Choroby

Epilepsia u psov: Sprievodca pre majiteľov

Epilepsia u psov

Epilepsia u psov je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi. Tieto záchvaty sú spôsobené abnormálnou elektrickou aktivitou v mozgu a môžu mať rôznu intenzitu a trvanie. U psov sa epilepsia prejavuje podobne ako u ľudí – kŕčmi, stratou vedomia, slinením a ďalšími príznakmi.

Výskyt epilepsie u psov

Epilepsia je jedným z najčastejších neurologických ochorení u psov. Odhaduje sa, že postihuje až 5 % psej populácie. Niektoré plemená sú však náchylnejšie na rozvoj epilepsie ako iné. Medzi rizikové plemená patria napríklad:

 • Nemecký ovčiak
 • Zlatý retriever
 • Labradorský retriever
 • Pudel
 • Beagle
 • Jazvečík

Dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby

Včasná diagnostika a liečba epilepsie sú kľúčové pre zlepšenie kvality života psa a minimalizáciu rizika komplikácií. Hoci epilepsia nie je vyliečiteľná, správna liečba môže výrazne znížiť frekvenciu a intenzitu záchvatov. Včasná intervencia môže tiež pomôcť identifikovať prípadnú základnú príčinu epilepsie a zabrániť ďalšiemu poškodeniu mozgu.

V tomto článku sa dozviete viac o príčinách, príznakoch, diagnostike a liečbe epilepsie u psov. Získate tiež praktické rady, ako zvládnuť epileptický záchvat a ako sa starať o epileptického psa, aby mohol viesť šťastný a plnohodnotný život.

Pozrite si tiež: Dermatofytóza u psa – 10 dôležitých informácií

Príčiny epilepsie u psov: Odkiaľ sa berú tie záchvaty?

Epilepsia u psov môže mať rôzne príčiny, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií:

1. Idiopatická epilepsia (genetická predispozícia):

Ide o najčastejšiu formu epilepsie u psov, ktorá sa často označuje ako “primárna” alebo “vrodená”. Presná príčina nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o genetickú predispozíciu. Záchvaty sa zvyčajne začínajú objavovať vo veku 1 až 5 rokov a postihujú najmä určité plemená, ako sú nemecké ovčiaky, zlaté retrievery, labradorské retrievery, pudly, bígle a jazvečíky.

2. Štrukturálna epilepsia (nádory, úrazy hlavy):

Táto forma epilepsie je spôsobená fyzickým poškodením mozgu. Príčinou môžu byť nádory mozgu, úrazy hlavy, mozgové príhody alebo iné ochorenia, ktoré ovplyvňujú štruktúru mozgu. Záchvaty sa môžu objaviť v akomkoľvek veku a ich priebeh závisí od rozsahu a lokalizácie poškodenia mozgu.

3. Metabolická epilepsia (ochorenia pečene, obličiek):

Metabolická epilepsia vzniká v dôsledku poruchy metabolizmu, ktorá ovplyvňuje funkciu mozgu. Príčinou môžu byť ochorenia pečene, obličiek, cukrovka alebo iné metabolické poruchy. Záchvaty sa zvyčajne objavujú vtedy, keď sa v krvi nahromadia toxické látky, ktoré mozog nedokáže správne spracovať.

4. Infekčná epilepsia (zápal mozgu, meningitída):

Infekčná epilepsia je spôsobená zápalom mozgu alebo jeho obalov (meningitída). Príčinou môžu byť vírusy, baktérie, parazity alebo huby. Záchvaty sa zvyčajne objavujú v dôsledku poškodenia mozgu spôsobeného infekciou.

Dôležité upozornenie: Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky záchvaty u psov sú spôsobené epilepsiou. Záchvaty môžu byť tiež vyvolané otravou, hypoglykémiou (nízkou hladinou cukru v krvi) alebo inými zdravotnými problémami. Preto je dôležité vyhľadať veterinárnu pomoc, ak váš pes dostane záchvat, aby sa stanovila presná príčina a začala vhodná liečba.

Najčastejším a najviditeľnejším príznakom epileptického záchvatu sú kŕče, ktoré môžu postihovať celé telo alebo len jeho časť.
Najčastejším a najviditeľnejším príznakom epileptického záchvatu sú kŕče, ktoré môžu postihovať celé telo alebo len jeho časť.

Príznaky epilepsie u psov: Keď sa telo vymkne kontrole

Epileptický záchvat u psa môže byť desivý zážitok pre majiteľa, ale je dôležité zachovať pokoj a vedieť, ako reagovať. Príznaky záchvatu sa môžu líšiť v závislosti od jeho typu a intenzity.

Typické prejavy záchvatu:

 • Kŕče: Najčastejším a najviditeľnejším príznakom epileptického záchvatu sú kŕče, ktoré môžu postihovať celé telo alebo len jeho časť. Pes môže padať na zem, trhať končatinami, šklbať svalmi a mať stuhnuté telo.
 • Strata vedomia: Počas záchvatu pes stráca vedomie a nereaguje na podnety. Môže mať otvorené oči, ale nevníma okolie.
 • Slinenie: Nadmerné slinenie alebo penenie z úst je častým príznakom záchvatu.
 • Mimovoľné pohyby: Pes môže vykonávať mimovoľné pohyby, ako je žuvanie, olizovanie, prehĺtanie alebo štekanie.
 • Strata kontroly nad močovým mechúrom alebo črevami: Niektoré psy môžu počas záchvatu stratiť kontrolu nad močovým mechúrom alebo črevami.

Fázy záchvatu:

Epileptický záchvat sa zvyčajne skladá z troch fáz:

 1. Aura: Predzvesť záchvatu, ktorá sa môže prejaviť zmenami správania, ako je nepokoj, nervozita, schovávanie sa alebo lipnutie na majiteľovi. Niektoré psy môžu mať aj fyzické príznaky, ako je slinenie alebo tras.
 2. Iktus: Vlastný záchvat, ktorý sa prejavuje vyššie uvedenými typickými príznakmi, ako sú kŕče, strata vedomia a slinenie. Iktus môže trvať niekoľko sekúnd až minút.
 3. Postiktálna fáza: Obdobie po záchvate, počas ktorého sa pes postupne vracia do normálneho stavu. Môže byť dezorientovaný, zmätený, unavený alebo hladný. Táto fáza môže trvať niekoľko minút až hodín.

Rozdiel medzi generalizovanými a fokálnymi záchvatmi:

 • Generalizované záchvaty: Postihujú celý mozog a prejavujú sa kŕčmi celého tela, stratou vedomia a ďalšími typickými príznakmi.
 • Fokálne záchvaty: Postihujú len určitú časť mozgu a prejavujú sa lokálnou svalovou aktivitou, ako je žuvanie, olizovanie alebo šklbanie končatinou. Pes si môže zachovať vedomie alebo môže byť čiastočne dezorientovaný.

Dôležité upozornenie: Ak váš pes dostane záchvat, zachovajte pokoj a snažte sa ho chrániť pred zranením. Zaznamenajte si dĺžku a priebeh záchvatu a kontaktujte svojho veterinára, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.

Pozrite si tiež: Svrab u psa – 10 dôležitých informácií

Diagnostika epilepsie: Pátranie po príčine záchvatov

Diagnostika epilepsie u psov je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladné vyšetrenie a spoluprácu medzi majiteľom psa a veterinárnym lekárom. Cieľom diagnostiky je nielen potvrdiť diagnózu epilepsie, ale aj identifikovať jej príčinu, čo je dôležité pre voľbu vhodnej liečby.

Anamnéza (zdravotná história psa):

Veterinárny lekár začne diagnostiku podrobným rozhovorom s majiteľom psa, počas ktorého sa pýta na:

 • Vek psa, plemeno a celkový zdravotný stav
 • Frekvenciu, trvanie a charakter záchvatov (videozáznam záchvatu môže byť veľmi užitočný)
 • Prípadné sprievodné príznaky (strata vedomia, slinenie, mimovoľné pohyby)
 • Možné spúšťače záchvatov (stres, únava, zmena prostredia)
 • Užívanie liekov alebo doplnkov výživy
 • Predchádzajúce ochorenia alebo úrazy

Fyzikálne vyšetrenie:

Veterinárny lekár vykoná dôkladné fyzikálne vyšetrenie psa, pri ktorom sa zameriava na:

 • Celkový vzhľad a kondíciu psa
 • Teplotu, pulz a dýchanie
 • Vyšetrenie očí, uší, nosa a ústnej dutiny
 • Vyšetrenie brucha a pohlavných orgánov
 • Vyšetrenie kože a srsti

Neurologické vyšetrenie:

Neurologické vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou diagnostiky epilepsie. Lekár vyšetrí reflexy psa, koordináciu pohybov, citlivosť a reakciu na rôzne podnety. Cieľom je posúdiť funkciu nervového systému a vylúčiť iné neurologické ochorenia.

Krvné testy:

Krvné testy sú dôležité pre vylúčenie metabolických príčin epilepsie, ako sú ochorenia pečene, obličiek alebo cukrovka. Veterinárny lekár môže odporučiť aj ďalšie špecifické krvné testy na zistenie prípadných infekcií alebo zápalových procesov v tele.

Zobrazovacie metódy (MRI, CT):

V prípade podozrenia na štrukturálnu epilepsiu (nádory, úrazy hlavy) môže byť potrebné vykonať zobrazovacie vyšetrenie mozgu, ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT). Tieto vyšetrenia umožňujú detailné zobrazenie mozgu a identifikáciu prípadných abnormalít.

Dôležité upozornenie: Diagnostika epilepsie môže byť časovo náročná a vyžaduje si spoluprácu medzi majiteľom psa a veterinárnym lekárom. Je dôležité dodržiavať všetky odporúčania lekára a podstúpiť všetky potrebné vyšetrenia, aby sa stanovila presná diagnóza a začala vhodná liečba.

Liečba epilepsie u psov: Cesta k pokojnejšiemu životu

Liečba epilepsie u psov je zameraná na zníženie frekvencie a intenzity záchvatov a zlepšenie kvality života psa. Hoci epilepsia nie je vyliečiteľná, správna liečba môže výrazne zlepšiť prognózu a umožniť psovi viesť plnohodnotný život.

Antiepileptiká:

Najčastejšie používanou liečbou epilepsie u psov sú antiepileptiká. Tieto lieky znižujú abnormálnu elektrickú aktivitu v mozgu a tým pomáhajú predchádzať záchvatom. Medzi najčastejšie používané antiepileptiká patria:

 • Fenobarbital: Je to najbežnejšie používané antiepileptikum u psov. Je účinný, relatívne lacný a dobre tolerovaný väčšinou psov.
 • Primidón: Je podobný fenobarbitalu a často sa používa ako alternatíva, ak fenobarbital nie je vhodný alebo účinný.
 • Levetiracetam (Keppra): Je novšie antiepileptikum, ktoré sa často používa v kombinácii s inými liekmi alebo ako alternatíva pre psy, ktoré netolerujú fenobarbital alebo primidón.

Úprava stravy a životného štýlu:

Okrem liekov môže byť dôležitou súčasťou liečby epilepsie aj úprava stravy a životného štýlu. Niektoré diéty s nízkym obsahom bielkovín a vysokým obsahom tukov môžu pomôcť znížiť frekvenciu záchvatov. Dôležité je tiež zabezpečiť psovi pravidelný režim, dostatok spánku a vyhnúť sa stresovým situáciám.

Alternatívne terapie:

Niektorí majitelia psov sa rozhodnú pre alternatívne terapie, ako je akupunktúra, bylinky alebo homeopatia, ako doplnok k tradičnej liečbe. Účinnosť týchto terapií nie je vedecky dokázaná, ale niektorí majitelia hlásia pozitívne výsledky.

Dôležité upozornenie:

 • Konzultácia s veterinárom: Pred začatím akejkoľvek liečby epilepsie je nevyhnutné konzultovať s veterinárnym lekárom. Ten stanoví presnú diagnózu, odporučí vhodnú liečbu a bude sledovať jej účinnosť a prípadné vedľajšie účinky.
 • Pravidelné kontroly: Psy s epilepsiou potrebujú pravidelné kontroly u veterinára, aby sa monitoroval priebeh ochorenia a upravila liečba podľa potreby.
 • Nikdy neprerušujte liečbu bez konzultácie s veterinárom: Náhle prerušenie liečby môže viesť k zhoršeniu stavu a zvýšeniu frekvencie a intenzity záchvatov.

Liečba epilepsie u psov je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a spoluprácu medzi majiteľom a veterinárnym lekárom. Správna liečba však môže výrazne zlepšiť kvalitu života psa a umožniť mu viesť šťastný a plnohodnotný život.

Život s epileptickým psom: Láska, starostlivosť a porozumenie

Život s epileptickým psom môže byť náročný, ale s láskou, trpezlivosťou a správnymi informáciami môžete svojmu štvornohému priateľovi zabezpečiť plnohodnotný život.

Zvládanie záchvatov (bezpečnosť psa a okolia):

Keď váš pes dostane záchvat, je dôležité zachovať pokoj a konať rýchlo. Tu sú niektoré kroky, ktoré môžete podniknúť:

 1. Zabezpečte bezpečnosť: Presuňte psa na bezpečné miesto, kde sa nemôže zraniť o ostré predmety alebo spadnúť zo schodov. Odstráňte všetky predmety, ktoré by mohol počas záchvatu prevrhnúť alebo zničiť.
 2. Nezasahujte do záchvatu: Nesnažte sa psovi otvárať ústa ani mu niečo vkladať do úst, pretože by ste ho mohli nechtiac zraniť.
 3. Zostaňte pri psovi: Upokojujte ho jemným hlasom a hladkaním.
 4. Zaznamenajte si čas: Sledujte, ako dlho záchvat trvá. Ak trvá dlhšie ako 5 minút alebo ak sa záchvaty opakujú v krátkom čase, okamžite kontaktujte veterinára.
 5. Po záchvate: Po skončení záchvatu nechajte psa odpočívať na tichom a tmavom mieste. Ponúknite mu vodu a uistite sa, že je v teple a pohodlí.

Monitorovanie a zaznamenávanie záchvatov:

Je dôležité viesť si záznamy o záchvatoch vášho psa. Zaznamenajte si dátum, čas, trvanie a typ záchvatu (generalizovaný alebo fokálny), ako aj prípadné spúšťače. Tieto informácie pomôžu vášmu veterinárovi lepšie pochopiť priebeh ochorenia a upraviť liečbu podľa potreby.

Komunikácia s veterinárom:

Pravidelná komunikácia s veterinárnym lekárom je kľúčová pre úspešnú liečbu epilepsie. Informujte ho o všetkých záchvatoch, ich frekvencii a intenzite, ako aj o prípadných vedľajších účinkoch liekov.

Podpora a starostlivosť o psa:

Psy s epilepsiou potrebujú lásku, podporu a pochopenie svojich majiteľov. Poskytnite svojmu psovi pravidelný režim, dostatok pohybu, vyváženú stravu a vyhnite sa stresovým situáciám. Pravidelné kontroly u veterinára a dodržiavanie liečebného plánu sú tiež dôležité pre udržanie epilepsie pod kontrolou a zabezpečenie kvalitného života vášho psa.

Život s epileptickým psom môže byť náročný, ale s láskou a starostlivosťou môžete svojmu štvornohému priateľovi poskytnúť plnohodnotný a šťastný život.tunesharemore_vert

Mýty a fakty o epilepsii u psov: Oddeľme pravdu od fikcie

Epilepsia u psov je stále zahalená množstvom mýtov a nepresných informácií. V tejto časti sa pozrieme na niektoré z najčastejších mylných predstáv a konfrontujeme ich s faktami podloženými vedeckými dôkazmi.

Mýtus 1: Antiepileptiká sú pre psy nebezpečné a majú veľa vedľajších účinkov.

Fakt: Antiepileptiká sú vo všeobecnosti bezpečné a účinné pri liečbe epilepsie u psov. Ako každý liek, aj antiepileptiká môžu mať vedľajšie účinky, ale väčšina z nich je mierna a prechodná. Veterinárny lekár starostlivo zváži riziká a prínosy liečby a vyberie najvhodnejšie antiepileptikum pre vášho psa. Pravidelné kontroly a krvné testy pomôžu monitorovať účinnosť liečby a včas odhaliť prípadné vedľajšie účinky.

Mýtus 2: Psy s epilepsiou nemôžu viesť normálny život.

Fakt: Väčšina psov s epilepsiou môže viesť plnohodnotný a aktívny život. Správna liečba a starostlivosť môžu výrazne znížiť frekvenciu a intenzitu záchvatov. Mnohé psy s epilepsiou sa môžu venovať rôznym aktivitám, ako sú prechádzky, hry a dokonca aj psí športy.

Mýtus 3: Epilepsia u psov je vždy dedičná.

Fakt: Hoci niektoré plemená sú náchylnejšie na idiopatickú epilepsiu (geneticky podmienenú), nie všetky prípady epilepsie u psov sú dedičné. Epilepsia môže byť spôsobená aj inými faktormi, ako sú nádory mozgu, úrazy hlavy alebo metabolické poruchy.

Mýtus 4: Epileptický záchvat u psa je vždy život ohrozujúci.

Fakt: Väčšina epileptických záchvatov u psov nie je život ohrozujúca a trvá len niekoľko minút. Avšak, ak záchvat trvá dlhšie ako 5 minút alebo ak sa záchvaty opakujú v krátkom čase, je potrebné okamžite vyhľadať veterinárnu pomoc.

Mýtus 5: Psy s epilepsiou by nemali mať šteňatá.

Fakt: Hoci idiopatická epilepsia môže byť dedičná, nie je dôvod, prečo by psy s epilepsiou nemohli mať šteňatá. Je však dôležité, aby sa chovali len psy s dobre kontrolovanou epilepsiou a aby sa minimalizovalo riziko prenosu genetickej predispozície na potomstvo.

Dôležité upozornenie: Informácie uvedené v tomto článku sú len informatívne a nenahrádzajú odbornú veterinárnu konzultáciu. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností sa vždy obráťte na svojho veterinárneho lekára.tunesharemore_vert

Záver: Svetlo na konci tunela

Epilepsia u psov je síce vážne ochorenie, ale s včasnou diagnostikou, vhodnou liečbou a starostlivosťou môže váš pes viesť plnohodnotný a šťastný život.

Zhrňme si kľúčové informácie:

 • Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi.
 • Príčiny epilepsie môžu byť rôzne, od genetickej predispozície až po nádory mozgu či metabolické poruchy.
 • Záchvaty sa prejavujú rôzne, od kŕčov a straty vedomia až po miernejšie príznaky, ako je slinenie či žuvanie.
 • Diagnostika epilepsie zahŕňa dôkladnú anamnézu, fyzikálne a neurologické vyšetrenie, krvné testy a prípadne aj zobrazovacie metódy.
 • Liečba epilepsie zahŕňa antiepileptiká, úpravu stravy a životného štýlu a v niektorých prípadoch aj alternatívne terapie.

Spolupráca s veterinárnym lekárom je základom úspešnej liečby epilepsie. Pravidelné kontroly, monitorovanie záchvatov a dôsledné dodržiavanie liečebného plánu sú nevyhnutné pre udržanie ochorenia pod kontrolou.

Nezabúdajte, že nie ste v tom sami. Mnoho majiteľov psov sa úspešne vyrovnáva s epilepsiou svojich miláčikov. S láskou, trpezlivosťou a podporou veterinárneho lekára môžete svojmu psovi zabezpečiť kvalitný život aj napriek tejto diagnóze.

Život s epileptickým psom môže byť náročný, ale rozhodne nie je bezútešný. Vďaka pokrokom vo veterinárnej medicíne a dostupnosti účinných liečebných metód môžu psy s epilepsiou žiť dlhý a šťastný život po boku svojich milovaných majiteľov.

Doplňujúce informácie: Pre ešte lepšiu starostlivosť o vášho epileptického psa

Zoznam užitočných kontaktov:

Tipy na výber vhodnej stravy pre epileptického psa:

 • Konzultácia s veterinárom: Najdôležitejšie je poradiť sa s veterinárnym lekárom, ktorý vám odporučí vhodnú stravu pre vášho psa na základe jeho individuálnych potrieb a zdravotného stavu.
 • Vyvážená strava: Strava by mala byť vyvážená a obsahovať všetky potrebné živiny. Dôležité je dbať na dostatočný príjem bielkovín, tukov, vitamínov a minerálov.
 • Obmedzenie príjmu sacharidov: Niektoré štúdie naznačujú, že diéta s nízkym obsahom sacharidov a vysokým obsahom tukov môže pomôcť znížiť frekvenciu záchvatov.
 • Kvalitné krmivo: Vyberajte krmivo s vysokým obsahom kvalitných bielkovín a tukov. Vyhnite sa krmivám s umelými farbivami, konzervantmi a dochucovadlami.
 • Pravidelné kŕmenie: Kŕmte psa pravidelne v menších porciách, aby ste predišli výkyvom hladiny cukru v krvi.

Dôležité upozornenie: Pred zavedením akejkoľvek zmeny v strave vášho psa sa vždy poraďte s veterinárnym lekárom.

...
zdieľania:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *