácia s veterinárom sú kľúčové pre zachovanie zdravia a pohody vašeho psa. Pri správnej starostlivosti a pozornosti môžu psi žiť šťastný a zdravý život aj napriek prípadným problémom s trasením zadných nôh.

Doplnkové zdroje

Kingsdale Animal Hospital

Lick Sleeve

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *